Sāk saņemt jaunos līgumus

Alūksnes novada iedzīvotāji sākuši saņemt jaunos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus, par kuru saturu jau raisās diskusijas. “Alūksnes Ziņās” vērsās kāds alūksnietis, lai paustu sašutumu par jaunā līgumu saturu, rosinot iedzīvotājus rūpīgi izlasīt to, ko viņi paraksta.

Nesamērīgi sodi
Viņš uzskata, ka jau iepirkuma dokumentācijā bija iekļauts līguma teksts, kur ietvertas normas ar soda sankcijām. Noteikts, ja sadzīves atkritumu konteinerā ievietoti cita veida atkritumi, tad pakalpojuma sniedzējs savāc un izved tos ar šādiem noteikumiem: ja konteinerā atrodas lielgabarīta (riepa, krēsls, dīvāns, skapis u.tml.) un/vai zaļie atkritumi (koku zari, lapas, augļi, dārzeņi u.tml.) un ja minētie atkritumi konteinerā pārsniedz 5 %, tad visam attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots
tilpuma koeficients 2 jeb tilpums tiek divkāršots. Ja konteinerā atrodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi un to saturs pārsniedz 5 % - tilpums tiek trīskāršots. Uzsvērts, ka konteineros nedrīkst atrasties karsti pelni, sprāgstošas vielas, pašaizdegoši savienojumi, toksiskas vielas, radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas, medicīniska un veterināra rakstura atkritumi un citi bīstami atkritumi – ja tādi būs, tad tilpums tiks pieckāršots.
“Tas ir nesamērīgi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem neizpildāmi! Kā noteiks to, no kura konteinera kopējā kravā piemaisījums nokļuvis? Kā nodrošinās, lai ļaunprātīgi kāds neievieto bīstamos atkritumus izvešanai noliktā konteinerā? Un, ja tā būs noticis, tad viena konteinera maksu dubultos, pat pieckāršos! Turklāt Ministru kabineta noteikumi nenosaka, lai pašvaldība liktu līgumā ietvert tik bargus soda koeficientus,” saka alūksnietis.

Soda sankciju nebūšot
“Alūksnes Ziņas” situāciju skaidrot aicināja SIA “Pilsētvides serviss” valdes locekli Jurģi Ugoru, kurš uzsver – satraukumam neesot pamata. “Mums ir sava metodoloģija, kā tiek aprēķināts nodoto nešķiroto atkritumu daudzums. Pilnīgi noteikti nevienam nebūs soda sankciju par 5 % piejaukumu. Bažām noteikti nav pamata! Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā bija šāds nosacījums, un mums tas ir jāņem vērā. Jāuzsver gan, ka jau iepirkuma procesa laikā kā uzņēmums uz to vērsām pašvaldības uzmanību, rosinot šo normu mainīt, tomēr tā tika atstāta. Beigās pieņēmām līguma tekstu, kādu pašvaldība bija sagatavojusi, bet tiešām neplānojam nevienam izrakstīt sodus. Bioloģiskās komposta kaudzes tagad pie visām mājām obligāti nebūs jāveido – bioloģiskie atkritumi, piemēram, mizas, ko radām savos dzīvokļos, mājās, joprojām tiks klasificēti kā nešķirotie sadzīves atkritumi,” saka J.Ugors.

Jāievēro, nevis jāpārkāpj
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis norāda – līguma tekstā viss vērsts uz to, lai Alūksnes novada teritorijā atkritumu savākšana notiktu, maksimāli ievērojot Eiropas Savienībā un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā noteiktās prasības.
“Atsakos komentēt soda procentu bargumu un lielumu. Jautājums ir par to, ka - jebkuru līgumu, ko iedzīvotājs noslēdz ar atkritumu apsaimniekotāju, taču nenoslēdz ar domu, ka es to pārkāpšu! Līgums jau nav jālasa no soda apmēra skatpunkta, bet ar domu, ka ievērošu izvirzītās prasības. Kur garantija, ka kāds ļaunprātīgs garāmgājējs izvešanai noliktajā konteinerā neiemet, piemēram, bīstamos sadzīves atkritumus - baterijas vai spuldzes? Uz šo jautājumu var atbildēt ar pretjautājumu - kurš tad būs tas, kurš ies un tā rīkosies? Varbūt tas, kurš uzdeva šādu jautājumu? Ja šādus cilvēkus kāds zina, tad tam domātas attiecīgas iestādes,” saka A.Dukulis.

