Remontēs pamatskolas jumtu

Pededzes pagasta padome par cirsmu izsolē gūtajiem līdzekļiem vēlas kapitāli remontēt Pededzes pamatskolas jumtu.

Pededzes pagasta padome par cirsmu izsolē gūtajiem līdzekļiem vēlas kapitāli remontēt Pededzes pamatskolas jumtu.
"26.martā bija Pededzes pagasta padomes ārkārtas sēde. 24.martā bija pašvaldības cirsmu izsole. No šī datuma desmit dienu laikā ir jāapstiprina cirsmu izsoles protokoli, tādēļ rīkojām ārkārtas sēdi. No cirsmām gūtos līdzekļus taupīsim pagasta izglītības iestādei, lai vasarā varētu nomainīt jumtu. Tas ir nolietojies, ēkā lietus laikā iekļūst ūdens, tā tiek bojātas skolas sienas un griesti," stāsta Pededzes pagasta padomes priekšsēdētāja Inta Ņikitina.
Sēdē lēma arī par zemes piešķiršanu lietošanā. "Pagastā vairs nav brīvas valsts rezerves zemes, tomēr cilvēki internetā atrod novecojušu informāciju, ka pagastā ir brīvas zemes platības, un raksta pieteikumus uz tiem zemes gabaliem, kas jau sen ir nodoti kādam lietošanā," saka I.Ņikitina.
Pašlaik seši bezdarbnieki kā algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji sarūpē kurināmo pagasta katlumājai. No tās saņem siltumu pagasta padome, bibliotēka, pasts, ambulance un tautas nams.

Citu datumu laikraksti