Risinājums precīzai ūdens uzskaitei

Turpinās no 1. lappuses

Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju pilnvarotais pārstāvis Dzintars Salaks pastāstīja, ka jau pirmā mēneša laikā jaunā sistēma pierādījusi savu lietderību. Viņš iedzīvotāju pilnvarotajā amatā ir kopš šī gada februāra un sadarbībā ar SIA “Alūksnes nami” jau īstenojis projektu par līdzšinējās ūdensapgādes uzskaites ierīču nomaiņu, uzstādot jauno ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu.
“Jaunajā sistēmā pirmos skaitītāju rādījumus fiksējām 27. janvārī un nākamajā atskaites brīdī pēc mēneša secinājām, ka starpība ir 0. Tas pierāda, ka šai iedzīvotāju iniciatīvai – modernizēt uzskaites sistēmu - ir rezultāts, un mēs esam atrisinājuši lielāko problēmu vispārējā ūdens uzskaitē,” viņš stāsta.
Līdz šim, līdzīgi kā citas daudzdzīvokļu mājas, arī Vidus ielas 7. namā uzskaitīja patērēto ūdeni pēc kopējā un individuālā skaitītāja rādījumiem, kā rezultātā parādījās arī ūdens patēriņa uzskaites starpība. Dz. Salaks norāda, ka starpības rašanās iemesli var būt dažādi: neprecīza un nevienlaicīga skaitītāju rādījumu nolasīšana, skaitītāju precizitātes atšķirība, ūdens noplūdes, arī dažu patērētāju neprecīzie pieraksti. “Starpība tiek attiecīgi sadalīta “uz galviņām” visiem iedzīvotājiem, nekonkretizējot, kurā dzīvoklī kādi zudumi radušies, un tas parasti rada neapmierinātību. Tagad šī problēma ir atrisināta, jo ūdens uzskaite ir precīza,” viņš stāsta un skaidro, ka ietaupījums atmaksāsies jau trīs gadu laikā.
Dz. Salaks uzsver, ka bieži vien daudzdzīvokļu namu problemātika meklējama iedzīvotāju vienotības trūkumā dažādu lēmumu pieņemšanā, tādēļ viņš pauž cerību, ka Vidus ielas 7. nama jaunizveidotā padome šo vienotību sekmēs, un visi kopā tikpat veiksmīgi varēs startēt arī nākamajos projektos. “Mājas padomē ir cilvēki, kuri pārzina gan ūdensapgādes sistēmu, gan siltumapgādi, tādēļ var sekot līdzi, cik kvalitatīvi veic projektēšanas un īstenošanas darbus,” saka Dz. Salaks.
Līdz ar to nākamais solis modernizācijas virzienā varētu būt arī siltumapgādes attālinātās nolasīšanas sistēma, kas, piemēram, jau darbojas pirms vairākiem gadiem renovētajā daudzdzīvokļu namā Ganību ielā 1. “Tuvākajā nākotnē plānots iesniegt projektu par mājas siltumapgādes stāvvadu un siltumelementu nomaiņu, uzliekot arī siltuma skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu,” plāno Dz. Salaks.
Tāpat mājas iedzīvotāju kopsapulcē ir noslēgts jauns līgums ar mājas apsaimniekotāju SIA “Alūksnes nami”, kas pilnībā atrisina savstarpējās attiecības mājas apsaimniekošanā. “Šajā līgumā dzīvokļu īpašnieki ir piekrituši veidot arī rezerves līdzekļu uzkrājumu, ja mājā rodas ārkārtas nepieciešamība tādu izmantot,” stāsta Dz. Salaks. 

Lēmums jāpieņem
pašiem
SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts pastāstīja, ka Latvijā ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu uzstādīšanas projektus īsteno jau vismaz piecus gadus, it sevišķi tā saucamajās “gudrajās mājās”. Savukārt “Alūksnes nami” sadarbības iespējas tehnoloģiju ieviešanai ūdens uzskaites uzlabošanai daudzdzīvokļu mājās uzsāka meklēt 2017. gadā.
“Iemesls šim nolūkam bija pamatots, jo ūdens patēriņa starpība dažās daudzdzīvokļu mājās mēnesī sasniedza virs 30 kubikmetriem, par ko klientiem bija jāmaksā. Dzīvokļu īpašnieku sapulcēs gan līdz šim, gan tagad jāuzklausa pārmetumi par šo rādījumu starpību,” stāsta A. Musts un piemin Ministru kabineta noteikumus, kas šādās situācijās regulē aprēķinu kārtību.

Rādījumus nenodod vienā laikā
Viņš norāda - galvenais iemesls šai problēmai ir tas, ka dzīvokļu īpašnieki ūdens skaitītāja rādījumus nenodod visi vienlaikus, bet dara to vairāku dienu laikā vai arī nenodod vispār. “Savukārt ūdens patēriņš notiek nepārtraukti. Ir arī tehniskie iemesli - galvenā ūdensskaitītāja tehniski pareiza uzstādīšana, kas sadarbībā ar SIA “Rūpe” ir jau veikts, ūdens skaitītāju verifikācijas termiņa pārkāpšana, skaitītāju nepareizs novietojums lietotāju īpašumos, nelegālie pieslēgumi un tamlīdzīgi,” skaidro A. Musts. Viņš gan arī piebilst, ka zināms uzlabojums skaitītāju rādījumu nodošanā panākts, ieviešot platformu “Bill.me”, kurā atgādina par rādījumu nodošanu.

