Saņem superrēķinus, bet ne supersiltumu

Klauvējot pie Alūksnes daudzdzīvokļu māju desmit iedzīvotāju durvīm, vismaz trīs no tām atvērtu parādnieki, kuri vairākus mēnešus nav maksājuši par siltumu vai citiem komunālajiem pakalpojumiem. Tas liecina par situācijas dramatismu. Tiesa, Alūksnē saņem superrēķinus, jo patērētājiem ir jāmaksā arī par siltuma zudumiem vecajās trasēs. Komentāri portālā “aluksniesiem.lv” liecina, ka dažiem dzīvokļos ir karsti, bet citi salst.

Nevar cerēt uz tarifa
samazināšanu
Pagājušā gada janvārī tika apstiprināts AS “Simone” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, kas ietver ražošanas, pārvades un sadales, kā arī tirdzniecības tarifus. Siltumapgādes gala tarifs ar 1.martu tika noteikts 40,59 lati par megavatstundu bez PVN. Lai gan vairākos posteņos izdevumus siltumapgādei uzņēmums samazināja, galīgais tarifs palielinājās par 4,8 procentiem, kas skaidrojams galvenokārt ar kurināmā, elektrības un degvielas izmaksu pieaugumu. Ja salīdzina tarifus Alūksnē ar tarifiem citās līdzīgās siltumapgādes sistēmās, to ievērojami palielina pārvades un sadales tarifs, jo tīkli ir novecojuši. Tas ir iemesls lieliem siltuma zudumiem. Trašu rekonstrukcijas projekta īstenošana ļaus šos zudumus samazināt. “Par cik samazināsies siltuma zudumi, ir grūti prognozēt. Ja zudumu trasēs būtu tikai 15 līdz 18 procenti, tad būtu ļoti labi. Somijā esot 8 līdz 12 procenti siltuma zudumu trasēs, bet mūs apmierinātu arī nedaudz lielāki zudumi, jo tomēr netiek atjaunota visa sistēma,” spriež AS “Simone” valdes priekšsēdētājs Jānis Bukāns.
Pašreizējais tarifs netiks mainīts līdz 2014.gada maijam. “Simones” līgums ar VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” paredz, ka pēc rekonstrukcijas projektu pabeigšanas gadu kurinās un tikai tad pārskatīs tarifu 2014./2015.gada apkures sezonai. Ja salīdzina Alūksnes un citu pilsētu tarifus, tad var secināt – tie ir vidēji. Bet neviens neņemas prognozēt, kāds būs jaunais tarifs pēc rekonstrukcijas projektu pabeigšanas. “Jāsaprot, ka nekad vairs energoresursi nekļūs lētāki. Visā pasaulē tie izsīkst, tāpēc cenas arvien vairāk kāpj. Kad es vēl strādāju, tarifs bija vairāk nekā 18 lati par megavatstundu, bet tagad tas ir vairāk nekā divtik liels. Alūksnē jaunās trases aptvers visu pilsētu, bet zudumi tajās būs vienmēr. Šaubos, vai tos izdosies samazināt līdz 15 procentiem, jo trases ir garas, turklāt tās siltumu atdod arī zemei. Tas nozīmē, ka vislielākās cerības var likt uz māju siltināšanu. Apkures rēķinu salīdzinājums to spilgti apliecina,” atzīst bijušais AS “Simone” vadītājs Guntis Zālītis. Alūksnes katlu mājās izmanto šķeldu un malku, kam cena tāpat kā degvielai un elektrībai kāpj. Sākot šo apkures sezonu, “Simonei” bija liels šķeldas uzkrājums, turklāt labas kvalitātes. Piegādātājs – igauņu kompānija – ir ieinteresēts, lai no šķeldas varētu iegūt maksimāli daudz siltuma – maksāts tiek par megavatstundām, nevis šķeldas daudzumu.

“Jāsaprot, ka nekad vairs energoresursi nekļūs lētāki.”
                                      Guntis Zālītis

Mazajās katlu mājās kurin arī malku, ko iegādā no septembra līdz maijam. ‘Būtu labi, ja malku varētu iepirkt visai apkures sezonai jau vasaras sākumā, taču mums nav tik daudz brīvu līdzekļu. Tāpēc malkas kvalitāte varētu būt labāka,” atzīst J.Bukāns. Akciju sabiedrība priecātos, ja šķeldu piegādātu kāda vietējā kompānija, taču vairākus gadus tās iepirkuma konkursos nav pieteikušās. Tagad atkal jūtama vietējo interese.

