Savas problēmas pārrunā pensionāri

Vairāk nekā trīsdesmit Alūksnes rajona pensionāri piedalījās kārtējā informācijas dienā, ko rīkoja Latvijas Pensionāru federācijas Alūksnes nodaļa.

Vairāk nekā trīsdesmit Alūksnes rajona pensionāri piedalījās kārtējā informācijas dienā, ko rīkoja Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) Alūksnes nodaļa. Galvenās sarunu tēmas bija iespēja saņemt valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus, pensijas palielināšana un federācijas aktivitātes.
"Lai saņemtu valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, ir jābūt konkrētai diagnozei (infarkts, muguras trauma un citi), kas šādu pakalpojumu nepieciešamību paredz. Ik mēnesi valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas kursu iziet apmēram divdesmit Alūksnes rajona iedzīvotāji," stāsta Ziemeļaustrumu slimokases Alūksnes teritoriālās nodaļas vadītājs Jānis Žīgurs. Viņš skaidro, ka par valsts budžeta līdzekļiem endoprotezēšanas operācijas lielajām kaulu locītavām (gūžas, ceļa locītava) šobrīd izdara alūksniešiem, kuri rindā pierakstījušies 2001.gada janvārī - februārī. Lauku pensionārus būtiski ietekmē veselības ministres rīkojums par to, ka ārsta prakses vietai ir jābūt atvērtai astoņas stundas dienā, jo tā rezultātā samazinās ārstu izbraukumu skaits uz pagastiem. Ģimenes ārsts vairs nevar vienpersoniski dot medīcīnisko slēdzienu par atļaujas piešķiršanu ieroča saņemšanai un glabāšanai.
"Cilvēkiem grūti izprast, ka sanatoriju tradicionālajā izpratnē vairs nav. Jēdziens rehabilitācija daudziem asociējas ar masāžu un citiem veselības atjaunošanas pasākumiem," vērojumos dalās Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine. Viņa skaidro, ka rehabilitācijas pasākumi nu tiek iedalīti medicīniskajos, ko sniedz atbilstoši medicīniskajai diagnozei, un sociālajos, kas vērsti uz sociālo prasmju atjaunošanu pēc smagām fiziskām un garīgām traumām. V.Vārtukapteine informē, ka rajonā ir nodibināta Latvijas Astmas un alerģijas biedrības nodaļa.
"Pensijas vecums ir laiks, kad cilvēks var aktīvāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē, jo viņam ir tam nepieciešamais brīvais laiks un dzīves pieredze. Ministrijas pietiekami bieži rīko tikšanās, kuru mērķis ir uzklausīt sabiedrības viedokli. Lai nemulsina sarežģītie nosaukumi, mēs katrs drīkstam šajos pasākumos piedalīties un paust viedokli," mudina Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītāja Dzintra Zvejniece. Viņa informē, ka rajonā ir deviņdesmit sešas nevalstiskās organizācijas, kas izmanto centra pakalpojumus un regulāri saņem no tā informāciju. Viņa aicina pensionārus brīvajā laikā iesaistīties centra darbā, kā arī mudina piedalīties Vispasaules latviešu vasaras nometnē 3x3. Šovasar nometnes notiks Limbažos un Ērgļos.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Alūksnes nodaļas vadītāja Regīna Kalniņa informē, ka šobrīd sievietes pensijā dodas 59,5, bet vīrieši - 62 gadu vecumā. Ir izstrādāti vairāki iespējamie risinājuma varianti, kā kaut nedaudz palielināt pensijas. Šobrīd rajonā ir atsevišķi cilvēki, kuri saņem pat 400 latus lielu pensiju, tomēr vairumam jāiztiek ar 50 vai 60 latiem mēnesī.
"Latvijas Pensionāru federācijas pamatuzdevums ir pensiju likuma sakārtošana, kā arī pensionāru dzīves un veselības apstākļu uzlabošana. Pagaidām gūtie rezultāti neapmierina, jo veco ļaužu dzīves līmenis nav uzlabojies. Lielākajai daļai Latvijas pensionāru pensijas ir mazas, to pašu viņi nereti ir spiesti dalīt ar bērniem un mazbērniem," saka LPF Gulbenes nodaļas vadītāja, LPF valdes locekle Līvija Liepa. Viņa informē, ka federācijas valdes uzmanības centrā šobrīd ir sarunas ar Finanšu ministriju par sociālā budžeta parāda vai vismaz parāda procentu dzēšanu. Šis parāds radies, atsevišķiem pensionāriem izmantojot likumdošanas nepilnības un izkārtojot sev pensijas palielinājumu. 28.februārī Salaspilī notiks pensionāru vokālo ansambļu sadziedāšanās, 16.aprīlī Gulbenē būs seminārs "Paaudžu mijiedarbība", 12.jūnijā senioru kori tiksies Koknesē, bet 28.augustā koru sadziedāšanās notiks Jūrmalā.
"Lai varētu braukt un piedalīties, ir vajadzīgs finansējums. Kur to ņemt? Lūgt uzņēmējiem kļūst ar katru dienu grūtāk: jo bagātāki uzņēmēji, jo skopāki. Pašvaldības jau dotu, bet tām nav līdzekļu. Valsts viņām uzveļ arvien lielāku rūpju nastu, bet finansējumu nedod," iespaidos dalās L.Liepa un ar gandarījumu atceras pagājušos Ziemassvētkus, kad Gulbenes pilsētas dome katram pensionāram sarūpējusi trīs latus vērtu dāvanu paku - miltus, putraimus, eļļu. Alūksniešu interesi saistīja Gulbenes pensionāru "lata ekskursijas" - vienas dienas braucieni pa rajonu. Tradicionāla ir arī divu dienu ekskursija pa Latviju, kurai nauda jau tiek cītīgi krāta.

Citu datumu laikraksti

  • Samazinās individuālā darba veicēju skaits

    Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā darba veicēji, no kuriem gandrīz puse savu darbību veic Alūksnē.Alūksnes rajonā pašlaik ir 304 individuālā...

  • Apstiprina pagasta padomes budžetu

    Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs 287 023 lati, kas ir nedaudz vairāk nekā pērn.Jaunalūksnes pagasta padomes budžets 2004.gadā būs...

  • Palīdz maznodrošinātām ģimenēm

    Šajā gadā pirmā ģimene saņēmusi vienreizēju finansiālu palīdzību no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas “Bridge Builder Latvia - Sundsvall”.Šajā...