Restaurē un restaurē, bet... 15

Aleksandra paviljona Alūksnē restaurācijas darbi turpinās, lai gan bija paredzēts to pabeigt līdz 1.augustam. Pēc šī datuma AS “R.A.J.” darbus tikai sāka, tāpēc termiņš tika pagarināts līdz 30.oktobrim. Tagad ir cerība, ka restaurāciju pabeigs līdz valsts svētkiem.
Mārīte Dzene

“Pašlaik tiek likts paviljona jumta segums. Ļoti ceram, ka laika apstākļi vēl pāris nedēļas būs tādi, lai darbus varētu pabeigt. Ir palikušas tikai “astītes” - uzlikt jumtu, ielikt grīdu, pielīdzināt un sakārtot apkārtni. Labiekārtošanas darbi gan paliks uz nākamo pavasari. Nebūs lielas atklāšanas ceremonijas, kā sākumā bija iecerēts, bet paviljons būs atjaunots. Vēl tiks vērtēts, vai zīmējumu restaurāciju un krāsojumu varētu veikt šajos laika apstākļos,” stāsta Alūksnes muzeja direktore Marita Oldere.
Viņa uzsver, ka viss, kas ir paredzēts projektā, tiks izdarīts, jo “ar projekta naudu nevar jokoties”.

Krāsošanas darbi būtu
jāatliek
Trešdien notika būvsapulce, kurā piedalījās Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.  Viņš skaidro, ka termiņi nevar būt panaceja, kas ir jāievēro par katru cenu. Galvenā ir darbu kvalitāte. “Viss ir izdarīts, lai varētu veikt krāsošanas darbus. Taču šobrīd ir jautājums, vai tos atļaut. Neatbildēts ir jautājums, ko darīt ar gleznojumu. Skatoties, kādi būs laika apstākļi, ir iespējami divi varianti. Iespējams, ka paviljonu var pārvilkt ar telti un to sildīt. Var arī atstāt līdz pavasarim,” spriež A.Dukulis.
Arhitekte – restauratore Ināra Heinrihsone, kas ar pārtraukumiem Aleksandra paviljona restaurācijā piedalās kopš 1999.gada, savukārt uzskata, ka tagad veikt koka gleznojumu restaurāciju un krāsošanu nedrīkst. “Jau augusta beigās rakstīju pasūtītājam - Alūksnes novada domei, ka krāsošanas darbus septembrī nedrīkst veikt, jo krāsai ir vajadzīgs ilgs žūšanas periods. Šādos apstākļos, domāju, restauratori arī neuzņemsies to darīt,“ saka I.Heinrihsone. Arī jumta segumu varot krāsot tikai tad, kad tas ir sauss. Viņa bija vienojusies, ka kokmateriāli jumta segumam tiks sagatavoti, izžāvēti, krāsoti darbnīcā un tikai pēc tam tos liks uz jumta. Tomēr šobrīd jumta segumā tiek klāti nekrāsoti ozolkoka dēlīši. “Tas nozīmē, ka jumta krāsošanai būs vajadzīgs pacēlājs un krāsot varēs tikai tad, kas iestāsies silts laiks. Projektā ir paredzēts krāsot arī paviljona fasādi. Tā galvenā vērtība ir polihromais krāsojums un gleznojumi uz koka. Projektā ir paredzēts viss, lai paviljons tiktu atjaunots sākotnējā izskatā. Vai tā būs, to nevaru apgalvot, jo tas nav manā pārziņā,” šaubās I.Heinrihsone.

