Reģistrēti dzimušie aprīlī

Apē - Arvis Ķauķis. - Alsviķu pagastā - Daniela Tišanova, Jegors Kuzņecovs.

Apē - Arvis Ķauķis.
Alsviķu pagastā - Daniela Tišanova, Jegors Kuzņecovs.
Gaujienas pagastā - Uvis Sproģis, Kristers Pētersons.
Jaunalūksnes pagastā - Liene Egle.
Liepnas pagastā - Klinta Zvejniece.
Mālupes pagastā - Inese Krevica.
Pededzes pagastā - Daņila Krutins, Margarita Mironava.
Trapenes pagastā - Linda Biļinska, Sabīne Kokorēviča.
Ziemeru pagastā - Marta Kaktiņa.
Reģistrēti mirušie aprīlī
Alūksnē - Edgars Augulis
(79 gadi), Imants Vilande (46 gadi), Pjotrs Kovaļenko (76 gadi), Andželika Sutra (83 gadi), Valdis Siliņš (69 gadi), Alma Valtere
(83 gadi), Guntars Kalējs (54 gadi), Klaudija Ilsjane (70 gadi).
Apē - Guntis Zass (36 gadi).
Alsviķu pagastā - Gaida Drelniece (84 gadi), Milda Krūmiņa (76 gadi), Ērika Kauliņa (77 gadi), Druvvaldis Rijnieks (65 gadi), Velta Kehre (87 gadi).
Gaujienas pagastā - Olga Zābace (82 gadi).
Jaunalūksnes pagastā - Ilgonis Tēviņš (41 gads), Manfreds Stafeckis (68 gadi).
Jaunannas pagastā - Marianna Skudra (87 gadi).
Jaunlaicenes pagastā - Gaida Lācupe (71 gads).
Kalncempju pagastā - Laimonis Kupuršmits (64 gadi).
Malienas pagastā - Velta Avotiņa (80 gadi).
Mārkalnes pagastā - Ella Voska (89 gadi).
Trapenes pagastā - Juris Caune (67 gadi).
Veclaicenes pagastā - Zenta Baļinska (79 gadi).
Virešu pagastā - Fricis Pavasaris (40 gadi).
Zeltiņu pagastā - Haralds Birkavs (67 gadi), Ilga Jukse (76 gadi).
Ziemeru pagastā - Zelma Pauliņa (95 gadi).

Citu datumu laikraksti

  • Var pieteikt dziesmas

    Alūksnes rajona padome saņēmusi vēstuli no Latvijas Televīzijas Mūzikas redakcijas, kurā izteikta pateicība par ieguldīto darbu mazo vokālistu...

  • Konkursā gūst pieredzi

    Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta dejotāji viesojās Igaunijā.Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

  • Ugunsdzēsējiem būs svētki

    Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes brigāde 13.maijā rīko ugunsdzēsēju depo atklāšanas pasākumu. Par to informē Alūksnes brigādes...