Saņem Eiropas Savienības simbolu

Alūksnes rajona pašvaldību vadītāji vakar saņēma Eiropas Savienības karogus. Tos viņi ir aicināti 1.maijā pacelt pie pilsētas vai pagasta ēkas.

Alūksnes rajona pašvaldību vadītāji vakar saņēma Eiropas Savienības (ES) karogus. Tos viņi ir aicināti 1.maijā pacelt pie pilsētas vai pagasta ēkas.
Šie ES karogi ir dāvana pašvaldībām no Latvijas valdības un Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā. Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāves Ilzes Ošas saņēma kompaktdisku ar ES himnu. I.Oša norādīja, ka pašvaldību vadītāji piedzīvo vienreizīgu iespēju, jo ir šajā amatā mirklī, kad Latvija iestājas ES.
"Ģeogrāfiski Latvija jau ir Eiropā. Ceļš līdz iestāšanās brīdim bija garš. Tēlaini runājot, sunim jau esam pāri, un arī astei jau gandrīz esam pāri. Atliks vien pašvaldībās pa kādai "astītei", kad tiksim ar tām galā, to rādīs laiks," saka Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers.
8.Saeimas sekretārs Jānis Šmits, kas arī bija ieradies uz ES karogu pasniegšanu, uzsver, ka Alūksnes rajons Latvijā ir nozīmīga vieta, jo te savulaik dzīvojis mācītājs Ernsts Gliks.
"Ernsts Gliks mūsu tautai ir nesis gara gaismu - Bībeli. Ir atlikušas piecas dienas, līdz Latvija kļūs par ES dalībvalsti, un varbūt daudzi no mums vēl neapzinās šā brīža nozīmīgumu," saka Jānis Šmits.
"Mums ir iespēja piedzīvot kaut ko tādu, kas nebija iespējams iepriekšējām paaudzēm. Tas ir kā sapnis, pēc kura alka latviešu tauta garos okupācijas gadus. Tas ir ilgu piepildījums, pēc kura mēs visi tiecāmies. Man gribētos visiem vēlēt, lai ES mums nestu tikai svētīgo un labo un nekādi nelīdzinātos padomju varas gadu savienībai."
Alūksnes pilsētas dome ir iegādājusies piecus ES karogus, no kuriem trīs lielākie ir uzvelkami mastos. Eiropas Savienībā katra dalībvalsts un arī katrs ES pilsonis vai iestāde varēs brīvi izvēlēties, vai pacelt ES karogu mastā, izkārt pie mājas vai arī novietot uz galda kādā svinīgā pasākumā, jo tā lietošana nav reglamentēta.
***
Fakti
- Eiropas Savienības (ES) karogā ir 12 zeltainas zvaigznes. Paplašinoties ES, to skaits nemainās. ES zvaigznītēm ir filozofiski simboliska nozīme: skaitlis 12 un zvaigznīšu novietojums apļa formā norāda uz pilnību un harmoniju. Mēs savu diennakti dalām divreiz 12 stundās, gadu - 12 mēnešos, kristīgā baznīca godā 12 apustuļus, astronomi izseni pēta 12 zodiaka zīmes. Piecus gadus izvērtēja mākslinieku piedāvājumus karoga dizainam, līdz 1953.gadā ES Padome izvēlējās pašlaik esošo. Kopš 1986.gada to lieto visās ES valstīs.
- Ievērojot Latvijas Valsts protokolu, Latvijas karogs būtu jāizkar labajā pusē (skatoties uz karogu), bet ES karogs - no tā pa kreisi.
- Pirmo ES karogu Latvijas uzņēmumā "Daiļrade" šuva pirms vairākiem gadiem. Parasti ES karoga izmērs ir 1x2 metri, bet mastos velkamie var būt arī lielāki - 1,5x3 metri.

Citu datumu laikraksti

 • Prāgā latu nav

  - Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur notiks pasaules hokeja čempionāts?- Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas...

 • Nauda ir prece

  - Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas maiņas punktos ārvalstīs?- Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas...

 • Zināšanas var pārbaudīt internetā

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs kopā ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem zināšanas var pārbaudīt viktorīnā “EuropaQuiz”.Ikviens...

 • Dosies uz konferenci

  Astoņi veterinārārsti: Maija Drozdova, Jānis Grants, Inga Ķīse, Roberts Zučiks, Sarma Ločmele, Laima Kaņepe, Dzintars Zellāns un Inese Petzāle rīt,...

 • Būs Olgas konkurss - disenīte bērniem

  Alūksnes administratīvās ēkas zālē 23.aprīlī pulksten 14.00 būs Olgas konkurss - disenīte bērniem un jauniešiem. Tam ir pieteikušies 90 dalībnieki,...

 • Skolotāji iestudē humoristiskus skečus

  Liepnas internātpamatskolas darbinieki ir iestudējuši vairākus humoristiskus skečus, ko Lieldienās izrādīja pagasta iedzīvotājiem.Liepnas...

 • Vai esam gatavi upuriem?

  Mūsu valsts augstākās amatpersonas un politiķi meklē jaunas prioritātes ārpolitikā, nepieciešami jauni izaicinājumi un mērķi.Mūsu valsts augstākās...

 • Eiropas dienas svinēs plaši

  Eiropas nedēļas pasākumi, kas iezīmēs Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, paredzēti Alūksnes rajona skolās, bibliotēkās, kultūras iestādēs un...

 • Skolā vēlas organizēt humora šovu

  Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā vēlas organizēt humora šovu vai sacensības starp klašu grupām.Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā...