Rīko pieredzes apmaiņas braucienu

Šonedēļ pie Alūksnes Jauno māmiņu skolas dalībniecēm pieredzes apmaiņā bija ieradušās Gulbenes rajona Lejasciema pagasta māmiņu kluba dalībnieces.

Šonedēļ pie Alūksnes Jauno māmiņu skolas dalībniecēm pieredzes apmaiņā bija ieradušās Gulbenes rajona Lejasciema pagasta māmiņu kluba dalībnieces. Tikšanās laikā pārrunāja abu neformālo grupu darbību un to, kā veiksmīgāk piesaistīt dažādus speciālistus, kas māmiņām stāstītu par viņām aktuālām tēmām.
Lejasciema māmiņu klubs izveidots pagājušā gada oktobrī, lai jaunajām māmiņām būtu iespēja satikties un pārrunāt aktuālās problēmas, kas vairāk vai mazāk ir līdzīgas. Uz Alūksni bija ieradušās astoņas Lejasciema māmiņas ar saviem mazuļiem.
"No Dzintras Zvejnieces savulaik uzzinājām, ka Alūksnē ir jauno māmiņu skola, tādēļ vēlējāmies atbraukt pieredzes apmaiņā un redzēt, ko un kā dara citas māmiņas. Mums ļoti interesēja uzzināt, kā Alūksnes māmiņu skolas dalībnieces piesaista līdzekļus, lai organizētu tikšanās. Pašlaik mūsu kluba dalībnieces tiekas divas reizes mēnesī. Uz tikšanās reizēm esam aicinājušas speciālistus, kas ir pagastā, bet vēlamies rīkot tikšanās arī ar speciālistiem no citurienes. Tādēļ mums ir svarīgi izzināt, kā to dara Alūksnē. Lejasciemā, piemēram, nav bērnu rotaļlaukuma, tādēļ domājam, ka varbūt mūsu klubiņš varētu kaut kā veicināt tā tapšanu," stāsta Lejasciema māmiņu kluba dalībniece Liene Bondiņa.
Viņa uzsver, ka šajā klubiņā bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ir iespēja satikties un kopā rotaļāties.
Alūksnes Jauno māmiņu skolas vadītāja Kristīne Vimba atzīst, ka abu klubiņu darbībā ir atšķirības. Lejasciemietes tiekas divas reizes mēnesī, bet alūksnietes - vienu reizi, jo daudzas māmiņas jau strādā.
"Tikšanās reizēs viņas svin mazajiem dzimšanas dienas, ko mūsu skoliņā nedara. Mūs izbrīnīja, ka Lejasciema klubiņā trijām māmiņām ir jau četri bērniņi. Mūsu skolā nav nevienas šādas jaunās māmiņas. Arī Lejasciema māmiņu klubs vēlas nodibināt savu organizāciju, lai vēl aktīvāk darbotos. Viņas ir iecerējušas, ka ar laiku varētu sociāli palīdzēt tām sava pagasta ģimenēm, kurām ir problēmas. Viņas ir gandarītas, ka vietējā pašvaldība atbalsta māmiņu aktivitātes," stāsta K.Vimba.
K.Vimba uzsver, ka Alūksnes māmiņu skolas dalībnieces tika uzaicinātas doties uz Lejasciemu atbildes vizītē. "Tikšanās laikā izskanēja arī doma, ka abi klubiņi kopīgi varētu aizbraukt pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgu, kur ir izveidota Māmiņu ātrās reaģēšanas vienība. Man ir prieks, ka ne tikai pilsētā, bet arī pagastos jaunās māmiņas vēlas tikties un kopīgi risināt dažādas problēmas," saka K.Vimba.
Lejasciemietes uzzināja, kā izveidota Alūksnes Jauno māmiņu skola, kā tā darbojas un to, ka pašlaik Alūksnes māmiņu skola īsteno projektu "Drošs sākums". Projektu atbalstīja Pasaules Bankas ANO attīstības programma Latvijā. Tā laikā jaunie vecāki apgūst mazā biznesa pamatus, biznesa angļu valodu, piedalās vingrošanas nodarbībās veselības uzlabošanai un uzzina daudz jauna par veselības nozīmi sievietes dzīvē. Savukārt projekta noslēgumā Alūksnes māmiņu klubs izveidos savu nevalstisko organizāciju.
Projekts tapis sadarbībā ar Alūksnes tautsaimnieku biedrību "ALTA" un ir iespēja jaunajiem vecākiem sekmīgāk integrēties darba tirgū. Tāpat tika stāstīts par Bēbīšu skoliņu, kas arī Alūksnē izveidota ar māmiņu kluba iniciatīvu. Tikšanās laikā katra māmiņa pastāstīja nedaudz par sevi un saviem mazajiem. Alūksnietes Lejasciema māmiņām ieteica speciālistus, ar kuriem būtu lietderīgi tikties.

Citu datumu laikraksti