Sāk izmantot stadionu

Nedēļas nogalē Alūksnes Pilssalas stadionā notiks novada kausa izcīņa minifutbolā, kas kļūs par pirmajām tur rīkotajām pašvaldības sacensībām pēc būvdarbiem.

Kopš maija sākuma stadionu var izmantot katru dienu no pulksten 07.00 līdz 22.00. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās laikā no pulksten 14.00 līdz 19.30 stadionā treniņus aizvada Alūksnes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbolisti, bet ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 17.30 – jaunie biatlonisti.
Pāris stundu treniņu grafiks iedalīts arī Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolai, kā arī Alūksnes Policijas darbiniekiem. No sacensībām un treniņiem brīvajā laikā stadions bez maksas pieejams novada iedzīvotājiem, bet pārējiem – atbilstoši pašvaldības noteiktajam cenrādim.
Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers informē, ka arī turpmāk tiks veidots stadiona noslogojuma grafiks, ar kuru ikviens var iepazīties pie stadiona ģērbtuvju kabīnēm. Par stadiona pārvaldnieku norīkots pašvaldības aģentūras „Spodra” darbinieks Ilgonis Āboltiņš (tālrunis: 26553239), ar kura starpniecību notiks treniņu un sacensību norises laiku saskaņošana. Viņš atbildēs arī par kārtības uzturēšanu.
Kaut gan rūpēs par stadiona saglabāšanu izskanējuši dažādi varianti, sākot no nožogojuma izveidošanas un beidzot ar video novērošanu, Dz.Adlers uzsver, ka Pilssala ir publiski pieejama vieta, un, lai kādi kārtības uzturēšanas pasākumi netiktu īstenoti, izkontrolēt visu nav iespējams. Daļēji šo jautājumu plānots atrisināt ar maksas automāta ieviešanu par iebraukšanu Pilssalā, pie kura vienlaikus visi apmeklētāji tiks fiksēti ar novērošanas kamerām.
Tādā veidā plānots rūpēties arī par kārtības uzturēšanu strītbola un pludmales volejbola laukumos. Strītbola laukuma gadījumā drīzumā tiks uzstādīti basketbola grozi. Savukārt pludmales volejbola laukumus pilnībā pabeigt iecerēts līdz vasarai, kad Pilssalas apmeklētājiem būs pieejami kopskaitā pieci laukumi.

Citu datumu laikraksti

  • Apseko tautas namu

    Alūksne Sākta Alūksnes pilsētas tautas nama ēkas apsekošana, kas nepieciešama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas. Alūksnes...

  • Sāk novada simbola publisko apspriešanu

    Apes novads Uzsākta Ainara Gaida izstrādātā Apes novada simbola publiskā apspriešana, kurā paredzēts noteikt simbola atbilstību novada ...

  • Paplašinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu

    Alūksnes novads Domes ārkārtas sēdē piektdien deputāti lēma par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības finansētajam...