Represētie veido sūnu paklāju likteņbiedriem

Atmiņas: ved pagātnē pirms 55 gadiem. Šodien Alūksnē pie Mātes tēla politiski represēto veidots sūnu paklājs iezīmē tumšas sāpes, pārdzīvojumiem izraibinātas gaitas Sibīrijā un gaišu ceļu mājup uz Dzimteni.

Atmiņas: ved pagātnē pirms 55 gadiem
Šodien Alūksnē pie Mātes tēla politiski represēto veidots sūnu paklājs iezīmē tumšas sāpes, pārdzīvojumiem izraibinātas gaitas Sibīrijā un gaišu ceļu mājup uz Dzimteni. Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņi šajā vietā iedegs 55 piemiņas sveces, jo tik ilgs laiks ir pagājis no 1949.gada 25.marta.
"Man ir dažādas izjūtas šajā dienā. Skumjas atmiņas saistās ar brīžiem, kad no Kalnienas stacijas aizrestotos vagonos vajadzēja sākt Golgātas ceļu. Visvairāk nomāca neziņa par to, kas gaida. Man bija astoņi gadi, kad mūsu ģimene: vecvecāki, vecāki un māsa nonāca Sibīrijā. Tur vasarā izsūtītie strādāja sovhozā. Rudenī no Krasnojarkas pie Irtišas upes gribēja mūs sūtīt vēl tālāk, bet aizsala upe. Palikām Omskas apgabala sādžā Belij Jar, kur pieaugušie gāja meža darbos," atceras Alūksnes politiski represēto kluba "Sarma" vadītāja Ilga Šūpulniece.
Gaišas atmiņas veido sadzīve sādžā, kur bija nometinātas apmēram 40 latviešu ģimenes. Tās atbalstīja cita citu, prata saglabāt tautas kultūru un tradīcijas. Pieaugušie jauniešiem mācīja tautiskās dejas, rīkoja koncertus un dramatiskus uzvedumus. Svētdienās taigā saplūca ziedus un gāja uz kapiem, kur bija apglabāti izsūtīto tuvinieki.
"Kad tiekamies tagad, vispirms atceramies visu labo, kas mums palīdzēja izdzīvot un atgriezties. Protams, pāridarījumi un sāpes nav aizmirsti," atzīst I.Šūpulniece. Viņa uzsver, ka svētā piemiņā ir jāsaglabā tie likteņbiedri, kas cēla varenās komjauniešu triecienceltnes, raka kanālus, strādāja šahtās un citādi vairoja "varen plašās" Padomju Savienības varenību, bet paši sagūla tās smiltainē.
Represētie veido sūnu paklāju likteņbiedriem
Tautas namā represētos kavēties atmiņās rosinās pēc alūksnietes Līgas Melnūdres "Pelēkā akmens stāsti" motīviem veidoti lasījumi.
Skanēs represēto dziesmas Ilzes Briediņas vadītā ansambļa izpildījumā, Ingas Kalniņas kokles spēle, būs Ingas Meirānes dejotāju priekšnesumi.
Alūksnes rajona politiski represēto atmiņu lasījumu fragmentus varēs dzirdēt Komunistiskā genocīda upuru 55. atceres dienas pasākumā pie Mātes tēla. Tajā dziedās ģimnāzijas 10. līdz 12.klašu koris, spēlēs mūzikas skolas audzēkņi.
Kapsētā pie represiju upuru pieminekļa noliks ziedus.

Citu datumu laikraksti

 • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

  Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

 • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

  Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

 • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

  Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...

 • Jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

  Pamatojoties uz LR likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskajām personām, kuras taksācijas gada laikā guvušas ienākumus no saimnieciskās vai...

 • Nodokļu parāds jānomaksā laikus

  Viens no valsts funkcionēšanas priekšnosacījumiem ir sekmīga nodokļu administrēšana. Nodokļu administrēšana un iekasēšana ietver sevī arī parādu...

 • Pagastā nodeg dzīvojamā māja

  Jaunalūksnes pagasta apdzīvotā vietā Tereški vakarrīt pulksten 4.56 dega vienstāva dzīvojamā māja “Miezāji”. Ugunsgrēkā cietusi 72 gadus veca...