Sabiedrības centram vajag palīdzību

Finansiālās grūtībās nonācis Alūksnes novada Sabiedrības centrs, jo tā darbības nodrošināšanai trūkst finansējuma. Risinājums tiek meklēts, vēršoties pie Alūksnes novada pašvaldības.
Centrs Alūksnē, Dārza ielā 8a, atrodas sešus gadus. Tā darbību organizē biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (NVO), kam šogad aprit jau 20 gadi. Turpat atrodas arī Alūksnes un Apes novada fonds. Fonda un NVO centra vadītāja ir Dzintra Zvejniece. Šobrīd centrā darbojas un savu organizāciju aktivitātes realizē 60 biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, neformālās iedzīvotāju grupas, pašvaldības iestādes un uzņēmumi. Centra organizācijas veic dažādas nozīmīgas sabiedriskās aktivitātes, piemēram, iesaistījās parakstu vākšanā par Alūksnes slimnīcas saglabāšanu.

“ABLV Bank” krīzes sekas
Pašvaldībai piederošā ēka Dārza ielā 8a centram ir bezatlīdzības lietošanā, bet komunālie izdevumi ir ap 6500 eiro gadā. Kopš bankas “ABLV Bank” krīzes Teterevu fonds, kas maksāja algu fonda vadītājai Dz.Zvejniecei, ir slēdzis visus projektus, līdz ar to jau divus mēnešus Dz.Zvejniece strādā kā brīvprātīgā. Lai arī turpmāk varētu nodrošināt aktīvu un regulāru Sabiedrības centra darbību un radītu vienlīdzīgus apstākļus citu Alūksnes novadā pastāvīgi un aktīvi darbojošos biedrību, nodibinājumu, organizāciju, neformālo sabiedrības grupu un indivīdu nodrošināšanai ar telpām ēkā, Dz.Zvejniece lūdz pašvaldību piešķirt finansējumu 11 450 eiro apmērā. Tas bija aprēķins uz 12 mēnešiem, lai maksātu atalgojumu vadītājai un grāmatvedei ar piebildi - tiklīdz atkal būs iespējas piesaistīt projektu finansējumu šim mērķim, tas tiks darīts.

Piesaista gandrīz
pusmiljonu eiro
Iesniegumu par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domes deputāti izskatīja pagājušajā nedēļā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un vakar finanšu komitejā. “Sabiedrības centrā 2017.-2018. gadā bijuši vairāk nekā 4000 apmeklējumi, notikušas 860 aktivitātes (vidēji mēnesī - 43), kā arī sniegtas 320 konsultācijas. Diemžēl šobrīd mums ir krīze. Novadā kopumā mums ir 150 nevalstiskās organizācijas - vienīgi Lauku partnerībai ir finansējums administratīvajām vajadzībām un algām, pārējām šādu iespēju nav. Sabiedrības centrā pastāvīgi darbojas 7 nevalstiskās organizācijas, kas 2017.-2018. gadā piesaistījušas ziedojumus un citu finansējumu 416 007 eiro apmērā dažādu vajadzību īstenošanai Alūksnes novadā,” sacīja Dz.Zvejniece.

Augsta sabiedrības līdzdalība
Deputāts Druvis Mucenieks vērsa uzmanību, kā juridiski korekti noformēt pašvaldības iespēju palīdzēt centram, jo tā nav pašvaldības funkcija. “Jautājums jāvirza skatīšanai arī uz citām komitejām. Sabiedrības centram jāturpina strādāt,” sacīja D.Mucenieks. Pašvaldības juriste Ilze Kalniņa skaidroja - izšķērdēšanas likums paredz, ka organizācijai, kurai ir sabiedriskā labuma statuss, pašiem jāsedz uzturēšanas izdevumi un darba algas. “Pašvaldībai visi šāda veida gadījumi ir jārisina vienādi, jo rīt var atnākt cita biedrība un arī ko tādu lūgt,” sacīja I.Kalniņa.
Deputāte Jana Zilkalne norādīja - pašvaldība finansējumu piešķir arī citiem mērķiem. “Un tad nošķir politiskus lēmumus un ekonomiski pamatotus lēmumus. Diemžēl līdz šim pašvaldība savos lēmumos nav bijusi vienāda pret visiem. “Sarmai” piešķīra naudu grāmatas izdošanai, “Skolotāju mājai” Liepnā - apkures katlam, abos gadījumos uzsvēra, ka tie ir politiski lēmumi. Sabiedrības centrā koncentrējas ļoti daudz organizāciju - tā ir ļoti augsta sabiedrības līdzdalība. Dz.Zvejniece savu darbību daudzus gadu gaitā ir pierādījusi, turklāt strādājot arī bez atlīdzības,” pauda J.Zilkalne.

