Satraukums un neziņa - arī direktorēm

Viens no apspriestākajiem tematiem šobrīd ir Alūksnes novada pašvaldības ziņojums par vairāku  skolu iespējamo slēgšanu 2021.gadā. Ir notikušas dažādas tikšanās gan katrai skolai atsevišķi, gan ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem. 23.novembrī pašvaldības darba grupa organizēja tikšanos ar to skolu direktorēm, kuras ir slēdzamo skolu riska grupā. “Alūksnes Ziņas” izzināja šo skolu vadītāju viedokli un sajūtas.
Kas notiks ar skolas ēku?Selga Bībere, Pededzes pamatskolas direktore“Mēs nojautām, ka reorganizācijas būs, bet šis ziņojums bija ne visai patīkams pārsteigums tieši pirms Latvijas simtgades svētkiem. Komunikācija ar Alūksnes novada pašvaldību nav īpaši veiksmīga, jo mēs gaidījām kādu sarunu jau augustā vai septembrī. Vispirms bija ziņojums un tikai pēc tam saruna. To, ka mūsu skola nepastāvēs mūžīgi, saprotam arī tagad, jo trūkst bērnu. Ja mēs vēl varētu šādā pamatskolas sastāvā strādāt divus gadus, tas arī būtu mūsu termiņš, jo pēc tam skolēnu skaits krasi samazinātos, to mēs paši saprotam. Skolēnu skaits niecīgāks ir tieši mazākajās klasēs. Šobrīd Pededzes pamatskolā ir 69 skolēni, bet pirmsskolā - 15 bērni. Skolā ir 16 pedagogi, 10 tehniskie darbinieki - strādājam nepilnas astoņas slodzes.
Ar skolēnu vecākiem ir bijušas individuālas sarunas, un visi ir sašutuši – mēs esam tālu no Alūksnes. Pededzē ir savi sociāli ekonomiskie apstākļi, ir atšķirīgs etniskais sastāvs, kas krasi atšķiras no Alūksnes. Emocijas vēl nav norimušas, ir jāsaprot, kā rīkoties turpmāk. Labi, ka tika organizēta šī tikšanās ar direktorēm - bija diezgan konstruktīva gaisotne, lai gan šajā gadījumā bez emocijām ir grūti iztikt. Ir skaidrs, ka šis ir darba grupas ziņojums un galīgais lēmums tiks pieņemts 2019.gada maijā. Tas, ka notiks kādas pārmaiņas, ir gandrīz droši. Līdz jaunajam gadam Alūksnes novada izglītības pārvalde gaidīs priekšlikumus no visām šīm skolām.
Es tomēr uzskatu, ka skolas slēgšana radītu daudz neērtību, un neredzu, kas būtu labāk. Nekāda liela materiāla labuma nebūs, ja skolu slēgs. Man arī radies iespaids, ka pagaidām neviens nedomā, kas tad notiks ar skolas ēku! Tā vienkārši paliks tukša?”

