“Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu Alūksnes un Apes novadā

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, akciju sabiedrība “Sadales tīkls” Alūksnes un Apes novada teritorijā šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 17,4 kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 29 kilometru garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 19 transformatoru apakšstacijas. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies apmēram 400 “Sadales tīkla” klientiem.
“Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot novadu un pilsētu iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tik ilgi vidēji kalpo elektrotīkla elementi.
Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Alūksnē, šogad pilsētā elektrotīkla pārbūvi “Sadales tīkls” veic K.Barona, Dores un Smilšu ielā. Šajās ielās norit zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 900 m garumā.
Apjomīgs elektrotīkla pārbūves darbs notiek novada teritorijā. Zeltiņu pagastā veic zemsprieguma elektrolīniju rekonstrukciju. Darbs norisinās pie Kundrātiem, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā, un pie Zeltiņiem, kur elektrolīniju pārbūve tiek veikta 1,1 km garumā.
Elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd tiek veikta arī Liepnas pagastā. No Liepnas līdz Krutiem atjauno vidējā sprieguma 20 kV elektrotīklu 7,5 km garumā. 1 km no šīs gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, būtiski paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls būs pasargāts no nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmes. Šo rekonstrukcijas darbu laikā papildus paredzēta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1 km garumā, kā arī izbūvēs četras jaunas transformatoru apakšstacijas.
Arī Trapenes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve vēl turpinās. Darbs tiek veikts no Trapenes līdz Mūrniekiem. Šajā apvidū vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnija tiek atjaunota 3,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,7 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas.
Malienas pagastā elektrotīkla rekonstrukcija jau noslēgusies. Starp Sviestiņiem un Kopmaņiem demontēta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 3,3 km garumā un izbūvēta jauna 3,7 km gara zemsprieguma 0,4 kV kabeļu līnija. Darbu laikā rekonstruētas divas un izbūvēta viena jauna transformatoru apakšstacija, paaugstinot elektroapgādes drošumu 18 klientiem.
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Jaunlaicenes pagastā, elektrotīkla rekonstrukcija šogad veikta pie Stalšāniem, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 4,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,2 km garumā un izbūvētas divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Darbs vēl norisinās Jaunlaicenes apkaimē, kur norit zemsprieguma elektrotīkla pārbūve. Šajā projektā paredzēts rekonstruēt esošo un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,5 km garumā.
Veclaicenes pagastā šogad realizē četrus projektus. Zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies starp Plukšiem un Korsakiem, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēja par kabeļu līnijām 4 km garumā un veica trīs transformatoru apakšstaciju izbūvi vai rekonstrukciju. Vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve turpinās vēl Kornetos, kur elektrolīnija tiek rekonstruēta 4,4 km garumā. 2,5 km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, bet 1,9 km garumā gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, tādējādi pasargājot elektrotīklu no bojājumiem, kurus izraisa koku un koku zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem. Pēc elektrolīnijas pārbūves paaugstināsies arī saimniecisko darbu veicēju drošība, veicot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā.
Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Apes novadā, šogad novada teritorijā atjaunos 600 m garu vidējā sprieguma 20 kV elektrolīniju, zemsprieguma  gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 5,3 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbs notiek pie Rušķiem, Ķipariem un Uskāniem, un pēc šogad plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski uzlabosies 45 klientiem.
Arī turpmākajos gados “Sadales tīkls” Alūksnes un Apes novadā turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš drošas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

Citu datumu laikraksti

  • Par to, ko atļaujamies

    Šonedēļ divu dienu laikā notikuši divi gadījumi par “Alūksnes Ziņu” darbību, kas raisa pārdomas. Par to, ko atļaujamies (kādas personas ieskatā - par...

  • Kā vērtēt vēlēšanu rezultātus?

    Aizvadītajā nedēļā 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī ārvalstīs notika 13.Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņos savu balsi...

  • Vēlēšanas atgādina aklo randiņu vai veikala reklāmu

    Šogad 13.Saeimas vēlēšanas mūsu pusē iekrita vienā dienā ar svecīšu vakaru. Savu balsi nodevu iepriekšējā dienā, jo nekādi to nevarēju savienot ar...