Septiņas rajona pašvaldības iesaistās kopīgā projektā

Septiņas Alūksnes rajona pašvaldības ir iesaistījušās projektā “Trīs stīgas Vidzemē”, kas paredz izveidot pašvaldībās informācijas centrus un labiekārtot autostāvvietas.

Septiņas Alūksnes rajona pašvaldības ir iesaistījušās projektā "Trīs stīgas Vidzemē", kas paredz izveidot pašvaldībās informācijas centrus un labiekārtot autostāvvietas.
Projektu izstrādā Vidzemes attīstības aģentūra. Alūksnes rajona pašvaldības, kuru teritoriju caurvij "Vidzemes josta", "Ziemeļu stīga" un Vidzemes šoseja, aicināja iesaistīties tā īstenošanā. Tam atsaucās Ape un Alūksne, Virešu, Kalncempju, Ziemeru, Gaujienas un Pededzes pagasts, kā arī Alūksnes rajona padome.
"Alūksnes rajonā ir paredzēts projekta laikā izveidot trīs infopunktus – Pededzē, Kalncempjos un Ziemeros. Ir paredzēts organizēt apmācības pašvaldību tūrisma speciālistiem un uzņēmējiem, izdot informatīvus materiālus, doties pieredzes apmaiņas braucienos, labiekārtot automašīnu stāvvietas tūrisma vajadzībām un izveidot tūrisma takas. Pašvaldības var izvēlēties, kuru no aktivitātēm izvērst pagastā vai pilsētā," stāsta Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste – tūrisma darba organizatore Kristīne Vimba.
Ja projektu atbalstīs, vienu no infopunktiem izveidos Ziemeru pagastā.
"Meklēsim telpas, kur pagasta infopunktu izvietot. Varbūt tas atradīsies Māriņkalna tautas namā, varbūt – Ziemeru pagasta padomes telpās. Infopunkts būs datorizēts. Tajā būs rodama informācija par ceļošanas iespējām Latvijā un ārzemēs. Ceram, ka projektu atbalstīs un ieceri varēsim īstenot," saka Ziemeru pagasta tūrisma darba organizatore Rudīte Jaunzema.
Projekta īstenošanai ir iespējams saņemt lielu finansējumu no Eiropas fondiem, bet arī pašvaldībām būs jāpiedalās ar līdzfinansējumu.
Jūnija beigās Vidzemes attīstības aģentūra projektu iesniegs PHARE - Baltijas jūras reģiona 2002.gada sadarbības programmai. Ja projektu atbalstīs, to īstenos gada laikā.

Citu datumu laikraksti

  • Iepazīstas ar draudzes darbu Vācijā

    Alūksniete Santa Stopniece atvaļinājumu pavadīja Vācijā, viesojoties pie Villihas evaņģēliskās Emmaus draudzes locekļiem. Viņa atzīst, ka ir...

  • Pagastā izvieto informatīvās norādes

    Mārkalnes pagastā šonedēļ izliek informatīvās norādes, kas apzīmēs pagasta iestāžu un nozīmīgāko objektu - arheoloģijas pieminekļu, senkapu,...

  • Aicina pieteikties tirgotājus

    Pasaules čempionāta ūdens motosportā rīkotāji aicina pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, kas 17. un 18.jūlijā vēlas tirgoties sacensību norises laikā,...