Arī laukiem ir vērtība
Ieva Baltā-Pilsētniece, Malienas pamatskolas direktore“23.novembra sapulcē darba grupa skaidroja ziņojuma saturu, kritērijus un secinājumus. Pats ziņojums īsti neatspoguļo secinājumus, tas ir jāpapildina, jāizvērtē katras skolas nākotne. Es gribu uzsvērt, ka skolas slēgšana nav risinājums. Ja laukos nebūs skolas, tad nebūs vispār lauku kā tādu! Alūksnes novads nevar pastāvēt bez lauku teritorijas. Alūksne ir skaista un brīnišķīga pilsēta, bet arī lauki ir liela vērtība. Vecāki vēlas, lai skola tiktu saglabāta tuvāk viņu dzīvesvietai, tas ir loģiski. Lai cilvēki izvēlētos palikt laukos, te strādāt, ieguldīt savu darbu un līdzekļus, ir nepieciešama skola viņu bērniem. Ja pieļaujam sliktāko scenāriju, tad bērniem būs jābraukā mācīties uz Alūksni. Bet mūsu skolā mācās ļoti daudz bērnu no audžuģimenēm, liels procents ir bērni ar īpašām vajadzībām. Domāju, ka Alūksnē nebūs tā skola, kur šie bērni atradīs sev vietu un sajutīsies labi. Daudzi bērni nevarētu mācīties Alūksnē – sevišķi mazākie skolēni, kuri pieraduši pavisam pie citas vides.
Mēs neesam maza skola – 72 skolēni. Daudzi brauc arī no Mālupes. Palaikam slēdz lauku skolas –  Alūksnē ir jaunāka infrastruktūra, mums nav sporta halles, bet tas noteikti nav iemesls, kāpēc jāslēdz skola! Nezinu, kas notiktu ar ēku - tā ir skaista un funkcionāla. Es ceru, ka tā nepaliktu tukša.
Man pašai ir cerības, ka kopīgs risinājums tiks atrasts sarunu ceļā. Domāju, ka neviens neko nedara ļaunprātīgos nolūkos, galvenais - domāt par bērniem un viņu ģimenēm. Vecākiem ieteiktu komunicēt, būt vienotiem.”
Bērni ar dažādiem likteņiemSilvija Aizupe, Bejas pamatskolas direktore“Par radušos situāciju vēl var diskutēt. Diemžēl pagaidām neskaidrību ir vairāk nekā atbilžu. Vecāki ir neziņā, šajā periodā saņemu daudz telefona zvanus, kad viņi jautā: kas būs tālāk? Iesaku nākt un runāt, lai šīs pirmās emocijas pāriet. Kolektīvā gaisotne ir diezgan satraukta – skolas darbiniekiem nav skaidrības, vai viņiem būs vēl darbs. Tagad ir gaidīšanas periods. Šo skolu direktores ir visam pa vidu, un tas nav vienkārši.
Bejas pamatskolā ir 63 bērni līdz 9.klasei un 10 pirmsskolā. Uzskatu, ka šis skaitlis nav tik mazs, lai slēgtu skolu. Mūsu skolā ir individuāla pieeja, kas ir ļoti svarīga. Tuvākais mācību punkts būtu Alūksnes skola, bet es nevaru galvot, ka tas būtu labākais variants. Ir daudz bērnu, kuriem likteņi nav no vieglākajiem, viņiem nebūtu viegli iejusties pilsētā. Ieguvums no skolas slēgšanas būtu modernā materiālā bāze, ko skolēni var iegūt, mācoties pilsētā, bet ne visiem bērniem to vajag.
Es nezinu, cik rezultatīva bija šī sanāksme direktoriem, tagad aktīvi strādājam, lai varētu iesniegt savus ieteikumus. Pagaidām gan nevēlos izteikt savas prognozes par skolu slēgšanu.”
Uztraukums par profesionālās ievirzes izglītībuJanīna Pužule, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolas direktore“Protams, nepatīkami bija tas, ka par šādu ziņojumu liela daļa darbinieku un vecāku uzzināja no medijiem, jo nepaspēju visus informēt. Liela neizpratne ir gan no vecāku, gan pedagogu puses. Liels satraukums no vecāku puses ir arī par profesionālās ievirzes izglītību, jo tas nozīmē, ka mūzikas un mākslas skolas būtu tikai Alūksnē. Daudzi vienkārši izvēlētos savus bērnus nesūtīt šajās skolās, jo nevarētu to atļauties. Šobrīd pirmsskolā ir 28, pamatskolā 53 un profesionālās ievirzes izglītību apgūst 108 bērni. Tas ir ievērojams skaitlis! Ziņojumā, piemēram, nemaz neparādījās profesionālās ievirzes skolēnu skaits, līdz ar to ir mazāk skolēnu.
Ir būtiski saprast, kādi būtu ieguvumi, iespējas, trūkumi un zaudējumi skolas slēgšanas gadījumā. Pagaidām mēs vairāk tomēr redzam trūkumus... Es ļoti ceru, ka nākamajā tikšanās reizē ar darba grupu, kas paredzēta pēc Jaungada, mūsu ieteikumi tiks ņemti vērā.
Man ir kaut maza cerība, ka viss tomēr būs labi, bet pagaidām ir pārāk daudz neskaidrību. Šis ir sarežģīts periods. Diemžēl mūsu skolā ir apvienotās klases, jo savādāk nevaram strādāt. Tas arī minēts ziņojumā kā viens no slēgšanas varbūtības iemesliem. Ja mūsu skolu patiešām slēgs, tad bērni, visticamāk, dosies uz Alūksnes skolām. Bet daži vecāki izteikuši vēlmi mācīties arī citu novadu skolās, piemēram, Balvos. Tas ir skumji, ka mūsu cilvēki dotos uz blakus novadu, nevis paliktu šeit.”