Lai vairāk šķirotu
A.Dukulis uzsver, ka pašvaldības mērķis ar šo līgumu ir rosināt, lai iedzīvotāji pēc iespējas vairāk šķiro sadzīves atkritumus jau savos dzīvokļos, mājās. “Šobrīd tiek saasinātas lietas pēc principa “kā būtu, ja būtu”. Jā, ja nešķiros, tad par slinkumu būs jāmaksā dārgāk. Piekrītu, ka visi Alūksnes novadā neesam vienlīdzīgos apstākļos, jo kādam šķirojamo atkritumu konteiners ir tuvāk dzīvesvietai, kādam – tālāk, bet iespēja šķirot ir. Privātmāju iedzīvotāji var veidot arī bioloģisko atkritumu kompostkastes. Runājot par daudzdzīvokļu mājām – jo ātrāk to iedzīvotāji pārņems mājas pārvaldīšanas tiesības, jo ātrāk paši varēs izlemt, kā šos jautājumus risināt. Vienreiz taču sociālismam Alūksnē ir jābeidzas!” norāda A.Dukulis.
Vakar pašvaldībā atkal bija tikšanās ar “Pilsētvides servisu”, kur tika pārrunāti arī šie jautājumi. “Pašvaldība līgumu ar uzņēmēju jau ir noslēgusi, tas netiks mainīts, turklāt līguma teksts jau bija iekļauts pie iepirkuma dokumentācijas. Tas ir pamats, uz kuru jābalstās, bet apsaimniekotājs var ieviest arī savas nianses. Nebūs tā, ka jau no pirmās dienas būs drakoniski sodi, bet jāšķiro atkritumi būs. Jā, šķirojamo atkritumu konteineru skaitu novadā var palielināt – arī tā bija viena no iepirkuma prasībām,” saka A.Dukulis. Savukārt SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts norāda, ka vēl rit sarunas, tādēļ nevar komentēt līguma tekstu.

Tarifs – 16,01 eiro
Ar Alūksnes novada domes septembra sēdes lēmumu noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Alūksnes novadā par kubikmetru no 12.novembra būs 16,01 eiro (ar 21 % PVN). A.Dukulis uzsver – tarifs turpmāk var mainīties, jo līdz 2020.gadam Latvijā vēl tiks palielināts dabas resursu nodoklis nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Tagad tuvāko divu mēnešu laikā notiks pāreja no līdzšinējā atkritumu apsaimniekotāja SIA “Rūpe” uz jauno apsaimniekotāju SIA “Pilsētvides serviss”. Ar SIA “Rūpe” noslēgtie līgumi klientiem ir spēkā līdz 12.novembrim, bet jaunais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju katram klientam jānoslēdz no 2.oktobra līdz 10.novembrim.
No 5.oktobra Alūksnē, Rūpniecības ielā 8f, darbu uzsāk SIA “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas centrs, kurā varēs noslēgt līgumus klātienē. Būs izbraukumi arī uz pagastiem. To var izdarīt arī elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu un līguma formu “www.pilsetvide.lv” sadaļā “Alūksnes novads”.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju informācijas
un komunikācijas daļas vecākā konsultante Evija Lene:
“Alūksnes novada pašvaldībai, izsludinot iepirkumu par jauno sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, bija jāievēro Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumi Nr. 546 “Noteikumi par minimālām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi”, tajā skaitā 17.punktā noteiktās obligātās prasības par to, kam ir jābūt līgumā. Kā rīkoties iedzīvotājiem? Jāizsaka
iebildumi un priekšlikumi – jārunā gan ar pašvaldību, gan jauno apsaimniekotāju par konkrētiem līguma punktiem, sarunu ceļā jāvienojas. Katrā konkrētajā gadījumā Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) ir nepieciešams pieprasīt pakalpojuma sniedzējam skaidrojumu par līguma noteikumos ietverto kompensāciju ekonomisko pamatojumu. Jebkurā gadījumā atkritumu apsaimniekotājs nedrīkst piedāvāt netaisnīgus līguma noteikumu, taču PTAC nav informācijas un oficiāla iesnieguma, lai izvērtētu šo konkrēto gadījumu. PTAC atgādina - parakstīts līgums būs spēkā neatkarīgi no tā, ko kāds ir paudis mutiski vai rakstījis avīzē.”


