Rīkos ekskursijas dzērvju barošanās vietās

Madonas rajonā Teiču dabas rezervātā 2. un 3.oktobrī rīkos ekskursijas dzērvju barošanās vietās. Ornitologs Andris Avotiņš informē, ka ekskursijas notiks putnu starptautiskajās vērošanas dienās.

Madonas rajonā Teiču dabas rezervātā 2. un 3.oktobrī rīkos ekskursijas dzērvju barošanās vietās. Ornitologs Andris Avotiņš informē, ka ekskursijas notiks putnu starptautiskajās vērošanas dienās. Teičos šīs dienas veltītas tieši dzērvēm.
"Noteikti gandrīz katrs ir redzējis dzērves lidojam augstu debesīs vai manījis kādu putnu tīrumos, dzirdējis par krāšņajām pavasara dejām. Mēs piedāvājam uzzināt daudz vairāk par dzērvēm, ieraudzīt tās tuvāk," saka A.Avotiņš.
Šodien notiks no nakšņošanas vietām izlidojošo dzērvju uzskaite Murmastienes pagastā un ekskursija uz Nagļu, Īdeņas, Kvāpānu zivju dīķiem un Lubāna ezeru.
3.oktobrī Murmastienes pamatskolā pulksten 15.20 notiks lekcija par dzērvēm. No pulksten 17.00 līdz 18.40 būs putnu vērošana Pūšku kalnā.
"Papildu informāciju par dzērvju vērošanu var saņemt, zvanot man - 9459138 vai 4807204," saka A.Avotiņš.
Pelēkā dzērve ir īpaši aizsargājama putnu suga. "Teiču rezervātam ir īpaša nozīme tās aizsardzībā Latvijā," apgalvo A.Avotiņš. Teičos ligzdo līdz 40 dzērvju pāru, vasaras te pavada līdz 200 ligzdošanas vecumu nesasniegušo putnu. Starptaustiski nozīmīgi Teiči ir tieši kā dzērvju rudens pulcēšanās vieta, jo te vienkopus salido līdz 2000 putnu.
"Dzērves, kas ligzdot izvēlas tikai nomaļās vietās tālu cita no citas, pēcligzdošanas periodā pulcējas lielos baros. Barā ir vieglāk pamanīt ienaidniekus, traucētājus, arī piemērotu barību atrast ir ērtāk. Taču lieliem dzērvju bariem nepieciešamas plašas un netraucētas nakšņošanas vietas, būtiski, lai to tuvumā (piecu līdz 25 kilometru attālumā) atrastos arī piemēroti barības resursi," stāsta A.Avotiņš.
Par netraucētu nakšņošanas vietu Austrumlatvijas dzērvēm kalpo Teiču purvs, kur ik vakarus salido lieli dzērvju bari, lai no rīta, saulei lecot, dotos meklēt pārtiku Barkavas, Murmastienes, Varakļānu un Atašienes pagasta zemnieku labības laukos.
"Labi, ja labības novākšanu nav aizkavējušas lietavas (kā šogad), tad dzērves barojas rugainēs un arumos. Savukārt pērn, dzērvēm augusta beigās sapulcējoties, tās atrada vēl nenovāktus tīrumus, tāpēc likumsakarīgi radīja lielus ražas zaudējumus," klāsta A.Avotiņš.
Uz siltajām zemēm Teiču dzērves aizlido oktobra sākumā. No Latvijas tālāk lidojošo dzērvju daļa dodas uz Portugāli vai Spāniju, bet Teiču dzērvju vairums - uz Ziemeļāfriku, lidojot caur Ungāriju.
"Visur, kur dzērves lido, tās labprāt barojas lauksaimniecības zemēs. Visur Eiropā par tām cenšas rūpēties, maksājot zemniekiem īpašas subsīdijas par ražas zudumiem, līdzīgi arī Latvijas Republikā,"saka A.Avotiņš.

Citu datumu laikraksti

  • Kļūdu labojums

    Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.septembra numura īsziņā “Uzņēmumam nedzēš nodokļu parādu” ir neprecizitāte.Laikraksta "Alūksnes Ziņas" 25.septembra...

  • Iespējams, slēpj nelaimes gadījumus darbā

    Mālupes pagastā SIA “Sildgunda” kūdras ražošanas punktā traktorists, regulējot kustībā esošu transportiera lenti, guva smagu traumu.Mālupes pagastā...

  • Pirmo reizi iegūst “zaļo” sertifikātu

    Pededzes pagasta zemnieku saimniecība “Slobodka” nesen saņēma bioloģiskās saimniekošanas sertifikātu. Saimnieki Ņina un Guntis Koki cer, ka tas...