Jumts bija nepareizi uzlikts
Daudzi alūksnieši nesaprot, kāpēc jumta segums, ko 2006.gada oktobrī atjaunoja  SIA “4RC” strādnieki, tika noņemts  un tā vietā tiek likts jauns jumts. Toreiz ainavu arhitekts Edijs Gusts “Alūksnes Ziņas” informēja, ka ir atjaunota viena no četrām balstu grupām, uz kurām balstās jumts. Jumtu montēja uz zemes, bet pēc tam konstrukciju pacēla. E.Gusts stāstīja, ka jumts tiek rekonstruēts, nevis restaurēts, jo gandrīz nekas no spārēm, latojuma un jumta skaidām nav saglabājies. “Toreiz jumts tika uzlikts nepareizi. Tagad projekts paredz jumtu uzlikt tā, kā tas ir bijis. Līdz ar to paviljons izskatīsies citādāk, turklāt būs nodrošināta tā nestspēja - visiem 16 balsta stabiem ir jābūt noslogotiem. Iepriekš jumts noslogoja tikai četrus stabus,” skaidro I.Heinrihsone.

Būvnormatīvi garantē
kvalitāti
Arhitekte - restauratore ir autouzraugs, bet secina, ka jūtas  kā vērotāja no malas. “Tā ir tāpēc, ka paviljona restaurācijas darbiem netika izņemta būvatļauja. Tas nozīmē, ka darbi notiek ārpus Būvniecības likuma normatīviem. Alūksnes pašvaldības ir vienojusies ar būvvaldi, ka šis būs īpašais objekts, uz kuru neattieksies būvnormatīvi,” skaidro I.Heinrihsone. Ja nav būvatļaujas, tad autoruzraudzība - autoruzraudzības žurnāls un visi dokumenti, kas ir saistīti ar tehnisko uzraudzību – neeksistē. “Tad parādās citas attiecības – mums vajag iztērēt naudu, jums vajag naudu apgūt – un par to vienojas. Tas nav pārmetums Alūksnes novada domei, jo šāda situācija ir diezgan izplatīta Austrumu bloka valstīs, saņemot finansējumu projektiem,” atzīst I.Heinrihsone. 
M.Oldere skaidro, ka šiem darbiem būvatļauja nav vajadzīga, jo tiem ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. “Tas ir likumīgi, nevis mūsu izdomājums,” uzsver M.Oldere.  “Būvnormatīvi ir noteikti, lai darbi tiktu veikti labā kvalitātē, lai tiktu kontrolēti. Pretējā gadījumā nav garantiju, ka tiks sasniegts cerētais rezultāts,” secina I.Heinrihsone. Viņai šķiet dīvaini, ka iepirkuma konkursā restaurācijas darbu izpildei izraudzīts uzņēmums, kam nav nekādas pieredzes restaurācijā. “Piedāvāju gleznojumu atjaunošanā iesaistīt Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentus, starp kuriem ir arī alūksnieši. Taču AS “R.A.J. ”atteicās,” saka restauratore.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģionālā inspektore Dace Ķibilda skaidro, ka situācijas ir dažādas, reizēm restaurācijas darbiem atļauja tiek izdota kopā ar būvatļauju. Tiesa, ja netiek veikta jauna celtniecība, būvatļauja nav nepieciešama. Tomēr katrā gadījumā izšķirošs ir pašvaldības būvvaldes atzinums. D.Ķibilda norāda, ka inspekcijas pārstāvis piedalīsies Aleksandra paviljona nodošanā ekspluatācijā, jo tas ir paredzēts atļaujā.
Informācija liecina, ka AS “R.A.J.” veic celtniecības un remonta darbus, bet tai ir arī koka konstrukciju restaurācijas darbu sertifikāts. Iepirkuma konkursā 2013.gada decembrī pieteicās divi pretendenti – AS “R.A.J.” un SIA “Jumts plus”, bet pēdējā piedāvājums tika noraidīts kā neatbilstošs nolikuma nosacījumiem. Tie paredz, ka ir jānodrošina sertificēts arhitekts, kvalificēts restaurators meistars vai restaurators vecmeistars būvgaldniecībā, kā arī kvalificēts restaurators polihromā koka darbiem. Pretendentiem bija jāpievieno informācija par kvalificētiem speciālistiem, kuri darbosies līguma izpildē. Līgumā paredzēts, ka uzņēmums izstrādā Aleksandra paviljona – Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - restaurācijas programmu un saskaņo to ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, veic restaurācijas darbus līdz 2014.gada 1.augustam un nodrošina autoruzraudzību. ◆

Fakti

◆ 2006.gada oktobrī ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirto finansējumu tika rekonstruēts Aleksandra paviljona jumts.