SIA “Pilsētvides serviss” izbraukumu laiki līgumu slēgšanai Alūksnes novada teritorijā:

Alūksne - no 10.oktobra SIA “Pilsētvides serviss” klientu centrā Rūpniecības iela 8f darbdienās no 13.00-16.00;
Liepnas pagasts – pagasta pārvaldē 10.oktobrī no 9.00-11.00;
Pededzes pagasts – tautas namā 10.oktobrī no 13.00-15.00;
Beja – bibliotēkā 11.oktobrī no 9.00-12.00;
Kolberģis – tautas namā 11.oktobrī no 13.00-14.30;
Ilzenes pagasts – bibliotēkā 12.oktobrī no 9.00-10.30;
Zeltiņu pagasts – pagasta pārvaldē 12.oktobrī no 11.00-13.00;
Kalncempju pagasts – pagasta pārvaldē 12.oktobrī no 14.00-15.00;
Alsviķu pagasts – pagasta pārvaldē (2.stāvā) 13.oktobrī no 9.00 līdz 13.00;
Annas pagasts – pagasta pārvaldē 13.oktobrī no 14.00-15.30;
Jaunannas pagasts – pagasta pārvaldē 16.oktobrī no 9.00-11.00;
Malienas pagasts – tautas nama zālē 16.oktobrī no 12.00-13.30;
Mālupes pagasts – saieta namā 16.oktobrī no 14.00-15.00;
Mārkalnes pagasts – tautas namā 17.oktobrī no 9.30-12.00;
Ziemera pagasts – pagasta pārvaldē 17.oktobrī no 13.00-15.00;
Jaunlaicenes pagasts – pagasta pārvalde 18.oktobrī no 13.00-15.00;
Veclaicenes pagasts – pagasta pārvaldē 18.oktobrī no 10.00-12.00.

Citu datumu laikraksti

 • “Pienenītē” daudz jaunumu

  “Pienenītē” daudz jaunumu

  Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” jaunais mācību gads sācies ļoti darbīgi un radoši – tapušas ziedu un dārzeņu kompozīcijas,...

 • Kopīgi atzīmēs senioru dienu

  Alūksnes pensionāru biedrība “Sudrabs” sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību sestdien, 30.septembrī rīko svinīgu pasākumu par godu Starptautiskajai...

 • Izglītot – skolotāju Jauniņu ģimenes aicinājums 7

  Izglītot – skolotāju Jauniņu ģimenes aicinājums

  (Turpinās no 1.lappuses)“Būt skolotājam jābūt dzīves aicinājumam. Ja nepatīk bērni vai skolotāja darbs, to nevar darīt,” ir pārliecināta alūksniešu...

 • Svētdien Apes tirgū - 200 tirgotāju

  Svētdien Apes tirgū - 200 tirgotāju

  Tradicionālais Pierobežas rudens gadatirgus Apē notiks 24.septembrī pulksten 9.00. Kā ierasts, pirkt un pārdot gribētājus tas pulcēs brīvdabas...

 • Rudens saulgriežu jampadracis

  1.oktobrī Alsviķos no pulksten 10.00 notiks rudens jampadracis ar andelēšanos, bet pulksten 13.00 ikviens aicināts uz svinīgu koncertu “Saule brida...

 • “Mans dārzs manai veselībai”

  Alūksnes invalīdu biedrība 5.oktobrī ikvienu interesentu aicina uz pasākumu “Mans dārzs – manai veselībai”, kurā popularizēs veselīga uztura nozīmi...