Sadala ieņēmumu pārpildē iegūto

Alūksnes novada domes janvāra finanšu komitejā deputāti skatīja jautājumu, kā šāgada pašvaldības budžetā sadalīt 439 818 eiro. Šī summa ir 2017.gada plānoto ieņēmumu pārpildes līdzekļi no nekustamā īpašuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un azartspēļu nodokļa.

Ielām, skolām un projektiem
No šīs summas ievērojams finansējums tiks atvēlēts Pleskavas ielas rekonstrukcijas darbiem - 95 000 otrajai kārtai un 21 800 eiro trešajai kārtai, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu 25 procentu apmērā. Savukārt 45 000 eiro – Dārza un Tirgotāju ielu ūdens novades sistēmu izbūvei un citiem darbiem.
Lai segtu valsts neiedalītā finansējuma daļu profesionālās izglītības iestādēm līdz 1.septembrim mācību procesa nodrošināšanai (sporta skolai, mūzikas skolai, mākslas skolai Alūksnē, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolai), no šīs summas atvēlēs 46 400 eiro. Bet 32 000 eiro paredzēti, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Eiropas struktūrfondu, Vides investīciju fonda un citiem projektiem, kam netiek piesaistīts Valsts kases aizdevums.

Pilsētas svētkiem un sadārdzinājumam
Finansējums paredzēts arī Alūksnes Kultūras centram – 30 000 eiro Alūksnes pilsētas svētku organizēšanai un papildus 4000 eiro Latvijas simtgades pasākumu rīkošanai. “Pērn pilsētas svētki izmaksāja 52 000 eiro. Šogad 10 000 eiro Kultūras centram šo svētku norisei jārod savā budžetā. Vēl 10 000 eiro iekļausim rezervē, jo pilsētas svētkos paredzēti divi lieli koncerti – piektdien Intara Busuļa un sestdien Dona koncerts. Ja šo koncertu norisi nevarēs segt tikai no pārdoto biļešu ieņēmumiem, tad tiks ieguldīts arī šis rezervētais pašvaldības finansējums,” skaidro Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.
15 000 eiro paredzēts novirzīt rezervē, lai nodrošinātu gaidāmo skolotāju atalgojuma likmes bērnudārzos palielinājumu uz 710 eiro no 1.septembra, tikpat – arī 15 000 eiro – tiks ieplānots budžetā paredzamajam elektroenerģijas sadārdzinājumam pašvaldības iestādēs. 15 000 eiro paredzēti arī SIA “Rūpe”. 14 000 eiro - pašvaldības Īpašuma nodaļai dokumentācijas formalitātēm, piemēram, apliecinājuma karšu sagatavošanai.

Pagalmu labiekārtošanai un apbalvojumiem
12 000 eiro atkal plānoti kā pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. “Uz laiku šo programmu bijām pārtraukuši, bet tagad no mājām atkal ir interese, tādēļ rasta iespēja atbalstīt,” saka A.Dukulis.
11 400 eiro piešķirs Strautiņu pamatskolai skolas ēkas konstrukciju pastiprināšanai, ko paredz Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumi. 10 000 eiro – pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļai.
6000 eiro atvēlēti Alūksnes novada pašvaldības pagodinājumam kultūrā, izglītībā, sportā un uzņēmējdarbībā. Šogad organizēs vienu apbalvojumu pasniegšanas pasākumu visu četru nozaru pārstāvjiem, nevis atsevišķi. A.Dukulis norāda, ka agrāk naudas balvas pašvaldība pasniedza tikai izglītības nozarē strādājošajiem, bet tagad – arī visām pārējām nozarēm.

Forelēm un jauniem eņģeļiem
Papildus 5000 eiro piešķirti pašvaldības aģentūras “Alja” ēkas uzturēšanai un siltumapgādes sūkņa elektrībai, vēl 15 000 eiro - lai arī šogad Alūksnes ezerā turpinātu foreļu ielaišanu.
5000 eiro ieplānoti Veclaicenes pagasta pārvaldei jauno objektu uzturēšanai, ja tos nodos ekspluatācijā Veclaicenes ainavu parkā. Alūksnes strūklaku modernizācijai un uzturēšanai, ko veiks alūksnietis Alvits Grīvnieks, pašvaldības aģentūrai “Spodra” iedalīti 3800 eiro. 2500 eiro – Alūksnes pilsētas noformējumam četru jaunu eņģeļu radīšanai. Papildus 2000 eiro paredzēti arī pašvaldības sabiedriskajām attiecībām – reklāmai un mārketingam.
Pārējo nesadalīto finansējumu atstās budžetā kā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...