Sarunās vienojas par neliela novada veidošanu

Gaujienas pagastā vietējās pašvaldības vadītājs tikās ar Virešu, Trapenes pagasta, Apes domes un Valkas rajona Grundzāles pagasta padomes priekšsēdētāju.

Gaujienas pagastā vietējās pašvaldības vadītājs tikās ar Virešu, Trapenes pagasta, Apes domes un Valkas rajona Grundzāles pagasta padomes priekšsēdētāju. Viņi sprieda par iespēju veidot novadu, kurā apvienotos četras līdz sešas pašvaldības.
Visām pašvaldībām līdz 20.decembrim ir jādod atbilde Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kādas ir vēlmes un priekšlikumi novada veidošanā.
Nevajag veidot lielu novadu
"Šajās sarunās vēlējās piedalīties arī kaimiņu rajona Grundzāles pagasts, jo tajā secināts, ka Smiltenes novads tāpat kā Alūksnes novads iecerēts pārāk liels. Grundzālieši vēlas izzināt iespējas, apvienojoties ar mūsu rajona vai arī ar sava rajona kaimiņu pagastiem. Bija aicināts arī Zvārtavas pagasts, bet tā pārstāvis neieradās," stāsta Gaujienas pagasta padomes priekšsēdētājs Viesturs Dandens.
Visas sarunu dalībnieces ir atzinušas, ka nevajadzētu veidot lielu novadu. Ar tādu domu sagatavos atbildes vēstuli ministrijai. Tiesa, Gaujienas iedzīvotāji izteikuši vēlmi pievienoties Smiltenes novadam. Acīmredzot ar viņiem vajadzēs vēl runāt un skaidrot.
"Nav tik ļoti būtiski, kur atradīsies novada centrs, jo uz Smilteni iepirkties vai saņemt pakalpojumus varēs braukt tāpat. Iespējams, ka tieši tas ir pamats vēlmei pievienoties šim novadam," atzīst V.Dandens.
Tiesa, katra pašvaldība vēlas būt centrs. Arī Gaujienas padome piedāvāja administratīvās telpas novada centra vajadzībām, bet par šo jautājumu sarunas vēl turpināsies, kad būs panākta vienošanās par novada veidošanu.
Reforma jāveic pēc iespējas ātrāk
"Jau kopš reformas sākuma esmu par maza novada veidošanu un neesmu mainījusi savas domas atšķirībā no citiem. Mazā novada modelim jābūt rajona robežās. Mums ir izstrādāts projekts par Apes novadu, tas novērtēts kā viens no labākajiem un ir paraugs citiem, kas tos veidojuši," vērtē Apes pilsētas domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.
Arī savā maģistra darbā pašvaldības vadītāja izvērtējusi ieguvumu un zaudējumu, izveidojot Apes novadu.
"Mūsu modelī nav tā, ka viss tiek koncentrēts vienā centrā. To nozari, kas kādam pagatam ir stiprāka, var attīstīt, un no tās var iegūt viss novads," secina viņa. A.Harju uzskata, ka reforma ir jāveic pēc iespējas ātrāk, nevajag kavēties.
Vēlas apvienoties tikai ar blakus esošajiem
Virešu pagasta padomes priekšsēdētāja Ārija Ceļmillere uzskata, ka liels novads ar spēcīgu centru pilsētā nomalēm vai lauku pagastiem nav labākais variants.
"Pilsētas vajadzības ir lielākas nekā pagastu, tāpēc nauda daudz vairāk nonāks centrā - Alūksnē vai Smiltenē. Virešu pagastam būtu izdevīgāk, ja novads būtu pēc iespējas mazāks, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu," atzīst Ā.Ceļmillere.
Virešu pagasts vēlas apvienoties ar blakus esošajiem pagastiem - Gaujienu, Trapeni un arī ar Api.
"Visi šie pagasti ir līdzīgi, tāpēc ir vieglāk rast kopēju valodu. Glavenais - lai nerastos pamestas vietas," ir pārliecināta Ā.Ceļmillere.
Pašvaldība ir saņēmusi piedāvājumu tikties ar Grundzāles, Variņu un Palsmanes pašvaldībām, jo tās nevēlas pievienoties Smiltenes novadam.
Jānodrošina iespēja attīstīties
Arī Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Liberts uzskata,ka lielāka perspektīva būs, apvienojoties ar kaimiņiem un izveidojot mazāku novadu, lai gan sākotnēji bijusi iecere pievienoties Alūksnes novadam.
"Domāju, ka vajadzētu apvienoties ātrāk un izveidot savu novadu. No jauna centru nevajadzētu radīt, bet novada veidošanā nodrošināt katrai pašvaldībai iespēju attīstīties. Jādiskutē, vai tas būs Apes vai Gaujienas modelis," spriež J.Liberts.
Līdz 2009.gada 31.janvārim izveidotajām novadu pašvaldībām par katru tajā ietilpstošo pilsētu un pagastu piešķirs vienreizēju mērķdotāciju no valsts budžeta 100 000 latu pašvaldības infrastruktūras attīstībai.
Apvienoties mudina arī nosacījums, ka novada pašvaldības gada budžeta ieņēmumi pirmos piecus gadus nedrīkst būt mazāki par apvienojušos partneru budžeta summu, kāda tā bija novada izveidošanas gadā.

Citu datumu laikraksti

 • Augstskolā aizstāv bakalaura darbus

  Ceturtdien Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes studiju centrā 12 studentiem, kas iegūs kvalifikāciju “sākumskolas skolotājs...

 • Izdos grāmatu par dzīvi pierobežā

  Veclaicenes pagasta pašvaldība kopīgi ar igauņiem īsteno pierobežu sadarbības projektu “Igaunijas dienvidaustrumi un Latvijas ziemeļaustrumi - divi...

 • Tiekas kluba biedri

  Lauvu kluba “Alūksne” biedriem pagājušajā nedēļā bija kārtējā tikšanās, kurā pārrunāja tuvākās aktivitātes.Lauvu kluba "Alūksne" biedriem pagājušajā...

 • Māmiņas aicina pieredzes braucienā

  Sestdien, 3.decembrī, Alūksnes Jauno māmiņu skolas dalībnieces tiek aicinātas pieredzes apmaiņas braucienā pie Lejasciema pagasta māmiņām Gulbenes...

 • Ievērojiet ugunsdrošību adventes laikā!

  Sākoties klusajiem gaidīšanas svētkiem, ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni.Sākoties klusajiem gaidīšanas svētkiem,...

 • Ģimnāzistiem būs konkurss

  Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā šonedēļ risinās tradicionālais konkurss 10. līdz 12.klašu skolēniem “Ģimnāzists un ģimnāziste 2005”.Ernsta...

 • Brīnuma gaidās...

  Jau šajā svētdienā iedegsim pirmo sveci adventes vainagā, un sāksies lielais gaidīšanas laiks. Miera, mīlestības, dāvanu un cerību, ka beidzot kaut...

 • Jaunieši var piedalīties starptautiskā konkursā

  Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar Starptautisko Eiropas Kustību un Eiropas Komisiju aicina 17 līdz 25 gadus vecus jauniešus piedalīties...

 • Viņu var mīlēt par patiesumu un cilvēcību

  Alūksnietis Artis Žagars simpātijas spēj iekarot ar to, ka savā vecumā - divdesmit astoņos gados - ir pārlieku nopietns.Alūksnietis Artis Žagars...