Sākas projektu izvērtēšana

Beidzies projektu iesniegšanas termiņš Alūksnes rajona padomes izsludinātajiem projektu konkursiem “Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana” un “Darba un atpūtas nometnes riska grupas bērniem”.

Beidzies projektu iesniegšanas termiņš Alūksnes rajona padomes izsludinātajiem projektu konkursiem "Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana" un "Darba un atpūtas nometnes riska grupas bērniem".
Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems kārtējā rajona padomes sēdē, kas notiks 26.maijā.
Konkursā par bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukuma iekārtošanu piedalās Annas, Ziemeru, Malienas, Mārkalnes, Trapenes, Strautiņu, Ilzenes, Bejas un Jaunlaicenes pamatskola, Apes vidusskola un Gaujienas ģimnāzija. No vienpadsmit iesniegtajiem projektiem atbalstīs četrus. Konkursa mērķis ir rosināt bērnus sadarbībā ar pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem izveidot rotaļu, atpūtas vai sporta laukumus, radot atpūtai piemērotu vidi un iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Maksimālais finansējums viena radošā darba realizācijai ir 500 latu. Projektu konkursam par tiesībām organizēt darba un atpūtas nometni riska grupas bērniem ir pieteikušās Ziemeru un Jaunlaicenes pamatskola un Apes vidusskola. Nolikums paredz, ka pieteikumu izvērtēšana notiek no 10. līdz 14.maijam, bet nometni organizēs laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Konkursu rīko, pamatojoties uz Valsts programmu bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai. Maksimālais finansējums vienas nometnes realizācijai ir 1200 lati. Alūksnes rajonā var atbalstīt divu nometņu organizēšanu, katrai no tām piešķirot finansējumu - 600 latus.

Citu datumu laikraksti

  • Nepaliek tikai savā lauku sētā

    Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

  • Kazai Mušai piedzimst četrīši

    Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

  • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

    Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...