Saņem finansējumu

Valdība konceptuāli atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu piešķirt Alūksnes novada pašvaldībai 2 746 798 latus attīstības projektu īstenošanai. Papildu finansējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labas kvalitātes pakalpojumus.

Pierāda finansējuma
nepieciešamību
“Pašvaldībai ir izdevies panākt šī papildu finansējuma piešķiršanu. Apmēram pirms gada līdzīgu finansējumu saņēma Balvu novada un Krāslavas novada pašvaldība, kas ir reģionālās nozīmes centri Latgalē. Toreiz bijām sašutuši, ka Alūksnes novada pašvaldība, kas arī ir reģionālās nozīmes attīstības centrs un kura sociālekonomiskā situācija ir līdzīga Latgales novadiem, šis finansējums netika. Tāpēc tika uzsākta diskusija gan ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, gan ar Finanšu ministriju. Tika iesniegti dati par finansējumu uz vienu iedzīvotāju un par situāciju novadā, lai aizstāvētu savas intereses,” stāsta novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.  
Viņš secina, ka beidzot pašvaldība ir uzklausīta un sadzirdēta. Tā kā Alūksnes novads ir vienīgais novads ar valsts ārējo robežu ar Krievijas Federāciju, kurš neietilpst Latgales plānošanas reģionā, izvērtējot pašvaldības iespējas un vajadzības ierobežoto valsts budžeta līdzekļu apstākļos, Vides un reģionālās attīstības ministrija ierosināja piešķirt pašvaldībai virssaistību finansējumu vismaz
2 746 798 latu apmērā. Šāds finansējums ir pielīdzināms Balvu novada pašvaldībai un Krāslavas novada pašvaldībai piešķirtajam virssaistību finansējumam. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem šīs trīs pašvaldības atrodas vienā sociālekonomisko rādītāju grupā un finansējuma apmēra kategorijā.

Rekonstruēs ielu un cels sporta zāli
Vairāk nekā 2 miljoni latu papildu finansējums ir paredzēts primārās infrastruktūras attīstības vajadzībām, kuras pašvaldība iecerējusi īstenot šogad: paaugstināt izglītības iestāžu energoefektivitāti, turpināt Rūpniecības ielas rekonstrukciju, celt Alūksnes sākumskolas sporta zāli, īstenot Pilssalas attīstības plāna pirmo kārtu. “Šī nauda ir paredzēta novada pilsētvidei. Pašvaldība var izvēlēties, kam uzskata par vajadzīgu izmantot finansējumu. Taču tas jādara saskaņā ar attīstības plāna iecerēm, tās saskaņojot. Diemžēl šajā aktivitātē nav atbalstāma tautas nama rekonstrukcija,” norāda Dz.Adlers. Tiesa, galalēmumu par finansējuma piešķiršanu konkrētiem projektiem paredzēts pieņemt prioritātes “Policentriska attīstība” Koordinācijas padomē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Telica skaidro, ka sākotnēji nepieciešams lēmums par finansējuma pārdali Eiropas Savienības fondu aktivitātēs kopumā, par ko aprīlī paredzamas diskusijas koalīcijas partneru darba grupā.
Līdz šim Alūksnes novadam aktivitātē “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” tika piešķirts ES fondu finansējums 427 516 lati, ko novirzīja divu projektu īstenošanai – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Vecās pils renovācijas pabeigšanai un Rūpniecības ielas rekonstrukcijas pirmajai kārtai.

Citu datumu laikraksti

 • Kā nekļūt par pūļa cilvēku?

  Domā ar savu galvu! Nelēksi taču akā, kad citi lec – tā pamāca vecāki, cenšoties pasargāt atvases no muļķīgas rīcības. Tikmēr rotaļa “Ādamam bij'...

 • Mājas aptieciņa “aug”

  Mājas aptieciņa draud pārvērsties par mazo laboratoriju – šāds novērojums rodas, noraugoties reklāmās, kas piedāvā medicīnas preces lietošanai...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne Lai nodrošinātu Bībeles muzeja darbību, kā arī kultūras vērtību – Bībeles seno eksemplāru - saglabāšanu un veicinātu tūrisma attīstību,...

 • Aktīvi piedalās skatēs

  Apes un Alūksnes novadu radošie kolektīvi virzās aizvien tālāk un aktīvi piedalās dažādās skatēs. Limbažos, Smiltenē un Valkā turpinās Vidzemes...

 • Alūksne īsumā

   Alūksne Policija jau informēja, ka 18.februārī pulksten 12.40 Latgales ielā pie mājas nr. 8 neatļautā vietā ielas braucamo daļu šķērsojusi...

 • Vai paliksim bez sabiedriskā transporta?

  Pasažieriem Vidzemes un Zemgales reģionā jau visai drīz var nākties samierināties ar vietējo reģionālo pārvadājumu samazināšanos – nesegto pagājušā...