Sadala mērķdotācijas

Šāgada pirmajiem astoņiem mēnešiem Alūksnes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piešķirta mērķdotācija 1 139 800 latu apmērā.

Salīdzinot šīs mērķdotācijas viena mēneša izmaksas ar mācību gada pirmajos četros mēnešos piešķirto, saņemtais finansējums ir par aptuveni trešdaļu lielāks. Katrai skolai individuāli šis pieaugums būs atšķirīgs, jo mērķdotāciju plānots sadalīt pēc pavisam jaunas kārtības.
“Strādājot pie jaunās mērķdotāciju sadales kārtības, centāmies tuvināt to principam, lai nauda sekotu skolēnam ne tikai līdz novadam, bet arī līdz skolai,” saka Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, kas kārtību izstrādājusi sadarbībā ar pārstāvjiem no mazo, vidējām un lielajām skolām. Kopīgi nolemts, ka mērķdotācija tiks sadalīta, ņemot vērā normēto skolēnu skaitu. To nosaka, pielietojot reālajam skolēnu skaitam dažādus koeficientus, kas 1. - 4.klašu, 5. - 9.klašu, 10. - 12.klašu, vakarskolu un speciālo izglītības programmu audzēkņu skaitam noteikti atšķirīgi.

Dos lielāku brīvību
direktoriem
Pēc šāda principa iedalīto finansējumu, katra skola drīkstēs izlietot ievērojot līdzšinējo proporciju: 85 procenti pedagogu darba samaksai un 15 procenti administrācijai, kurā ietilpst direktora, viņa vietnieku, skolas bibliotekāra un atbalsta personāla – logopēda vai speciālā pedagoga – štata vienības. G.Kupča norāda, ka, dalot pedagogu darba samaksas finansējumu, primārais noteikums ir simtprocentīgai mācību programmas īstenošanai nepieciešamās likmes. “Atlikušo finansējumu skolas direktori varēs sadalīt pēc saviem ieskatiem, nosakot prioritātes: vai vairāk līdzekļu iedalīt klases audzināšanas darbam, vai burtnīcu labošanai, vai arī individuālajam darbam un tamlīdzīgi,” skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.
Vienlaikus katrai iestādei būs jāveido savs rezerves fonds, kura līdzekļi būs domāti neparedzētiem gadījumiem, kā, piemēram, samaksai pedagogam par saslimušā kolēģa aizvietošanu. Savu rezerves fondu veidos arī Izglītības pārvalde. Tam līdzekļi tiks rasti, atskaitot divus procentus no katrai izglītības iestādei piešķirtā finansējuma pedagogu darba samaksai. G.Kupča atklāj, ka pēc jaunās sadales kārtības šī summa varētu būtu nepilni 20 000 latu, ko paredzēts izmantot bērnu kopšanas atvaļinājuma pabalstiem vai kāda pedagoga atlaišanas gadījumā.

Kalpos par “donoriem”
Pie šādas mērķdotāciju sadales kārtības gandrīz visām skolām finansējums būs pietiekams. Par vienīgajiem izņēmumiem kļūs Mārkalnes, Jaunlaicenes un Jaunannas pamatskolas, kuras pie jaunā modeļa nespēs pašas nodrošināt direktora štata vienības, bet Jaunannā – arī pilnas mācību programmas izpildi, tam pietrūkstot 0,641 likmei. Trūkstošās likmes iecerēts segt uz četru pilsētas skolu rēķina, kurām vienīgajām visā novadā finansējuma pieaugums ir gana liels, lai tās varētu kalpot par “donoriem”.
Šie noteikumi attieksies arī uz piecgadīgo un sešgadīgo grupu pedagogu darba samaksu, kurai šāgada pirmajiem astoņiem mēnešiem piešķirta mērķdotācija
64 504 lati. Lai gan noteikumi par mērķdotāciju sadales kārtību jau apstiprināti Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kā arī vakar notikušajā Finanšu komitejas sēdē, par tiem vēl lems Alūksnes novada domes sēdē.

Citu datumu laikraksti

 • Var slēpot parkā

  alūksne Sakarā ar bagātīgi sniegoto ziemu Alūksnes muižas parkā eksperimentālā kārtā ir izveidota slēpošanas trase, ko var izmantot...

 • Afiša

  16. janvārī Mārkalnes bibliotēkā - literatūras izstāde „Rakstniecei Annai Saksei – 105”. 16. janvārī 12.00 Pededzes tautas namā - pasākums...

 • Sumina 70 gadu jubilejā

  “Lai tava dzimšanas diena ir tikpat koša kā gadiem krātās atmiņas, kuru tev nav mazums; tikpat silta kā mīlestība, kas tev ir apkārt no taviem...

 • Viesosies pie Valsts prezidenta

  Apes novads Piektdien Apes attīstības atbalsta kluba pārstāves dosies uz Rīgas pili, lai tiktos ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Kluba vadītāja...

 • Eiroreģions uzņem jaunus biedrus

  Alūksne Biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopsapulcē tikās jauno novadu pašvaldību pārstāvji. Līdz šim Eiroreģionā ietilpstošo četru...

 • Palielina zivju pārdošanas apjomu

  Alūksnes novads Alsviķu pagasta zemnieku saimniecības “Cerkazi” saimnieks Ivars Daņilovs sakārtojis visus nepieciešamos dokumentus, lai Alūksnes un...

 • Jauni noteikumi darba aizsardzībā

  Latvija Ar šo gadu stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kuri saistīti ar darba aizsardzību. Tie nosaka darba aizsardzības prasības un...