Pirmais klients
Izvērtējot tehniskos risinājumus un moderno tehnoloģiju pielietošanu, kā arī izmaksas, servisu, apmācību, ūdensskaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmu uzstādīšanā uzņēmums izvēlējies sadarboties ar SIA “Orols”. Savukārt par pirmo klientu jaunās sistēmas uzstādīšanā kļuva daudzdzīvokļu nams Vidus ielā 7, jo starpības pārmaksa šai mājai gadā bija ap 800 eiro. “Izvērtējot daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņu un rādījumu starpību, kā arī pārmaksas par šo starpību, radās piedāvājums, kā šo jautājumu sakārtot, īstenojot projektu ar kopējām izmaksām aptuveni 2500 eiro (dzīvokļu īpašnieku un kopīpašuma uzkrājuma finansējums) apmērā. Vienlīdz izvērtējām arī ūdens skaitītāju verifikācijas termiņus, lai ēku vienlaicīgi var aprīkot ar jaunās paaudzes ūdens skaitītājiem. Organizējām iedzīvotāju sapulci, kurā izskaidrojām ieguvumus, aprēķinot, ka šādā veidā dzīvokļu īpašnieku ieguldījums atmaksātos trīs gados.
Projektu pabeidza 2019. gada beigās, jauno sistēmu testē trešo mēnesi,” stāsta A. Musts.
Viņš piebilst, ka šogad ar jaunās paaudzes skaitītājiem aprīkos renovēto 60 dzīvokļu māju Ganību ielā 1, savukārt pašlaik jau notiek skaitītāju maiņa Pils ielā 34 (77 dzīvokļi).
Vajadzība jāsamēro
A. Musts arī norāda, ka ne vienmēr šādas tehnoloģiskas izmaiņas daudzdzīvokļu mājās ir nepieciešamas. “Tas ir jāsamēro starp ieguldījuma finansiālo daļu pret ūdens starpības lielumu. Aptuveni 10 - 15% starpība rādījumos nedos objektīvu pamatojumu līdzekļu ieguldījumam šādu uzlabojumu īstenošanai. Taču daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, kuri ir pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības, var pieņemt lēmumu, ka ir gatavi veikt ieguldījumu šādu jauninājumu ieviešanai. Arī mājām, kuru pārvaldnieks ir SIA “Alūksnes nami”, šādus ieguldījumus neplānosim, ja tam nebūs objektīvs pamatojums,” skaidro A. Musts.
Iekārtas apraksts
■ Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums, kas ļauj ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt bez cilvēku klātbūtnes. Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, pamatā ir ūdens skaitītājs, kas paredzēts aprīkošanai ar attālinātu datu nolasīšanu un radio modulis, kuru uzliek ūdens skaitītājam. Pārējās iekārtas ir paredzētas datu savākšanai, sūtīšanai un iegūto datu pārveidei un apstrādei līdz ērtam lietotāja līmenim. Attālinātā datu nolasīšanas sistēma ir izveidota mūsdienīgi ar bezvadu tehnoloģiju.
Sistēmas priekšrocības 
■ Maksimāli samazinās starpība starp komercuzskaites skaitītāja rādījumiem un iedzīvotāju individuālo skaitītāju deklarētajiem rādījumiem, nodrošināta vienlaicīga skaitītāju nolasīšana no visiem skaitītājiem.
■  Datu ticamība - nav kļūdu, kas saistītas ar cilvēcisko faktoru, negodīgu rādījumu nolasīšanu.
■  Iespēja samaksāt par to ūdens daudzumu, ko katrs iedzīvotājs faktiski patērējis.
■ Avārijas gadījumos tiek fiksēts noplūdušā ūdens daudzums un iedzīvotājiem nevajag segt izdevumus par kanalizāciju.
■ Samazinās kopējie izdevumi par ūdens maksājumiem un karstā ūdens uzsildīšanu.
■ Ūdens rādījumu apstrādi var veikt viens cilvēks.
Avots: saīsināti no“Orols.lv”

Citu datumu laikraksti

 • Ierosina samazināt plastmasas maisiņu izmēru

  Mūsu laikraksta lasītāja, alūksniete Maruta Blūma, vērsās redakcijā ar ierosinājumu tirgotājiem. Viņa uzskata, ka maisiņi, kas pieejami lielveikalā...

 • Padomu pūralāde 4

  Padomu pūralāde

  Sportot – no rīta vai vakarā?Vieni ceļas agrāk, lai pavingrotu vai izskrietu rīta riksi, citi turpretī sportiskām aktivitātēm pievēršas vakarā. Kā ir...

 • Noteikti ārkārtējās situācijas ierobežojumi

  Latvijā līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu “Covid - 19” izplatību. Tā ietekmē ikvienu cilvēku mūsu valstī, tāpēc ir...

 • Mālupē atklāj izstādi

  Mālupē atklāj izstādi

  Šonedēļ Mālupes Saieta namā atklāja izstādi “Krāsu burvībā”, kurā aplūkojamas mākslinieces Ilvijas Juškevičas un viņas meitas Gerdas, kā arī Edija...

 • Izdod grāmatu “Jūsu izvēlei”

  Iznākusi Alūksnes dzejnieces Vēsmas Kokles – Līviņas jaunākā dzejas grāmata “Jūsu izvēlei”. V. Koklei - Līviņai šī ir 48. grāmata un iznākšanai...

 • Novados šodien lems par ierobežojumiem

  Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” iespējamo izplatību, no vakardienas, 12. marta, vairākos Latvijas novados atcelti...