Rekonstrukcijas darbi vēl nav pusē
Latvijā 44 procentos pašvaldību pērnajā apkures sezonā ir veikti uzlabojumi siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes uzlabošanai, samazinot izmaksu tempa pieaugumu. Arī alūksnieši nākamo apkures sezonu sāks pavisam citādi nekā šo un arī daudzas iepriekšējās ziemas. Par 70 procentiem būs atjaunotas siltumtrases un apvienotas katlumājas. “Mēs neatjaunojam pilnīgi visas siltumtrases. Trases tiek rekonstruētas apmēram 6,2 kilometru garumā, bet apmēram 3 kilometru garumā paliks vecās trases, kuras vēl ir lietojamas apmēram 10 gadus bez sevišķām problēmām. Tiesa, ir arī trases, kuras būs jāatjauno turpmāko gadu laikā pašu spēkiem,” stāsta J.Bukāns.
Pagājušā gada septembrī Alūksnē uzsāka siltumtrašu rekonstrukciju. Līdz ziemas salam paguva atjaunot apmēram 40 procentus siltumtrašu. Siltums ir palaists tikai vienā atzarā, kas no Parka ielas katlumājas pa Parka, Dzirnavu un Brūža ielu iet līdz Vecajai pilij. “Vēl nav pieslēgta ēka blakus Vecajai pilij, taču topošajā mākslas skolā būvnieki var strādāt siltās telpās,” norāda J.Bukāns. Vairāki siltumtrases posmi ir izbūvēti Pils ielā, no Kārklu ielas katlumājas līdz Latgales ielai, pie Jaunās pils un pie SIA “TU Vidlatauto”. Turklāt ir izbūvēti trases posmi, kas neskar ielas, no Apes ielas vecā dzelzceļa virzienā līdz Ganību ielai. Kāpēc rekonstrukcija sākta un atstāta nepabeigta vairākās vietās? “Tas skaidrojams ar to, ka trasēs strādā vairākas brigādes. Ja strādātu tikai viena brigāde, tad tik daudz nebūtu paveikts. Tātad kopumā rekonstrukcijas darbu izvēršana ir ieguvums. Pavasarī strādās trīs vai četras brigādes, lai rekonstrukciju pabeigtu līdz jūnijam, kā tas ir paredzēts,” skaidro J.Bukāns. Arī katlumāju rekonstrukcija ir jāpabeidz līdz jūnijam. Alūksnes novada dome ir piešķīrusi Valsts kasē ņemtā aizņēmuma līdzekļus, ko iegulda uzņēmuma pamatkapitālā. Paredzams, ka finansējumu varētu saņemt februārī.  

Siltinātās mājās maksā
krietni mazāk
J.Bukāns uzsver, ka vienlaikus ar daudzdzīvokļu māju siltināšanu apkures uzņēmumam ir jārūpējas par jaunām trasēm un modernām katlumājām, jo pretējā gadījumā zudumi tikai palielināsies. “Siltumtrasēs ūdens temperatūra ir jānodrošina plus 70 līdz 80 grādi. Ja kāda māja patērē mazāk, tad vecajās trasēs ir lielāki zudumi. Rekonstrukcija dos iespēju sabalansēt un izlīdzināt. Šajā sezonā jau ir jūtams, ka ir nosiltinātas skolas un bērnudārzi, arī daudzdzīvokļu mājas – to maksājumi ir mazāki,” secina J.Bukāns. Vairums daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju par saņemto siltumenerģiju norēķinās ar SIA “Alūksnes nami” starpniecību. Tiesa, ir vairāk nekā desmit mājas, kuru iedzīvotāji maksā tieši AS “Simone”. Tā ir iedzīvotāju brīva izvēle, vai maksā apsaimniekotājam vai siltuma piegādātājam. “Atšķirība ir tā, ka “Alūksnes nami” mūsu piestādīto rēķinu apmaksā 100 procentu apmērā neatkarīgi no tā, cik ir samaksājuši iedzīvotāji. Protams, mums tas ir būtiski, jo nav noslēpums, ka akciju sabiedrībai ir bijuši grūti laiki. Taču sabiedrībai ir svarīgi laikā norēķināties ar kurināmā piegādātājiem,” atzīst J.Bukāns. Tāda ir novada pašvaldības nostāja.
Nesen siltināšana ir pabeigta divās  mājās – Lielā Ezera ielā 12a un Ganību ielā 1, bet darbi turpinās Pils ielā 34 un Torņa ielā 3. SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mihails Kosinovs informē, ka Lielā Ezera ielā 12a decembrī bija jāmaksā 66 santīmi par kvadrātmetru, bet blakus mājās – Vidus 5 un Tirgotāju 8 – bija jāmaksā vairāk nekā 1 lats par apsildāmo kvadrātmetru. Ganību ielas 1. iedzīvotāji par siltumu decembrī maksāja vidēji gandrīz 56 santīmus par kvadrātmetru, bet blakus mājās - Helēnas ielā 28 un Bērzu ielā 7  – 87 santīmus un gandrīz 1 latu par apsildāmo kvadrātmetru. “Turklāt Lielā Ezera ielā 12a nav mazāk par plus 24 grādiem. Tajā siltumu regulē kopējā mājas siltummezglā, bet Ganību ielā 1 katrā dzīvoklī pats var regulēt siltumu. Tas nozīmē, ka var maksāt gan vairāk, gan mazāk, nekā ir mājas vidējā maksa par siltumu,” norāda M.Kosinovs. Viņš uzsver, ka Pils ielā 34 un Torņa ielā siltināmajās mājās būs ierīkota tāda sistēma, kāda ir Ganību ielā 1, lai iedzīvotāji paši noteiktu patērēto siltuma daudzumu. Tiesa, tās izmaksas ir lielākas, taču vairāku gadu laikā iespēja regulēt siltumu atmaksājas.