Jāmeklē likuma robi
Arī deputāte Maruta Kauliņa uzsvēra, ka jārod iespēja palīdzēt. “Uz šo centru iet mūsu novada cilvēki, kuri vēlas socializēties un komunicēt. Cilvēks ilgāk saglabā savu veselību un dzīvildzi, ja gūst atbalstu emocionāli, fiziski, medicīniski. Sabiedrības centrs ir šāda vieta. Ir likuma robi. Visiem jāsaliek galvas kopā un jādomā risinājums, jo ieguvums vecajiem ļaudīm no centra ir ļoti liels. Pašvaldībai vajag skatu vairāk pavērst uz saviem cilvēkiem,” sacīja M.Kauliņa. Arī deputāts Verners Kalējs rosināja atrast likuma robu, lai palīdzētu centram.
Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova norādīja, ka citu pašvaldību pieredze jau ir izzināta. “Visi mēģina pielāgoties. Likumīgu ceļu nav nevienam un nevar būt, jo likums pasaka, ka pašvaldība nevar palīdzēt. Katru gadu tomēr cenšamies atrast veidu, kā centram palīdzēt,” atzina J.Čugunova.

Pašvaldība palīdzēs
Diskusijas turpinājās vakar finanšu komitejā. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis uzsvēra – lai arī tā nav pašvaldības funkcija, deputātiem jāizšķiras, atbalstīt vai ne Sabiedrības centra darbību. Deputāts Ainars Melders taujāja precīzu atšifrējumu piesaistītajiem 416 007 eiro ziedojumiem. “Skan ļoti smuki, bet kas tajā ietilpst? Vajag nosaukt! Uzskatu, ka tā ir pilnīgi tukša organizācija. Lai strādā brīvprātīgi,” sacīja A.Melders. Deputāts Modris Lazdekalns ierosināja nākotnē noteikt, ka finansējuma sadalē, ko pašvaldība šobrīd piešķir biedrībām dažādu projektu īstenošanai, turpmāk iesaistīt arī Sabiedrības centru, jo pašas organizācijas labāk zina, kā naudu sadalīt.
“Ja pašvaldība neiesaistīsies šīs problēmas risināšanā, tad visas šīs organizācijas pēc kāda laika stāvēs pie domes vadības vai deputātu durvīm un prasīs palīdzību. Ja esiet gatavi runāt ar katru no 60 organizācijām individuāli, man nav pretenziju. Mans priekšlikums ir izstrādāt 2019.gada domes budžetā modeli, kā pašvaldība palīdz un sakārto to visu centralizēti. Tas var būt arī politisks lēmums. Būtu jānosaka, ka visas organizācijas, kam nepieciešams pašvaldības atbalsts, darbojas Sabiedrības centra telpās,” norādīja A.Dukulis. Pēc diskusijām finanšu komitejas deputāti vienojās rast risinājumu par finansējuma piešķiršanu Sabiedrības centra darbībai un paredzēt to 2019.gada budžetā.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Skolēnu skaits sarūk

  Skolēnu skaits sarūk

  Uzsākot jaunu mācību gadu, skolēni atkal vai pilnīgi no jauna izjūt atbildību, rītus, kad grūti piecelties, un sakārto savu ikdienu. Izglītībai un...

 • Alūksne īsumā

  Alūksnes novads ◆ 3.septembrī pulksten 9.15 autoceļa Litene – Alūksne 10.kilometrā automašīnas “Škoda” vadītājs, izvairoties no sadursmes ar stirnu,...

 • Arī pēc darba gaitām dzīve turpinās

  Arī pēc darba gaitām dzīve turpinās

  Tāda ir kādreizējā SIA “Mākslīgās apsēklošanas stacija” direktore Edīte Ločmele. Viņas pārziņā bija Kalncempju, Strautiņu, Malienas, Annas, Mālupes,...