Rosina pieslēgties

Alūksnes novada dzīvojamo māju īpašnieki no 1. līdz 31.augustam varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam, lai pieslēgtu savas mājas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Ne vairāk kā 750 eiro
Alūksnes novada dome šogad pieņēma saistošos noteikumus “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem.  “Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai varēs saņemt iedzīvotāji, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Alūksnes novadā, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības novada teritorijā esošam īpašumam. Līdzfinansējumu pašvaldība piešķirs projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 750 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai,” skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Jāinteresējas laikus
Pašvaldība aicina iedzīvotājus sākt laikus interesēties par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, jo nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana prasīs zināmu laiku. Dzīvojamo māju īpašnieki, kuri vēlas izmantot šo iespēju, var vērsties pie attiecīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā. Liepnas un Malienas pagastos tās ir pagastu pārvaldes, Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastos – SIA “Ievedne”, Alūksnē un pārējos pagastos – SIA “Rūpe”. Viņi konsultēs un izsniegs tehniskos nosacījumus pieslēguma izbūvei attiecīgajai dzīvojamajai mājai. Tāpat konsultācijas var saņemt arī Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļā.

Lems dome
Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam pašvaldībā būs jāiesniedz iesniegums; īpašuma piederību apliecinošs dokuments; dzīvokļu īpašnieku kopībai - dokuments, kas apliecina, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par pieslēguma izbūves nepieciešamību; noteiktas personas pilnvarojums ar līdzfinansējuma pieprasīšanu saistītu darbību veikšanai. Tāpat jāiesniedz Būvniecības likumā noteiktā dokumentācija; dokumenti, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu; sertificēta būvinženiera apstiprināta būvdarbu tāme, kā arī citi dokumenti. Sīkāka informācija par to gūstama iepriekš minētajos pašvaldības saistošajos noteikumos. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems Alūksnes novada dome.

Citu datumu laikraksti

 • Sieviešu vasaras skola gaida dalībnieces

  Sieviešu vasaras skola gaida dalībnieces

  No 30.jūnija līdz 1.jūlijam Alsviķos norisināsies sieviešu vasaras skola “Dzīvotprieks”, kuru rīko Alūksnes novada sieviešu apvienība “Katrīna”....

 • Vasaras saulgriežu saullēkts sagaidīts

  Vasaras saulgriežu saullēkts sagaidīts

  (Turpinās no 1.lappuses)“Pašas esam lasījušas latviešu tautasdziesmas, dažādus pierakstus un izveidojušas vasaras saulgriežu godināšanas rituālu,”...

 • Pārbūvēs ceļus trīs pagastos

  Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastos veic sagatavošanās darbus, lai apgūtu Lauku atbalsta dienesta finansējumu grants seguma ceļu pārbūvei....

 • “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas 4

  “Alūksnes putnu fermas” olas ir novērtētas

  Trešdien Ziemera pagasta “Putnos” notika oficiālā SIA “Alūksnes putnu ferma” modernizētās ražotnes atklāšana, kā olas tirgū pieejamas jau ceturto...

 • “Man vēl ir turpinājums”

  “Man vēl ir turpinājums”

  “Mana dzīve ir raiba kā dzeņa vēders,” saka pensionētā skolotāja Vija Gerharde. Tajā ir visas krāsas līdz pat bezcerīgi melnajai, taču viņa allaž ir...

 • Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Kopā var sasniegt lielākus mērķus

  Alūksnes un Apes novada fonda Uzraudzības padomes locekle Ilze Zvejniece maijā Kanādā apmeklēja Kanādas kopienu fondu konferenci, kurā kopienu fondi...