Sadzīves apstākļi neuzlabojas

Lai gan trūcīgo skaits Apes novadā samazinājies, tas nebūt nenozīmē, ka uzlabojušies cilvēku dzīves apstākļi – tā Apes novada domes sociālo jautājumu komitejas sēdē, izvērtējot 2017.gadu, atzina Apes novada sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa.

Cik izlietots pabalstiem?
Pagājušajā gadā dažādiem pabalstiem izlietots 25 221 eiro. Lielākā daļa novirzīta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – 7360 eiro, dzīvokļa pabalstos piešķirti 6020 eiro, bāreņiem, kuri sasnieguši 18 gadus, un audžuģimenē ievietotam bērniņam kopā izlietots 3839 eiro, palīdzībai ārkārtas situācijās tērēti 1267 eiro. Jaundzimušo ģimeņu atbalstam izlietots 2325 eiro, senioru sveikšanai svarīgās dzīves jubilejās novirzīti 1115 eiro. Ziemassvētku saldumu paciņām senioriem un bērniem kopā izlietots 1963 eiro, bet trūcīgo ģimeņu bērnu un ģimeņu, kurās audzina piecus un vairāk bērnus, pusdienu apmaksai mācību iestādēs kopā izlietoti 1332 eiro. “Bāreņiem, sasniedzot 18 gadus, pienākas pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Lielākoties naudu neizmaksājam, bet sedzam rēķinus. Ja redzam, ka viņš pats spējīgs rīkoties ar naudu, tad ļaujam iegādāties nepieciešamās preces, bet, ja ir šaubas, ka nauda var aiziet neceļos, aizvedam uz veikalu, pasūtām kopā preces un samaksājam rēķinu,” stāsta M.Kārkliņa.

Izmanto dušas pakalpojumu
Sociālās aprūpes centrā “Trapene” 2017.gadā pakalpojumu nodrošināja 46 Apes novada iedzīvotājiem. No tiem aprūpes centrā 2017.gadā iestājās 13. Pakalpojumu “Aprūpe mājās” izmantoja 16 iedzīvotāji, asistenta pakalpojumu dzīvesvietā – 1. Sociālais dienests klienta rīcībā nodevis vienu drošības pogu un 14 SOS telefonus. Liels pieprasījums ir pēc higiēnas pakalpojumiem – gan veļas mazgāšanas, gan dušas. “Lielākoties šos pakalpojumus izmanto seniori. Dušu vairāk izmanto ziemā, mazāk vasarā. Ja klients jūtas nedrošs kustību traucējumu dēļ vai ir citi ierobežojumi veselības pēc, aprūpētājas palīdz nomazgāties, saģērbties. Gaujienā dušas pakalpojumu izmanto mazāk, jo tur ir vairāk daudzdzīvokļu māju nekā citviet, līdz ar to dzīvokļos ir dušas vai vannas. Apē un Vidagā dušas pakalpojumu izmanto daudz. Savukārt Trapenē šobrīd sniedz tikai veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumu, bet par klientu trūkumu nevar žēloties. Veļas mazgāšana veikta 315 reizes, veļas žāvēšana 146 reizes, dušas pakalpojums nodrošināts 351. Ceram, ka ar laiku arī Trapenē varētu nodrošināt dušas pakalpojumus vienviet,” stāsta M.Kārkliņa.

Palīdz ne tikai ar pabalstiem
Sociālais dienests cilvēkiem palīdz, ne vien piešķirot pabalstus, bet arī nodrošina valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu: palīdzība no vardarbības cietušiem bērniem dzīvesvietā sniegta diviem bērniem, institūcijā - arī diviem bērniem. Vardarbībā cietušam pieaugušajam sniegta palīdzība vienā gadījumā. “Esam mazs novads, taču bijām spējīgi izveidot divas apmācību grupas vardarbīgas uzvedības mazināšanas apmācībām. Apmācībām pieteicās 21 interesents. Ar šiem cilvēkiem strādāja psihologs, sociālais darbinieks, sniedzot zināšanas par bērnu audzināšanu, dusmu savaldīšanu, alkohola un narkotisko vielu negatīvo ietekmi Rezultāti ir. Apmēram 50 % nodarbību apmeklētāju atklāti atzina, ka ir guvuši jaunas zināšanas, atbalstu un motivāciju iegūtās zināšanas pielietot dzīvē. Par to mums ir patiess gandarījums. Nav jau arī noslēpums, ka nebūt ne visi beidza mācības grupā godam,” atklāj M.Kārkliņa. 
Reizēm cilvēkiem vairāk par mantisku palīdzību vajag vienkārši izkratīt sirdi par visdažādākajām nebūšanām savā mājā vai kaimiņa sētā, diemžēl arī valstī. “Ir situācijas, kad varam līdzēt ar dažādu informāciju, bet ir lietas, ko nevaram ietekmēt. Sociālajam darbiniekam arī ir dvēsele, un ne no visa negatīvā tā vienkārši var atiet. Ir lietas, kuras domās atgriežas vēl un vēl ar jautājumu, kāpēc tā,” teic M.Kārkliņa.

