Rajona vēlēšanu komisija ievēl vadību

Alūksnes rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēlēta Baiba Meistere, sekretāres amatā - Vija Vārtukapteine.

Alūksnes rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatā atkārtoti ievēlēta Baiba Meistere, sekretāres amatā - Vija Vārtukapteine.
Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols pirmo jaunizveidotās rajona vēlēšanu komisijas sēdi sasauca 17.jūnijā, tajā piedalījās komisijas locekļi Māris Āboltiņš, Ināra Čable, Sandra Ģēģere, Baiba Meistere, Juris Priednieks, Vija Vārtukapteine un Gaida Zujeva. Vienīgā kandidatūra, kas tika izvirzīta priekšsēdētāja amatam, bija B.Meistere, sekretāra amatam - V.Vārtukapteine. Abas kandidātes analoģiskus amatus ieņēma iepriekšējā sasaukumā un vienbalsīgi tika ievēlētas arī šoreiz.
Pirmais darbs, ko rajona vēlēšanu komisija veiks jaunajā sastāvā, būs informācijas apkopošana par visu rajona teritorijā esošo vēlēšanu komisiju locekļiem. B.Meistere un V.Vārtukapteine arī piedalīsies konferencē "Balsu pirkšana vēlēšanās: problēmas cēloņi, sekas, risinājumi", ko 29.jūnijā rīko Centrālā vēlēšanu komisija sadarbībā ar portālu "politika.lv" un kuras gaitā tiks runāts par to, kas ir balsu pirkšana un kādus draudus tā rada Latvijas demokrātijai, kāpēc vēlētāji piekrīt pārdot savu balsi, cik daudz vēlētāju jāuzpērk, lai tiesa atceltu vēlēšanu rezultātus, kādi sodi jāpiemēro balsu uzpircējiem un kā novērst balsu pirkšanu.
Latvijā šobrīd ir 556 vietējās vēlēšanu komisijas, no tām 26 ir rajonu vēlēšanu komisijas, 60 - pilsētu vēlēšanu komisijas, 26 - novadu vēlēšanu komisijas un 444 - pagastu vēlēšanu komisijas. Rajonu, pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijas ir vēlētas un patstāvīgas pašvaldību institūcijas, ko reizi četros gados pēc pašvaldību vēlēšanām ievēl attiecīgā rajona padome, pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome.

Citu datumu laikraksti

  • Dārza darbi jūnija otrajā pusē

    Mitruma apstākļi labi, dažviet pēc pērkona negaisa arī pārmitrs, vislabākie apstākļi nezāļu attīstībai, vēl pēdējais piegājiens to apkarošanai,...

  • Lauksaimniekiem - izdevīgāki kredīti

    Lauksaimnieki joprojām var pietiekties divās kreditēšanas programmās ar zemākām procentu likmēm - Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju...

  • Senču optimisms palīdz uzvarēt pārbaudījumus

    Mālupiete Ināra Garā it nemaz neatgādina rūpju nomāktu sievieti, lai gan pārbaudījumu dzīvē droši vien bijis vairāk nekā citiem.Mālupiete Ināra Garā...