Sākas konkurss skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”

Šodien, 27.septembrī, tiek rīkota Vispasaules tūrisma diena. To svinot, Alūksnes rajona tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar rajona pagastu tūrisma informācijas punktiem un vietējiem laikrakstiem jau trešo gadu izsludina konkursu skolēniem.

Šodien, 27.septembrī, tiek rīkota Vispasaules tūrisma diena. To svinot, Alūksnes rajona tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar rajona pagastu tūrisma informācijas punktiem un vietējiem laikrakstiem jau trešo gadu izsludina konkursu skolēniem. Šoreiz tā nosaukums ir "Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā".
"Alūksnes rajona TIC un pagastu informācijas punktu darbinieki jau divus gadus kopā ar rajona skolēniem ir apzinājuši un ieguvuši daudz vērtīgu atziņu, pētot un izzinot rajona pirtis un tūrisma piedāvājumu rajonā. Šogad esam nolēmuši iepazīt mums līdzās esošās pilis, baznīcas un muižas. Lai to izdarītu, ir gaidāms grūts, nopietns, taču interesants darbiņš. Ceram, ka konkursa noslēgumā gan paši rīkotāji, gan dalībnieki būs pārsteigti par to kultūrvēsturisko bagātību, kas mums ir apkārt, par atklājumiem un vēstures faktiem. Aicinām konkursā iesaistīties ikvienu skolēnu, kam ir interese par sava novada vēsturi un tūrisma attīstību," saka Alūksnes rajona padomes tūrisma informācijas speciāliste Evita Puzule.
Šogad konkursu rīko Alūksnes rajona TIC sadarbībā ar Gaujienas pagasta biznesa informācijas, izglītības un tūrisma centru, Apes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Jaunannas, Kalncempju, Ziemeru, Virešu, Trapenes un Pededzes tūrisma informācijas punktiem un Alūksnes rajona laikrakstiem "Alūksnes Ziņas" un "Malienas Ziņas". Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus papildināt zināšanas par sava rajona pilīm, muižām un baznīcām kā tūrisma objektiem, kā arī veicināt skolu jaunatnes interesi par tūrismu.
Tāpat kā divus iepriekšējos gadus, katru mēnesi laikrakstos un mājas lapā "www.aluksne.lv" tiks publicēti konkursa jautājumi un iepriekšējo kārtu pareizās atbildes. Šogad konkurss ilgs no 27.septembra līdz nākamā gada aprīlim. Atbildes uz konkursa jautājumiem jāiesniedz Alūksnes rajona TIC Dārza ielā 8a, Alūksnē (tālr./fakss 4322804, e-pasts: [email protected]). Atbildes jāiesniedz uz baltām A4 formāta lapām datorrakstā vai rokrakstā. Piedaloties konkursā pirmo reizi, uz atsevišķas lapas jāuzraksta dalībnieka vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, skola, kurā mācās, un klase. Savukārt nākamajās kārtās vārds un uzvārds jāraksta uz aploksnes vai e-pasta pavadvēstulē. Pieņems tās atbildes, kas iesūtītas vai iesniegtas līdz noteiktajam datumam. Veiksmīgākie konkursa dalībnieki pavasarī sacentīsies par galveno balvu un tiks apbalvoti.
Šodien "Alūksnes Ziņās" publicējam 1.kārtas jautājumus. Atbildes uz tiem jāiesūta līdz 22.oktobrim Alūksnes rajona TIC. Lai veicas!

Konkursa "Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā" 1.kārtas jautājumi
1. Nosauciet pilis, muižas un baznīcas Alūksnē, kas apskatāmas šodien!
2. Ierakstiet iztrūkstošos vārdus! Par kuru no baznīcām ir šis fragments?
"1845. - 1848 gadā 1663 Alūksnes iedzīvotāji pārgāja .................... un nodibināja Alūksnes .................... draudzi. Alūksnes ....................... baznīca celta 1895.gadā. Baznīca pieder Alūksnes ................... draudzei. Ēkai ir krustveida plānojums, kāds bija ................... kulta celtnēm Vidzemes reģionā 19.gadsimtā. Neoromānikas un bizantiešu stila formu monumentalitāte laukakmens un sarkano ķieģeļu konstrukcijā. Dievnama interjers veidots atbilstoši .................... baznīcas tradīcijām. Tā altārdaļu grezno divu līmeņu ikonostass, kā arī nelieli sānu altāri ar 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ikonām un svēto tēliem."
3. Kad celta pirmā Alūksnes luterāņu baznīca? Kāds bijis tās liktenis?
4. Kāda teika saistās ar Alūksnes luterāņu baznīcas celtniecību?
5. Savulaik Alūksnē bijušas četras pilis. Kas tās ir par pilīm? Kas ar tām ir noticis? Kas to ēkās atrodas pašlaik?
6. Kurā no Alūksnes dievnamiem atrodas A.Martina būvētās ērģeles? Kurā gadā tās tika izgatavotas?
7. Kurā gadā ir iesvētīta Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīca?
8. Kāda ievērojama persona dzīvoja Ezermalas pilī līdz 2. Pasaules karam?

Citu datumu laikraksti