◆ 2007.gada oktobrī saskaņā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto paviljona rekonstrukcijas projektu betonēja 3 balsta stabus, izbūvēja jumta dekoratīvās karnīzes, atjaunoja arkas iekšējā apšuvuma dēļus, mainīja fasādes ārējā apšuvuma dēļus un montēja griestus ar zīmējumu.

◆ 2013.gada vasarā pārrobežu sadarbības projektā “Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” tika iekļauta Aleksandra paviljona restaurācija.

◆ 2013.gada decembra sēdē Alūksnes novada domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu – 150 000 latu jeb 213 439,77 eiro – projekta “Divas ainavu parku pērles  Austrumeiropā” īstenošanai. Aleksandra paviljona restaurācijai tika paredzēti 72 600 lati jeb 103 300,49 eiro. Līgumā ar AS “R.A.J.” norādīts, ka restaurācijai paredzētajā summā ir iekļauti visi ar tā izpildi saistītie izdevumi, tāpēc šī summa nav pakļauta cenu pieaugumam.

Komentāri 15

nuuu

Ha, vai Alūksnē kas nebūt no projektiem tiek izdarīts laikā un lielie darbi nesākas novembrī?
Ielas, stadions, pils, ši budka.,kultūras nams , utt..?
Nez kāpēc tā?
Nez cik ekskursantu gadā noiet gar šo tik vērtīgo objektu parkā, šis nu būs saspodrināts, bet mauzolejs ar summu kur knapi otas varēja nopirkt?
Jo nesen jau šo budku restaurēja, izrādās - slikti tas bija darīts. Cik ilgam tagad?
Ar pils jumtu bija tāpat - pirms 8 gadiem uzlika jaunu, izrā'dijās ka galīgi garām, kārtējais aizņēmums un cits jumts, kas zin cik labs?
Fasādes remontu arī vismaz 3 uzraugi kontrolēja, Meldzelli ieskaitot, bet vasarā jau dzina nost krāsu kura lobījās nost un krāsoja pa jaunam - labi ka prezidents brauca, tad vismaz ātrāk to izdarīja..
Bet kādi aizņēmumi domei, vai drīzumā neslēgs visas iestādes, jo kā varēs uzturēt - aizņēmums pie aizņēmuma un VĪZIJAS kādas atkal..
Tikai sporskolas nav, angars pussabrucis, stadions kā izsmiekls,utt

pirms 6 gadiem, 2014.11.01 10:11

jaunietis

Te ir Kasjauns: Gulbenē jaunatnes sporta attīstībai dibinās "Olimpisko centru"

pirms 6 gadiem, 2014.11.01 23:39

Voldis

Interesanti, līdz kura gada 30. oktobrim termiņš pagarināts ? Šodien, 03.11.2014, biju aizgājis apskatīties. Līdz restaurācijas pabeigšanai tur vēl tālu.

pirms 6 gadiem, 2014.11.03 13:06

nu

BET - pagarināt jau var nemitīgi,,nav nekas darīts - pagarinās.....
Bet kad tas brīnums tiks, nu ar to naudu jau spīdēs kā zelta kupoli Preizticīgo baznīcai Rīgas centrā....

pirms 6 gadiem, 2014.11.03 15:16

lll

Vai tad iepriekšējais jumts bija sapuvis,es uzskatu ka skaidas bija tik labas kā tikko uzklātas,jo kvalitāte noteikti bija labāka kā uz Apaļtoņa ,vai tā saucamā Vīna torņa uzklātajām skaidām.

