Reorganizēs rajonu padomes

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija iecerējusi Latvijas rajonu padomes reorganizēt citā pārvaldes formā.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) iecerējusi Latvijas rajonu padomes reorganizēt citā pārvaldes formā.
"Līdz 1.aprīlim ministrija identificēs visas Latvijas vietējās pašvaldības, rajonu padomes, plānošanas reģionu un valsts pārvaldes pārstāvniecību esošās funkcijas un reālās darbības. Pēc tam mēneša laikā veiks analīzi, izvērtējot - kā esošā sistēma ietekmē reģiona attīstību un iedzīvotāju labklājību. Pēc tam izstrādās priekšlikumus situācijas uzlabošanai," stāsta RAPLM preses sekretārs Ansis Pūpols.
Paralēli līdz 1.aprīlim izveidos reģionālās attīstības politikas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas sistēmu.
"Konkrētus priekšlikumus konceptuālajām izmaiņām likumos izstrādās līdz septembrim, lai Ministru kabinets un Saeima varētu lemt, kādai jābūt pārvaldes formai reģionos. Pašlaik tiek piedāvāts veidot trešo vēlēto institūciju - reģionu pašvaldības, bet nav izlemts, vai tas būtu lietderīgi," uzsver A.Pūpols.

Citu datumu laikraksti

  • Izveido rokrakstu izstādi

    Alūksnes zonālajā valsts arhīvā ir apskatāma interesanta un savdabīga izstāde “Rokraksti, rokraksti”. Tajā var vērot glītus un skaistus rokrakstus,...

  • Atnākt atpakaļ uz gaismas ceļa

    Ir cilvēki, kurus arī pēc gadiem gribas satikt un parunāties. Pie tādiem pieder arī trapeniete Aira Daktere. Pirmo reizi viņu satiku Apes zonālajā...

  • Nodod projektu publiskai apspriešanai

    Virešu pagasta padome nodevusi publiskai apspriešanai projektu “Virešu pagasta autoceļi. Satiksmes drošības uzlabojumi”.Virešu pagasta padome...