Reģistrēs divus ceļus

Jaunalūksnes pagasta padomes oktobra sēdē deputāti nolēma papildus reģistrēt “Latvijas Valsts ceļu” Vidzemes reģionālajā Alūksnes nodaļā ceļus Dudas - Paideri un Jaunzemi - Karitāni, kā arī izskatīja daudzus citus jautājumus.

Jaunalūksnes pagasta padomes oktobra sēdē deputāti nolēma papildus reģistrēt "Latvijas Valsts ceļu" Vidzemes reģionālajā Alūksnes nodaļā ceļus Dudas - Paideri un Jaunzemi - Karitāni, kā arī izskatīja daudzus citus jautājumus.
"Pašvaldība nolēma arī slēgt līgumu ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi, nosakot pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Tika piešķirta atļauja par koku ciršanu ārpus meža zemes, jo kāda Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāja vēlas pie mājas būvēt piebūvi, bet traucē blakus augošie koki, tādēļ pašvaldība atļauj tos nozāģēt. Vairākos gadījumos pašvaldība apstiprināja nosaukumu piešķiršanu īpašumiem, vienā gadījumā atteicās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas. Tika pieņemti saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunalūksnes pagasta teritorijā," stāsta Jaunalūksnes pagasta padomes sekretāre Rudīte Pole.
14 komunālo maksājumu parādniekiem pašvaldības sēdē nolēma izteikt brīdinājumus, bet vienam pagastā dzīvojošam bērnam pašvaldība nolēma piešķirt brīvpusdienas un atmaksāt izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos internātā.
"Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētājai Benitai Jušvajevai piešķīra mācību atvaļinājumu no 1. līdz 29.novembrim. Vienā gadījumā tika piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā, kā arī izskatīti jautājumi par sociālo pabalstu piešķiršanu," saka R.Pole.

Citu datumu laikraksti

 • Tikšanās Sorosa fondā

  Nodibinājuma “Sorosa fonds - Latvija” telpās 17.oktobrī notika tikšanās ar Igaunijas Peipsi pārrobežu sadarbības centra direktori Silli Telver un...

 • Jaunākais likumdošanā

  Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā Likums nosaka zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pēc izziņas iestāžu, kā arī...

 • Dzīvokli var privatizēt uz nomaksu

  Tuvojas gada nogale, kad beigusies vairāk nekā desmit gadus ilgusī valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācija.Tuvojas gada nogale, kad...

 • Aicina Igaunijas Rūķu zeme

  Igaunijā, Monistes Rūķu zemē, sāk darboties rūķi. Šoziem notiek aktīva gatavošanās Rūķu olimpiskajām spēlēm, kas notiks decembrī. Alūksniešiem šogad...

 • Aicina iesaistīties konkursā

  Strauji tuvojas 20. novembris, kad beidzas pretendentu pieteikšana Kultūras ministrijas (KM) un interneta portāla “www.notikumi.lv” izsludinātajam...

 • Turpinās tūrisma konkurss

  Turpinot tūrisma konkursu skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”, šodien laikrakstā publicējam atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem,...

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...