pirms 6 gadiem, 2014.11.03 17:06

diiirrrsssaaasss

Protams, ka nekas nebija ne sapuvis un uzlikts bija pēc projekta kā vajag, bet šitiem jau vienalga ko darīt, ka tik naudu var skalināt uz savām kabatiņām.

pirms 6 gadiem, 2014.11.03 19:04

Voldis

Mārīte Dzene 2013. gada 30. decembris 08:39

Alūksnes novada domes gada pēdējā sēdē deputāti balsoja par grozījumiem lēmumā “Par aizņēmumu projekta “Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” īstenošanai”. Tika nolemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt 150 000 latu aizņēmumu Valsts kasē.

“Aizņēmuma kopējā summa ir 150 000 latu jeb 213 430,77 eiro. Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumu konkursā Aleksandra paviljona restaurācijai, kas tiek veikta šajā projektā Alūksnē, ir slēgts līgums ar AS “R.A.J.” par 72 600 latiem jeb
103 300,49 eiro. Kam ir paredzēts atlikums?” interesējās deputāte Jana Zilkalne.
Pašvaldības ekonomiste Evita Ņedaivodina informēja, ka tas tiks izlietots projektā paredzēto pasākumu rīkošanai un tā īstenošanā iesaistīto darbinieku atalgojumam. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņš ir noteikts no 2014.gada septembra līdz 2024.gada jūnijam.

Iepirkuma konkursā pieteicās divi pretendenti – AS “R.A.J.” un SIA “Jumts plus”, bet pēdējā piedāvājums tika noraidīts kā neatbilstošs nolikuma nosacījumiem. Līgums par Aleksandra paviljona restaurāciju ir noslēgts 12.decembrī. Tajā paredzēts, ka AS “R.A.J.” izstrādās Aleksandra paviljona restaurācijas programmu un restaurācijas darbus, kā arī nodrošinās to autoruzraudzību. Pilnībā darbus pabeigs līdz 2014.gada 1.augustam. Līgumā norādīts, ka restaurācijai paredzētajā summā ir iekļauti visi ar tā izpildi saistītie izdevumi, tāpēc paredzētā summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam. Noslēdzot līgumu, tiek paredzēts 30 darbdienu laikā samaksāt avansu 20 procentu apmērā.

pirms 6 gadiem, 2014.11.03 21:56

domīgais

110130.28€ tāds ir atlikums kurš, kā paskaidroja "Nedaivodina ir paredzēts pasākumu rīkošanai un darbinieku atalgojumam. Interesanti zināt būtu, kādi tad tie pasākumi būs, un kuri ir tie iesaistītie darbinieki. Bet laikam jau neuzzināsim, jo tas ir jaunlatvijas Valsts( DTR-Domes tautas repuklika) noslēpums

pirms 6 gadiem, 2014.11.04 09:02

fakts

Nabadzīgajiem alūksniešiem būs jāamaksā šito kretīnu dzīres.

pirms 6 gadiem, 2014.11.04 15:02

ak, Dievs!

Štrunts par to naudu, bet šitie jefiņi taču sabeidz to objektu neatgriezeniski, no kultūrvēsturiskām vērtībām tur nekas pāri nepaliks, būs prasta koka budka.
Izlasot visu rakstu, mati ceļas stāvus ko viņi tur dara!

pirms 6 gadiem, 2014.11.04 23:31

ko

Tāpēc jau vajadzēja ņemt studentus, kas mācās tādas lietas un viss tiktu izdarīts 10 reizes lētāk un kvalificētāk....
Nu kas tas ir ar mūsu līgumiem, gan Pils iela - paņēma vienus, tad pasludināja ka nē, šie gan nederēs, pagāja kāds gads un paņē'ma Mathajus, kuri uzreiz papildus pusmiljonu aizņēmuma pieprasīja, un tad vilkās un vilkās tie darbi ar VISU milzu lielo aizņēmumu.
Ar Pili tas pats, uzreiz liels papildaizņēmusm, uttt
Un tā budka ar vairāk kā 200 000 eiro. ?
Nu kaut kāds murgs tas viss...Kam un kur tas nonāk??