Siltumu regulēt ir jāprot
To, ka liela nozīme ir siltuma regulēšanai, secina arvien vairāk alūksniešu. Vairākas daudzdzīvokļu mājas slēgušas līgumus ar speciālistiem, kuri prot to darīt. Piemēram, Helēnas ielā 54 par siltuma nodrošināšanu dzīvokļos rūpējas santehniķis Jānis Grīslis. “Katrā mājā ir citāda apkures sistēma, tāpēc nevar pateikt, kas un kā labāk darāms. Ir svarīgi zināt gan sūkņu jaudu, gan siltuma patērētāju skaitu, turklāt iespējams, ka kādā dzīvoklī ir nepareizi salikti jauni radiatori. Tikai pēc tam, kad māja ir apsekota, var spriest, jo svarīgas ir daudzas nianses,” skaidro J.Grīslis. Viņš uzsver, ka ir iespējama tāda siltuma regulācija, lai visos dzīvokļos ar to būtu apmierināti. Santehniķis secinājis, ka daudzi nodarbojas ar pašdarbību, regulējot siltuma padevi mājai pēc sava prāta. “Tāpēc rodas kašķi. Nesen biju vienā mājā, kur vienam ir silti, bet citam auksti. Izrādījās, ka vecie čuguna radiatori ir “aizauguši”, tāpēc siltums nonāk līdz radiatoram, bet tas ir auksts. Tur neko citu nevar darīt – jāmaina vai arī jāskalo radiators,” skaidro J.Grīslis. Viņš norāda, ka automātiskā regulēšana stabilizējas, ja āra gaisa temperatūra strauji nemainās. Taču līdz šim ir piedzīvotas krasas laika maiņas – no mīnus 20 grādiem līdz plus 5 grādiem.
Vasarā tika pabeigta daudzdzīvokļu mājas Pilsētas bulvārī 1 siltināšana. Biedrības “Pilsētas bulvāris 1” valdes priekšsēdētāja Gaida Lāce  atzīst, ka pagaidām grūti salīdzināt tikko aizvadīto un 2011.gada decembri, kas bija krietni aukstāks nekā pērn. Tiesa, nešaubīgi var teikt, ka dzīvoklī ir silti un arī maksa ir apmēram par 20 procentiem mazāka. Viņa skaidro, ka siltums tiek regulēts automātiski atkarībā no gaisa temperatūras. “Kad ārā ir auksts, tad radiatori ir karsti. Siltākās dienās tie ir gandrīz auksti, tomēr dzīvokļos temperatūra turas ap plus 20 grādiem. Lai gan māju apsaimniekojam paši, siltuma programmu iestāda un regulē siltumtehniķis Jevgeņijs Semjonovs,” saka G.Lāce.

Citu datumu laikraksti

 • Uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti

  Apes pilsētā tiek īstenots projekts ūdenssaimniecības sakārtošanai, kurā ir pabeigti darbi divās aktivitātēs. Pilnībā no jauna ir izbūvētas dzeramā...

 • `Ja zivis dikti negaršo...

  Latvijas platuma grādos zivju eļļa tradicionāli bijusi līdzeklis rahīta profilaksei zīdaiņiem, lai nodrošinātu nepieciešamo D vitamīna daudzumu. ...

 • Viens otram sliktu nedarīsim!

  Nav nekā svarīgāka par attiecībām, reiz sacīja kāds dzīves gudrs cilvēks, un atliek viņam piekrist. Sen pierādījies, ka ne jau karjera, nauda,...

 • Horoskopi 2013.gadam

  AunsGads sāksies ar patīkamiem pārsteigumiem. Radīsies jaunas idejas gan privātajā, gan profesionālajā jomā. Līdz ar to būs nepieciešams daudz...

 • Kā palīdzēt savam organismam?

  Lai pēc svētkiem pašsajūta nejustu raizes no pārēšanās vai pārmērīgas alkohola lietošanas, nepieciešams ēst samērīgi, mazām porcijām un dzerot ...