Sāk projektu “Invaliditāte vieno!”

Vai zināt, kā mēms vai nedzirdīgs cilvēks var nokārtot mutisko valodas eksāmenu, kas nepieciešams naturalizācijas procesā? Un kā neredzīgs - rakstisko?

Vai zināt, kā mēms vai nedzirdīgs cilvēks var nokārtot mutisko valodas eksāmenu, kas nepieciešams naturalizācijas procesā? Un kā neredzīgs - rakstisko? Ka viņiem, iespējams, nemaz nav jākārto eksāmeni, jo viņus var atbrīvot no tiem? Nezinājāt, arī viņi, neredzīgie un nedzirdīgie nepilsoņi, nezina, jo šāda informācija līdz šim nav bijusi pietiekami pieejama ne informatīvajos materiālos, ne masu saziņas līdzekļos.
"Kopumā Latvijā aptuveni pieciem procentiem iedzīvotāju ir dažāda invaliditāte. Diemžēl precīzi dati par mazākumtautību pārstāvju vai nepilsoņu skaitu starp šiem cilvēkiem nav pieejami, jo šāda statistiskā uzskaite Latvijā netiek veikta. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem var aprēķināt, ka no šiem pieciem procentiem (118 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju) gandrīz puse ir mazākumtautību pārstāvji, savukārt apmēram 20 procenti no šiem cilvēkiem, iespējams, ir nepilsoņi," stāsta Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" prezidents Ivars Balodis.
2005.gada martā tika atklāts Invalīdu informācijas un vides pieejamības centrs "VAR". Vienlaikus darbu uzsāka bezmaksas tālruņa līnija, kur ikviens var piezvanīt un noskaidrot sev būtiskos jautājumus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Katru mēnesi tiek saņemti vidēji 800 jautājumi, no kuriem vidēji 70 procenti zvanu tiek saņemti no mazākumtautību pārstāvjiem. Arī starp "VAR" centra apmeklētājiem palielinājies tieši mazākumtautību pārstāvju apmeklētāju skaits. Saņemtie jautājumi atspoguļo šīs auditorijas izteiktu neinformētību pat par šķietami elementārām lietām. Vidēji 40 procenti jautājumu ir par sociālo pabalstu tēmu, 25 procenti saistīti ar nodarbinātību, 10 procenti ir par transporta jautājumiem, 8 procenti saistīti ar brīvā laika pavadīšanu.
Līdzšinējos Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" projektos veiktā masu saziņas līdzekļu analīze atklāja, ka, salīdzinot latviešu un krievu valodā rakstošos komunikāciju līdzekļus, pastāv atšķirības ne tikai cilvēku ar invaliditāti problēmu atainošanas intensitātē, bet arī to analīzes dziļumā. Latviešu valodā rakstoši masu saziņas līdzekļi salīdzinoši regulāri ievieto analītiskus, skaidrojošus rakstus, kas veicina izpratni par cilvēku ar invaliditāti stāvokli Latvijā, taču krievu valodā iznākošiem medijiem ir tendence galvenokārt atspoguļot tēmas, kurām ir skandalozs raksturs. Tieši tāpēc ievērojamai daļai Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir invaliditāte, nav pieejama aktuāla informācija par viņu tiesībām.
Lai aktualizētu šo jautājumu sabiedrībā un informētu mazākumtautību pārstāvjus ar invaliditāti Latvijā, "Apeirons" ir uzsācis projekta "Invaliditāte vieno!" īstenošanu. Šajā projektā tiks organizētas dažādas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Latvijā, atbalstot mazākumtautību cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedriskās norisēs, veicinātu mazākumtautību līderu - cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos valsts politikas veidošanā, kā arī veicinātu cilvēku ar invaliditāti, kas nav Latvijas pilsoņi, naturalizāciju, sniedzot atbilstošu informāciju. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības PHARE programmas finansējumu.

Citu datumu laikraksti

 • Tikšanās Sorosa fondā

  Nodibinājuma “Sorosa fonds - Latvija” telpās 17.oktobrī notika tikšanās ar Igaunijas Peipsi pārrobežu sadarbības centra direktori Silli Telver un...

 • Jaunākais likumdošanā

  Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā Likums nosaka zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pēc izziņas iestāžu, kā arī...

 • Dzīvokli var privatizēt uz nomaksu

  Tuvojas gada nogale, kad beigusies vairāk nekā desmit gadus ilgusī valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizācija.Tuvojas gada nogale, kad...

 • Aicina Igaunijas Rūķu zeme

  Igaunijā, Monistes Rūķu zemē, sāk darboties rūķi. Šoziem notiek aktīva gatavošanās Rūķu olimpiskajām spēlēm, kas notiks decembrī. Alūksniešiem šogad...

 • Aicina iesaistīties konkursā

  Strauji tuvojas 20. novembris, kad beidzas pretendentu pieteikšana Kultūras ministrijas (KM) un interneta portāla “www.notikumi.lv” izsludinātajam...

 • Turpinās tūrisma konkurss

  Turpinot tūrisma konkursu skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”, šodien laikrakstā publicējam atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem,...

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...