Saņem novērtējumu par pagasta kultūrvidi

Pagājušajā piektdienā Gulbenes rajona Lejasciema pagasta kultūras namā reizē ar vēl sešām pašvaldībām sumināja arī Trapenes pagastu.

Pagājušajā piektdienā Gulbenes rajona Lejasciema pagasta kultūras namā reizē ar vēl sešām pašvaldībām sumināja arī Trapenes pagastu.
Konkursā "Sakoptākais Latvijas pagasts" Alūksnes rajona Trapenes pašvaldība saņēma Kultūras ministrijas balvu nominācijā "Kultūrvides veidošana pašvaldībā". Balvu trapeniešiem pasniedza Kultūras ministrijas pārstāve Dināra Klepere.
"Kultūrvide ir cilvēku saimnieciskās dzīves un darbības rezultāts, garīgā un materiālā mantojuma un tradīciju attīstība, to tālāka saglabāšana. Tas, ka šajā nominācijā balva pienākas Trapenes pagastam, bija ierakstīts zvaigznēs, jo 2003.gads bija dzejnieka Ojāra Vācieša gads," teica D.Klepere.
Arī vērtēšanas komisijas locekļi vienprātīgi atzina, ka Trapenes pagasts viņiem palicis atmiņā ar ārkārtīgi enerģisku bijušo Trapenes pamatskolas direktori Emmu - Valiju Šļukumu un lapegļu gatvi.
Atzinības rakstu par piedalīšanos konkursā saņēma Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Liberts, par ieguldījumu pagasta kultūrvides attīstībā apbalvoja Trapenes kultūras nama vadītāju Ilzi Lipstoku un pagasta muzeja vadītāju Emmu Valiju Šļukumu.
Zemnieku saimniecības "Niedrāji" saimnieks Jānis Sēkliņš saņēma Atzinības rakstu par netradicionālo lauksaimniecisko ražošanu, par aktīvu saimniekošanu laukos atzinība Jurim Lazdiņam, Modrim Krievupam un Ivaram Rūsītim no zemnieku saimniecības "Seveļi".
Trapenes pagasta pašvaldība saņēma kultūras ministres Helēnas Demakovas parakstītu mīlestības apliecinājuma vēstuli pagastam.
Trapeniešus sveica arī Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers. Viņš atzina, ka rajona sakoptāko pagastu vērtēšanas komisijas lēmums - uz Vidzemes novada konkursu izvirzīt Trapenes pagastu - bijis pareizs.
Savukārt Trapenes pašvaldība sveica Vidzemes novada uzvarētāju - Gulbenes rajona Lejasciema pagastu un tā priekšsēdētājam Dainim Švikam vēlēja "nestaigāt bez sapņa kabatā, jo cilvēks bez sapņiem ir kā balta lapa, bet to vajag pierakstīt".
Trapenes pašvaldība tāpat kā pārējās pašvaldības saņēma arī Satiksmes ministrijas piemiņas velti.
Par konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts" uzvarētāju šogad kļuva Lejasciema pagasts. Satiksmes ministrijas balvu - 10 000 latu - nominācijā "Lauku ceļu saimnieks" ieguva Valmieras rajona Naukšēnu pagasts. Tam arī Izglītības un zinātnes ministrijas balva par uzvaru nominācijā "Izglītība un sports". Valkas rajona Blomes pagasts saņēma Ekonomikas ministrijas balvu par uzvaru nominācijā "Sakoptākā uzņēmējdarbības vide" un Vides ministrijas balvu nominācijā "Vides aizsardzība". Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasts tika apbalvots nominācijā "Pagasta attīstības iespējas", Madonas rajona Lazdonas pagasts - nominācijā "Mežs un sabiedrība". Rīgas rajona Mālpils pagasts uzvarēja divās nominācijās un saņēma Labklājības ministrijas balvu par sociāli labvēlīgāko vidi, kā arī Veselības ministrijas balvu.

Citu datumu laikraksti

 • Gūst jaunas ierosmes pārrobežu sadarbībai

  Vācijas Bankas finansētajā starptautiskajā mācību seminārā “Eiroreģions - augam kopā!” piedalījās gandrīz 40 cilvēki no 13 Eiroreģionu veidojošajām...

 • Atsāks mācības piena ražotājiem

  “Valmieras piens” 29.septembrī Alūksnē uz semināru aicina piena ražotājus."Valmieras piens" 29.septembrī Alūksnē uz semināru aicina piena ražotājus....

 • Pensijas palielinās vidēji par 6,14 latiem

  Ar 1.oktobri indeksēs vecuma pensijas, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu un vidējo iemaksu algas pieaugumu.Ar 1.oktobri indeksēs vecuma pensijas,...

 • Jāpārreģistrējas līdz gada beigām

  Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem, nevalstiskajām organizācijām, kuras reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas,...

 • Uz gaismas un cerības takas

  Iluta Kaktiņa šķiet enerģiska, spītīga, pat izaicinoša. Taču būtībā viņa ir kā putnēns, kurš pāragri iesācis lidot, aizlauzis spārnus, tomēr cenšas...

 • Piedalīsies izstādēs

  Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes sēdē apsprieda 2005.gadā realizējamos projektus, kas paredz dalību starptautiskās tūrisma izstādēs Lietuvā,...

 • Nav bijuši šķirti nevienu dienu

  Zeltinieši Vija un Voldemārs Cingleri ir pāris. Jau piecdesmit trešo gadu. Visu mūžu palikuši uzticīgi dzimtajai pusei. Viņam šomēnes paliks 78 gadi,...

 • Profilaktiska pote politikas veselībai

  Lai gan nekas briesmīgs Latvijā nav noticis, tomēr ir nepieciešama cita vadība. Vismaz tā sabiedrībai skaidro katrs otrais politiķis. Vai tiešām kaut...

 • Rekordliels skaits spiningotāju meklē lomus

  Sestdien Kāla ezerā septīto reizi norisinājās spiningošanas sacensības, kas ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku no dažādiem Latvijas...