Trūcīgo mazāk tikai “uz papīra”
M.Kārkliņa norāda, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu trūcīgo skaits cipariski ir mazinājies, bet tas nebūt nenozīmējot, ka uzlabojušies cilvēku sadzīves apstākļi. Trūcīgās personas status 2017.gadā bija spēkā 193 personām, 2016.gadā - 234 personām. Maznodrošinātās personas statuss 2017.gadā bija spēkā 23 personām, 2016.gadā - 27 personām. “Dažkārt samazinājums cipariski ir panākts mākslīgi. Piemēram, ja iepriekš mazo pensiju vai invaliditātes pensiju saņēmēji varēja vērsties pie mums un saņemt kādu atbalstu, tad līdz ar pensiju palielinājumu, kas kādam ir ļoti minimāls, trūcīgā statusam viņš vairs neatbilst. Nav pieejama pašvaldības palīdzība, atvieglojumi veselības aprūpē, atlaides medikamentu iegādei,” skaidro M.Kārkliņa.

Iztiek, kā ir
Apmeklējot cilvēkus dzīvesvietās, M.Kārkliņa novērojusi, ka lielākā senioru problēma ir kurināmā sagāde, pavardu un krāšņu atjaunošana. “Ļoti daudzās senioru mājās krāsnis un plītis ir kritiskā stāvoklī. Nav līdzekļu tās atjaunot, tāpēc cilvēki ir pakļauti lielam riskam. Ir vēl kāda nianse – lai arī dzīvo sadzīviski smagos apstākļos, cilvēki grūti pierunājami doties uz aprūpes centru. Kaut mājiņa vai dzīvoklis ir galīgi švaks, bet tik un tā turas pie sava ikdienā ierastā stūrīša, cik vien spēj. Ne visi vēlas izmantot aprūpi mājās, cenšas iztikt ar saviem spēkiem, apgalvojot, ka nevar mierā palikt - jākustas. Līdz šim esam spējuši nodrošināt aprūpes pakalpojumu institūcijā vai mājās visiem, kas izteikuši vēlmi to saņemt. Lauku senioram problēmas sagādā arī veselības aprūpes speciālistu apmeklējumi ārpus novada, ne visiem ir pieejams privātais transports. Ne visos gadījumos ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu. Tie ir papildu tēriņi, un jāatzīst, ka ne mazi mūsu lauku senioriem. Ar cerībām es gaidu to dienu, kad mūsu vecākās paaudzes darbā ieguldītie gadi valstiski tiks adekvāti novērtēti un seniori varēs saņemt pienācīgu atbalstu vecumdienās, lai pietiktu kaut vismaz visam nepieciešamajam, lai nebūtu visu mūža nogali jāplāno izdzīvošanas budžets,” atzīst M.Kārkliņa.

— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • Lieto enerģiju gudri

  Lieto enerģiju gudri

  Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā vakar...

 • Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Dzintars Čīča aicina uz koncertu

  Janvārī čigānu izcelsmes latviešu dziedātājam Dzintaram Čīčam apritēja 25 gadi, un savu jubileju dziedātājs atzīmēs ar koncertprogrammu “Bučas...

 • Rīt - “Ilgāja zivtiņa”

  Veclaicenes pagastā, Latvijas – Igaunijas pierobežā, 3.februārī ikviens aicināts uz zemledus makšķerēšanas sacensībām „Ilgāja zivtiņa”. Sacensības...

 • Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnē – Jāņa Lūsēna un Inetas Rudzītes koncerts

  Alūksnes Kultūras centrā 14.februārī pulksten 19.00 notiks atkalredzēšanās ar komponistu Jāni Lūsēnu. Alūksniešiem būs iespēja klausīties pilnasinīgu...

 • Ates muzejs aicina ciemos

  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs līdz 9.februārim aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus piedalīties izglītojošā programmā...

 • Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks 3

  Alūksnē viesojas Kanādas vēstnieks

  Alūksni trešdien apmeklēja Kanādas vēstnieks Alēns Osērs, lai iepazītu novadu un tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem. Vēstnieks apmeklēja Alūksnes...