Reģistrēt dzīvesvietu būs daudz vienkāršāk

1.jūlijā Latvijā spēkā stāsies "Dzīvesvietas deklarēšanas likums", kas noteiks daudz vienkāršāku dzīvesvietas reģistrēšanas kārtību.

1.jūlijā Latvijā spēkā stāsies "Dzīvesvietas deklarēšanas likums", kas noteiks daudz vienkāršāku dzīvesvietas reģistrēšanas kārtību.
Arī jaunajā likumā dzīvesvietas reģistrēšana saglabājas kā iedzīvotāju obligāts pienākums līdzīgi kā pierakstīšanās - izrakstīšanās sistēmā.
Kam jādeklarē dzīvesvieta
No 1.jūlija dzīvesvieta jādeklarē personām, kuras mainīs dzīvesvietu vai kurām pieraksta vietā vairs nav tiesiska pamata dzīvot, un faktiskā dzīvesvieta ir citur.
Personai, kuras faktiskā dzīvesvieta šā likuma spēkā stāšanās dienā nesakrīt ar pieraksta vietu, ir tiesības līdz gada beigām vienu reizi bez valsts nodevas iemaksāšanas deklarēt dzīvesvietu jaunā adresē. Taču iedzīvotājam, kuram faktiskā dzīvesvieta sakrīt ar pieraksta vietu un ir saglabājies tiesiskais pamats šajā dzīvesvietā dzīvot, nav jādara nekas.
Atcelta "izrakstīšanās" procedūra
Likums neparedz līdz šim pastāvošo "izrakstīšanās" procedūru, kad personai pirms jaunās dzīvesvietas reģistrēšanas bija "jāizrakstās" no pašvaldības, kurā atradās iepriekšējā dzīvesvieta. No likuma spēkā stāšanās brīža informācijas apmaiņu par personas dzīvesvietas maiņu nodrošinās pašas valsts un pašvaldības iestādes, tādēļ iedzīvotājiem jādodas tikai uz jauno pašvaldību.
Mazāk dokumentu
Lai reģistrētu dzīvesvietu, personai ar pasi (ja vēlas deklarēt dzīvesvietu arī nepilngadīgam bērnam - ar bērna dzimšanas apliecību) jādodas uz attiecīgo pašvaldību un jāizpilda Dzīvesvietas deklarācija, norādot iepriekšējo un jauno dzīvesvietas adresi, kā arī tiesisko pamatu šo adresi deklarēt. Iedzīvotājiem vairs nebūs jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības dzīvot šajā adresē. Ar parakstu persona apliecinās, ka sniegusi patiesas ziņas. Šāds dokuments būs jāuzrāda tikai tad, ja pašvaldībai radīsies pamatotas šaubas par ziņu patiesumu un tā uzsāks ziņu pārbaudi.
Deklarēšana neradīs civiltiesiskas sekas
Dzīvesvietas deklarēšana ir atdalīta no civiltiesiskām attiecībām. Tās noteiks speciālie likumi par dzīvojamo telpu īri, par dzīvokļa īpašumu un tamlīdzīgi. Piemēram, dzīvesvietas deklarēšana konkrētā adresē nevarēs būt par pamatu, lai tiktu pagarināts īres līgums.
Kontroles mehānisms
Lai izvairītos no nepamatotas dzīvesvietas deklarēšanas, pašvaldībai ir tiesības reģistrāciju anulēt, ja atklājas, ka personai nav deklarācijā norādīto tiesību šo adresi reģistrēt. Savukārt namīpašniekiem ir tiesības saņemt ziņas par personām, kuras viņa īpašumā deklarējušas dzīvesvietu. Ja tas izdarīts nepamatoti, namīpašnieks varēs lūgt pašvaldībai veikt pārbaudi un reģistrāciju anulēt. Ja persona būs sniegusi nepatiesas ziņas, pašvaldība varēs piemērot administratīvo sodu līdz 250 latiem (tas attiecas arī uz personām, kas vispār dzīvo bez reģistrētas dzīvesvietas).
Izziņas saņemšana
Izziņu par dzīvesvietas deklarēšanu konkrētā adresē saņems jebkurš iedzīvotājs uzreiz pēc deklarēšanas veikšanas. Ja būs nepieciešama atkārtota izziņa, to varēs saņemt visās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās, pašvaldībās, pa pastu, ar interneta starpniecību (www.pmlp.gov.lv). Likuma izpildi nodrošinās pašvaldības, kā tas notika līdz šim saistībā ar personas pierakstu/izrakstu. Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzraudzīs deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju un veiks likuma izpildes metodisko vadību.

Citu datumu laikraksti

 • Svētkos ēdīsim, bet nepārēdīsimies!

  Vasaras saulgriežu svinēšana izsenis ir saistījusies ar šiem svētkiem raksturīgu ēdienu un dzērienu baudīšanu. Gribu uzsvērt - baudīšanu.Vasaras...

 • Visi Jāņi ir labi cilvēki

  Tā domā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas saimnieks Jānis Jēkabsons.Tā domā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas saimnieks Jānis Jēkabsons....

 • Aplīgošanas dziesmas

  Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss.Ir noslēdzies "Alūksnes Ziņu" rīkotais aplīgošanas dziesmu konkurss. Balvas -...

 • Upe

  - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies nelaimē! - Anda sabiedēta teic, ienākusi kambarī. - Par ko tā?15. - Saimniec, ka tik mēs neiedzīvojamies...

 • Bez vīzas uz Serbiju un Melnkalni

  31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un Melnkalni.31.maijā ir stājies spēkā vienpusējs bezvīzu režīms ar Serbiju un...

 • Izmaiņas tehniskās apskates kārtībā kravas automobiļiem un autobusiem

  No 1.jūlija mainīs kārtību, kādā jāveic periodisko valsts tehnisko apskati kravas automobiļiem ar pilno masu virs 16 000 kilogramiem, piekabēm un...