Reģistrēti dzimušie jūnijā

Apes pilsētā - Madars Zāmuels, Toms Vizuliņš.

Apes pilsētā - Madars Zāmuels, Toms Vizuliņš.
- Alsviķu pagastā - Jēkabs Salaks, Stefans Salaks, Simona Ruciņa Vējiņa.
- Gaujienas pagastā - Jānis Ļeļevs, Anastāsija Lepina, Megija Tralla.
- Ilzenes pagastā - Kristers Jermacāns.
- Liepnas pagastā - Viktorija Meldere.
- Mālupes pagastā - Paula Incenberga, Madara Upīte.
- Mārkalnes pagastā - Jolanta Smolovina.

Citu datumu laikraksti