Sāk īstenot tūrisma projektu

Alūksnes rajona pārstāve devusies uz tūrisma gadatirgu “Vivator 2005” Viļņā (Lietuvā).

Alūksnes rajona pārstāve devusies uz tūrisma gadatirgu "Vivator 2005" Viļņā (Lietuvā). Tas ir pirmais pasākums Vidzemes attīstības aģentūras tūrisma projektā "Trīs stīgas Vidzemē".
Projekts guvis atbalstu PHARE 2002 programmā "Baltijas jūras reģiona sadarbības programma Latvijai", tajā piedalās Lietuvas un Igaunijas pašvaldības. Tā mērķis ir attīstīt tūrisma infrastruktūru, apmācīt tūrismā strādājošos un triju valstu kopīgu tūrisma produktu izstrāde. No Alūksnes rajona projektā iesaistījušās Apes un Alūksnes pilsētas dome, Virešu, Kalncempju, Ziemeru, Gaujienas un Pededzes pagasta, kā arī rajona padome. Paredzēts izveidot tūrisma informācijas punktu Pededzē, Kalncempjos un Ziemeros, organizēt mācības pašvaldību tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, izdot informatīvus materiālus, doties pieredzes apmaiņas braucienos, labiekārtot automašīnu stāvvietas tūristu vajadzībām un ierīkot tūrisma takas.
Projekta kopējās izmaksas ir 380 576 eiro. Partneri ir Alūksnes, Cēsu, Madonas, Valkas un Valmieras rajona pašvaldības, Valgas tūrisma centrs, Karksi pašvaldība un Šauļu reģiona attīstības aģentūra.
Minētajos rajonos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ar kopīgām aktivitātēm attīstīs tūrismu, veicinās sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanos. "Trīs stīgas Vidzemē" ir autoceļi, kuru apkārtnē noritēs projekta galvenās aktivitātes. Alūksnes rajonā tā ir šoseja Rīga - Igaunija - Pleskava, kas ved caur Cēsu, Valkas un Alūksnes rajonu.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...