Sabiedriskajām organizācijām būs jāpārreģistrējas

1.aprīlī stājās spēkā Biedrību un nodibinājumu likums. Tas paredz, ka arī visām Alūksnes rajona sabiedriskajām organizācijām būs jāveic pārreģistrācija.

1.aprīlī stājās spēkā Biedrību un nodibinājumu likums. Tas paredz, ka arī visām Alūksnes rajona sabiedriskajām organizācijām būs jāveic pārreģistrācija.
Līdz šim nevalstisko organizāciju darbību regulēja likums par Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām. Līdz ar jaunā likuma ieviešanu būs skaidri nodalītas organizācijas, kas izveidotas savu biedru interesēm, un tās, kuras darbojas valstiski svarīgu funkciju īstenošanā - sabiedriskam labumam.
"Līdz 2005.gada 31.decembrim visām Alūksnes rajona sabiedriskajām organizācijām būs jāpārreģistrējas par biedrību vai nodibinājumu. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi un kam nav peļņas gūšanas rakstura. Savukārt nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai un kam nav peļņas gūšanas raksturs. Nodibinājumā visi strādā biedru interesēs, bet biedrībā - sabiedrības interesēs," stāsta Alūksnes Nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra koordinatore Dzintra Zvejniece.
Jaunais likums paredz strikti nošķirt ziedošanu no sponsorēšanas, nodalīt politisko partiju aktivitātes no sabiedriskajām organizācijām un nodrošinās iespēju nevalstisko organizāciju darbā iesaistīt brīvprātīgos. "Agrāk mēs brīvprātīgajiem nevarējām kompensēt, piemēram, ceļa izdevumus, dodoties uz semināriem, bet tagad to varēs. Pēc pārreģistrācijas organizācijas nesaņems ziedojumu atļauju uz vienu gadu. Šobrīd Saeimā pirmajā lasījumā ir apstiprināts Sabiedriskā labuma organizāciju likums. Ja biedrība vai nodibinājums iegūs sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ko piešķirs īpaša komisija, tad viņi saņems ziedojumu atļauju uz visu darbības laiku. Katru gadu būs jāiesniedz darbības pārskats, jo šo atļauju komisija būs tiesīga arī noņemt," uzsver Dz.Zvejniece.
Par sabiedrisko organizāciju pārreģistrāciju nebūs jāmaksā. "Mēs izstrādāsim un izsūtīsim organizācijām speciālus informatīvus materiālus, kā pārreģistrācija jāveic. Visām organizācijām būs jāsasauc kopsapulce un jāievēl tā pati vai cita valde, jāveic labojumi statūtos un cits. Alūksnes NVO ikviens interesents var saņemt informāciju par pārreģistrāciju," saka Dz.Zvejniece.
Viņa pozitīvi vērtē izmaiņas. "Ir organizācijas, kas nav izveikušas aktivitātes vairākus gadus. Pārreģistrācija liks tām sakārtot dokumentāciju. Organizācijas vadībai būs jāgādā, lai organizācija strādātu labi. Līdz šim Latvijā bija trīs sabiedriskās organizācijas, kas brīvi varēja saņemt ziedojumus no politiskajām partijām. Tagad tas vairs nebūs iespējams," norāda Dz.Zvejniece.
Tās organizācijas, kas līdz 2006.gada 1.janvārim nebūs pārreģistrējušās, likvidēs. Pārreģistrējoties organizācijas drīkstēs saglabāt pašreizējos nosaukumus, bet nosaukumā nedrīkstēs būt vārds "fonds".

Citu datumu laikraksti

 • Kļūdas labojums

  Laikraksta “Alūksnes Ziņas” 25.marta numurā rakstā “Vokālie ansambļi ieskandina pavasari” ir kļūda. Veclaicenes pagasta jauktais ansamblis vokālo...

 • Uzņēmēju dienās notiks seminārs

  Alūksnes Uzņēmēju dienu laikā paredzēts organizēt semināru “Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda izmantošanas iespējām uzņēmējiem”.Alūksnes...

 • Bērni projektēs atpūtas laukumus

  Alūksnes rajona bērni varēs piedalīties konkursā “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošana”, izstrādājot un iesniedzot savus...

 • Skrodera amats palīdz iepazīt šejieniešus

  Mājās uz galda novietota Nemitīgās palīdzības Dievmātes fotogrāfija. Apkārt valda ideāla kārtība - neraksturīga vīrietim, kas mūža nogalē saimnieko...

 • Politiskie vēji pagaidām pieklusuši

  Latvijas politiskā dzīve pagājušās nedēļas laikā bija mierīga. Nemanīja ne krievu valodas aizstāvju aktivitātes, ne kreisā politiskā spārna...

 • Alūksnē svinēs Eiropas dienu

  Valsts galvenās kultūras inspektores Alūksnes rajonā Astrīdas Bēteres projekts “Ar mums sākas Eiropa” saņēmis Kultūrkapitāla fonda finansiālu...