Rīko jauno autoru semināra konkursu

Katru gadu pavasarī sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību notiek Rīgas Jauno literātu apvienības rīkotais Jauno autoru seminārs.

Katru gadu pavasarī sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību notiek Rīgas Jauno literātu apvienības rīkotais Jauno autoru seminārs(JAS).
Tajā aicina piedalīties jaunos rakstītājus no visas Latvijas un ārvalstīm. Šogad semināru organizē no 5. līdz 9.aprīlim.
JAS koordinators Ronalds Briedis norāda, ka JAS uzdevums ir dot jaunajiem dzejniekiem, prozaiķiem, tulkotājiem, dramaturgiem un kritiķiem iespēju dzirdēt profesionālu sava darba novērtējumu, klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem, kā arī iepazīties citam ar citu. Pretendentu vienmēr ir daudz, tāpēc iepriekš rīko atlases konkursu.
Semināra atlases konkursā var piedalīties ikviens latviešu valodā rakstošs jaunais literāts, kura vecums darbu iesniegšanas brīdī nepārsniedz 30 gadus. Darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 23. (pasta zīmogs) vai 27. februārim, iesniedzot personiski.
Iesniedzamais darbu apjoms: dzeja 200 līdz 300 rindas, atdzeja 150 līdz 300 rindas, proza, dramaturģija, kritika, tulkojumi - 15 līdz 30 lappuses. Visi manuskripti jāiesniedz četros eksemplāros (ieskaitot tulkojuma oriģinālu) mašīnrakstā vai datorizdrukā, jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas datums, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija).
Darbi jāsūta: Jauno autoru semināram, Rakstnieku savienība, Kuršu iela 24, Rīga LV-1006. Autorus, kas kļūs par semināra dalībniekiem, informēs personiski. Visi darbu iesūtītāji varēs piedalīties JAS kā brīvklausītāji.

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...