Pietrūkst skaidrības un drošības sajūtasIngrīda Pedece, Strautiņu pamatskolas direktore
“Sākums bija diezgan sarežģīts, jo kolektīvā vēl nebijām paspējuši visu izrunāt, kad jau šie jaunumi par skolu varbūtējo slēgšanu parādījās presē. Tas tikai liecina par Alūksnes novada pašvaldības komunikāciju ar lauku skolām. Esmu saņēmusi daudzus zvanus no sabiedrības, no satrauktajiem vecākiem. Vienīgā iespēja ir uzklausīt visas šajā procesā iesaistītās puses, lai kopīgiem spēkiem meklētu risinājumu. Šādā situācijā jārēķinās arī ar emocijām. Vecākiem ļoti pietrūkst drošības un stabilitātes sajūtas par savu bērnu nākotni. Ne katram ir pieņemams viedoklis, ka visas pārmaiņas ir kaut kā jauna sākums, iespējas. Šādas pārmaiņas rada tikai trauksmes sajūtu un bažas par turpmāko dzīvi, no kā ļoti cieš arī bērni. Vecāki ir tie, kuri izvēlas skolas saviem bērniem, tāpēc viņu viedoklis ir ļoti būtisks. Teikšu, ka ir diezgan grūti strādāt šādā gaisotnē, bet ir jāturas un jācer uz labāko rezultātu.
Vienmēr mēs, viss kolektīvs, diezgan pozitīvi esam uz visu raudzījušies, centušies sakārtot skolas telpas.
Teikšu godīgi, pēc šī ziņojuma īsti nav skaidrības, kāpēc tieši mūsu skolu varētu skart šādas pārmaiņas. Mums nav apvienoto klašu, mēs neesam sarakstā ar sliktākajiem mācību rezultātiem. Vienīgais mīnuss ir telpas, kurās ilgstoši nav bijis remonts, bet šādas lietas var atrisināt – savu iespēju robežās esam remontējuši tās un iegādājušies mēbeles.
Es vecākiem ieteiktu nesteigties ar secinājumiem, ieturēt mieru. Vēl nevajadzētu ņemt bērnus ārā no skolas un kaut kur pārcelties, jo nekas īsti vēl nav izlemts... Arī saviem darbiniekiem saku, lai neizdara pārsteidzīgus lēmumus. Turēsimies visi kopā!”

Citu datumu laikraksti

 • Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Sociālo lietu pārvaldei atkal jāmeklē vadītājs

  Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Evija Švalbe pašvaldībā vērsusies ar iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu....

 • Godina pagasta iedzīvotājus 6

  Godina pagasta iedzīvotājus

  Latvijas simtgadē Alūksnes un Apes pilsētās un pagastos norisinājās dažādi svinīgi pasākumi. Arī Jaunalūksnes pagastā, Kolberģī, tika ieskandināti...

 • Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem 3

  Liepnā lepojas ar saviem cilvēkiem

  Ar skanīgām dziesmām, siltiem vārdiem un patīkamu atmosfēru arī Liepnā izskanēja Latvijas simtgades svētki. Pasākumā “Manai Latvijai 100” Liepnas...

 • Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Latvijas simtajā gadadienā nedēļas nogalē Alūksnes un Apes novados notiks daudzveidīgi pasākumi, kuros aicināts piedalīties ikviens novada...

 • Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte 2

  Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte

  Šis gads mūsu tautai un valstij ir īpaši nozīmīgs – Latvijas simtā dzimšanas diena ir tepat aiz durvīm. Lai kādi laiki un vara piedzīvota, latvietis...

 • Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Pirms pusotra gada Jaunlaicenē atklāja SIA “Cewood” cementētu koka ēveļskaidu plātņu ražotni – modernu Eiropas līmeņa uzņēmumu. Valsts simtgades...

 • Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Svinot Lāčplēša dienu 11. novembrī, Alūksnes novada iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties svinību pasākumos Alūksnes pilsētā. Turklāt šogad vakara...

 • Lāčplēša dienai

  Tu, Lāčplēsi, kas Latviju uz pleciem nesis,Tu varonis priekš mūsu zemes, tautas vienmēr būsi, esi.Pār Latvijas ārēm iet Lāčplēša gars -Drošs,...

 • Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns 2

  Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns  1

  (Turpinās no 1.lpp.)Tuvojoties Lāčplēša dienai, gribas izcelt kādu mūsu alūksnieti, kurš pelnījis Lāčplēša tēla statusu. Un kura gan cita profesija,...