Rezumē projekta gaitā paveikto

Jūlija vidū Alūksnes rajona cilvēkus ar invaliditāti apvienojošo nevalstisko organizāciju izveidotā darba grupa piedalījās konferencē “Neko par mums bez mums”, ar kuru beidzās projekts “Zaļā gaisma iespējām”.

Jūlija vidū Alūksnes rajona cilvēkus ar invaliditāti apvienojošo nevalstisko organizāciju izveidotā darba grupa piedalījās konferencē "Neko par mums bez mums", ar kuru beidzās projekts "Zaļā gaisma iespējām".
"Projekta gaitā trijās Latvijas pašvaldībās cilvēki ar invaliditāti apvienojās darba grupās, apzināja savas vajadzības, izstrādāja ieteikumus problēmu risināšanai un apkopoja tos rīcības plānā. Nu jau pašvaldības šos plānus ir izskatījušas un parakstījušas vienošanos par to īstenošanu, tā apliecinot savu ieinteresētību un vēlmi sadarboties invalīdu dzīves kavlitātes uzlabošanā," stāsta Alūksnes darba grupas vadītāja Ināra Priede un skaidro, ka Jūrmalā notikušo konferenci rīkojusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento", kas arī bija projekta "Zaļā gaisma iespējām" koordinatore. Projektu realizēja Talsu un Jēkabpils pilsētas un Alūksnes rajona invalīdu nevalstiskās organizācijas (NVO) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, un tas bija balstīts uz Zviedrijā izstrādāto metodi "Agenda 22", kas Latvijā tika pielietota pirmo reizi.
"Zviedrijā "Agenda 22" izstrādātāji vairāk balstījās uz pašvaldībām, kas ir salīdzinoši bagātas un ieinteresētas invalīdu NVO iesaistīšanā. Turklāt rīcības plānu izstrādāšanu katrā pašvaldībā pieprasa likums. Latvijā iniciatīva sadarboties ar pašvaldībām un izstrādāt rīcības plānu nāca no cilvēku ar invaliditāti organizācijām," salīdzina I.Priede un atzīst, ka darbu pie projekta sekmējusi ieinteresētā un labvēlīgā rajona pašvaldību attieksme. Arī projekta noslēguma konferencē Jūrmalā piedalījās Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe, rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine un Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa.
"No projekta iegūs gan invalīdi, gan pašvaldības. Pašvaldības varēs lietderīgāk tērēt savas finanses, jo tām nu ir Rīcības plāns, kas precīzi formulē cilvēku ar invaliditāti vajadzības. Savukārt cilvēki ar invaliditāti, ņemot vērā šo projektu, ir apzinājušies savu spēku un atbildību, veidojot savu un savas sociālās grupas dzīvi labāku," ir pārliecināta I.Priede. Viņa ir gandarīta, ka Latvijas cilvēku ar invaliditāti veikums ir novērtēts arī Eiropā un vairākas valstis, tostarp Grieķija, Itālija, Spānija, Slovēnija, Slovākija, Čehija, Igaunija, Beļģija un Dānija, gatavojas uzsākt pārmaiņas invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā, izmantojot Latvijas pieredzi. Vēl lielāks gandarījums viņai ir par to, ka tikko sācies Eiropas kopienu iniciatīvas EQUAL projekts "Invalīdu nodarbinātības veicināšana", ka turpinās projekta "Zaļā gaisma iespējām" veiksmīgi aizsākto.

Citu datumu laikraksti

  • Mūsu bagātība ir daba un cilvēki

    Saulainā 18.augusta rītā Kolberģī pie pagasta pašvaldības ēkas pulcējās riteņbraucēji ar mugursomām plecos. Šis ir jau piektais gads, kad notiek...

  • Pieņem projektu pieteikumus

    Lauku atbalsta dienestā izsludināta atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšana Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda...

  • Itāļi grib sadarboties ar Alūksnes uzņēmējiem

    Alūksnes pilsētas domes vadība, tautsaimnieku biedrības “Alta” vadītājs Andis Krēsliņš un SIA “Lignos” direktors Ilmārs Kols nesen Alūksnē tikās ar...