pirms 6 gadiem, 2014.11.05 14:00

a tas

ir tikai reālais darba rezultāts, kas acīmredzami un uzskatāmi parāda vietējai sabiedrībai, cik NEKOMPETENTI IERĒDŅI UN AMATPERSONAS STRĀDĀ ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ!

pirms 6 gadiem, 2014.11.05 16:08

secinājums

Galvenais, ka muzejā ir vadoņu personīgā ieliktene, kas visu šito šļuru arī parakstīs....un turpmāk nesīs atbildību par naudas "izmešanu vējā" un valsts nozīmes kultūras pieminekļa sagandēšanu.

pirms 6 gadiem, 2014.11.05 17:52

?

NEVIENS nekādu atbildību nav nesis mūspusē...
Vai kāds IR?

pirms 6 gadiem, 2014.11.05 19:18

!

pienāks brīdis, kad būs jānes...redzēs kuram ķers.

pirms 6 gadiem, 2014.11.05 22:10

Citu datumu laikraksti

 • Tirdziņš kļūst arvien populārāks

  Tirdziņš kļūst arvien populārāks

  Rīt pulksten 9.00 pie Alūksnes domes administratīvās ēkas un tās foajē notiks mājražotāju un amatnieku produkcijas tirdziņš. Šoreiz tajā piedalīsies...

 • Horoskopi

  24. – 30.oktobrisAuns ◆ Ar mērķtiecību un neatlaidību centīsities panākt to, ko esat iecerējis, lai iepriecinātu savus mīļos. Darbavietā būsiet...

 • Top draudzes saieta nams

  Top draudzes saieta nams

  Ir uzsākts Alūksnes pareizticīgo draudzes svētdienas skolas un saieta nama telpu remonts. To plānots pabeigt līdz nākamā gada 7.maijam.Draudzes...

 • Visspēcīgākās gaismas soļi...

  Visspēcīgākās gaismas soļi...

  “Lauku sēta ir skaista un gudra. Un ir jādara viss – pie ražas, pie peļņas, pie mantas, lai lauku sēta kļūtu vēl skaistāka un gudrāka. No lauku sētām...

 • Ielaiž zandartus

  Ielaiž zandartus

  Biedrība “Sporta spiningošanas attīstībai” no Rīgas Alūksnes ezeram sarūpējusi dāvinājumu – 10 000 vienvasaras zandartu mazuļus. Pirms nedēļas...

 • Sacensībās meklē “plēsēju”

  Nedēļas nogalē atpūtas kompleksā “Jaunsētas” risinājās Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Alja” rīkotās spiningošanas sacensības “Alūksnes rudens...

 • Zeltā vīta mīlestība un sirds 4

  Zeltā vīta mīlestība un sirds

  Saka, ka zeltam ir nezūdoša vērtība un līdz Zelta kāzu jubilejai nodzīvo tie, kam ir zelta sirds, dvēsele un prāts. Starp šiem cilvēkiem ir arī...

 • Balso par stabilitāti, bet vēlas pārmaiņas

  Par spīti priekšvēlēšanu kaislībām un sakultajām emocijām 12.Saeimas vēlēšanas lielus pārsteigumus nav sagādājušas. 100 krēslus Saeimā ir ieguvuši...

 • Kurš būs Gada cilvēks?

  Iedzīvotāji aicināti iesniegt ierosinājumus personu apbalvošanai ar Apes novada domes apbalvojumu – “Apes novada Gada cilvēks 2014”.“Aicinām iesniegt...