Siltummezglus “atdos” iedzīvotājiem

Alūksnes daudzdzīvokļu mājām Alūksnes novada pašvaldības akciju sabiedrība “Simone” iecerējusi nodot siltummezglus – iekārtas, kas jau vēsturiski bijušas katras mājas sastāvdaļa, bet ko Alūksnes novada dome 2012.gada augusta sēdē nolēma ieguldīt “Simones” pamatkapitālā.

SIA “Alūksnes nami” pagājušajā nedēļā rīkoja informatīvu tikšanos, pulcinot Alūksnes daudzdzīvokļu māju vecākos, lai diskutētu par “Simones” ieceri nodot siltummezglus.

45 mājas
Jautājumu par siltummezgliem un to piederību Alūksnē periodiski risina jau divus gadus. “Simone” pēdējos gados ir izteikusi vairākus priekšlikumus, no kuriem ne iedzīvotāji, ne “Alūksnes nami” līdz šim nevienu nav atbalstījuši. Tagad jūlija vidū “Alūksnes nami” no “Simones” saņēma vēstuli par siltummezgliem SIA “Alūksnes nami” apsaimniekotajās ēkās. Tajā “Simone” atsaucas uz Alūksnes novada domes šā gada 28.aprīļa sēdes lēmumu par “Simones” siltumapgādes sistēmas robežu sakārtošanu un nosūta apstiprināšanai vienošanos par siltummezglu nodošanu un pieņemšanas – nodošanas aktu “Alūksnes namiem”, nevis iedzīvotājiem. Pievienots arī saraksts ar Alūksnes 45 mājām, kuru siltummezglus nodos. “Alūksnes nami” nevēlas būt starpnieki šādā pieņemšanas - nodošanas procedūrā un rosina “Simoni” to nokārtot ar iedzīvotājiem.
“Simones” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva tikšanās laikā skaidroja – mērķis ir juridiski sakārtot īpašumtiesības. “”Simones” vēlme ir nodot siltummezglus mājām. Faktiski nekas nemainās, tikai juridiski, lai visu korekti pielāgotu mūsdienu likumdošanai – iedzīvotāji pat būs ieguvēji. Katrā mājā ir siltummezgls, ko regulē, uzmana un pieskata mājas īpašnieki. “Simone” tikai pārbauda un verificē skaitītāju. “Simone” tagad piedāvā nodot māju īpašniekiem tehnisko pasi un visu informāciju par siltummezgliem, kas ir mūsu datubāzēs. Atdodam faktiskajā stāvoklī, kādā kurš siltummezgls ir, darba kārtībā un par faktisko vērtību. Kopā Alūksnē tādas ir 45 daudzdzīvokļu mājas. “Simones” mērķis nav tā visa rezultātā nopelnīt vai pasliktināt iedzīvotāju situāciju – gribam tikai sakārtot lietas,” apgalvoja M.Kaļva.

Iedzīvotājiem nejautāja
Jau vēsturiski siltummezgls bijis katras daudzdzīvokļu mājas sastāvdaļa. Māju vecākie vērsa uzmanību, ka siltummezgli vienmēr bijuši mājas sastāvdaļa un kopīpašuma daļa. Alūksnes novada dome 2012.gadā vienpersoniski, nejautājot iedzīvotājiem, pieņēma lēmumu siltummezglus atsavināt un iekļaut tos “Simones” pamatkapitālā. Tas tika izdarīts ar 2012.gada 23.augusta domes lēmumu.
SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts uzskata, ka aktuāls ir jautājums, kādā tehniskajā stāvoklī tos tagad grib nodot atpakaļ iedzīvotājiem. “Pēdējo trīs gadu laikā dažādos siltummezglu remontdarbos iedzīvotāji ar “Alūksnes namu” starpniecību ieguldījuši aptuveni 9000 eiro. 20 daudzdzīvokļu mājām, kuras “Alūksnes namiem” deleģējušas pārvaldīšanas tiesības, siltummezglu pārņemšanas process varētu būt vienkāršāks, bet 25 mājām, kurām pārvaldīšanas tiesības nav deleģētas, jo “Alūksnes nami” veic tikai apsaimniekošanu, būs jāsavāc visu mājas iedzīvotāju paraksti. Noteikti ir nepieciešama tehniskā dokumentācija, jāatrunā veiktie ieguldījumi un padarītie darbi, piemēram, uzlabojumi, un faktiskā vērtība. Šobrīd kopējais siltummezglu stāvoklis nav nemaz tik iepriecinošs – izņēmums ir nesen renovētās daudzdzīvokļu mājas, kurās veikti uzlabojumi par projektu līdzekļiem, vai mājas, kurās pēdējo septiņu gadu laikā ierīkoti jauni siltummezgli,” pauda A.Musts.
Iedzīvotāji rosināja “Simoni” kā šābrīža siltummezglu īpašnieku veikt siltummezglu tehnisko novērtējumu, uzlabojumus un tikai tad siltummezglus nodot iedzīvotājiem. M.Kaļva atzina, ka pirms nodošanas “Simone” var sniegt tehniskās konsultācijas, bet nebūs tā, ka “Simone” veiks ieguldījumus, siltummezglus pirms nodošanas saremontējot, jo “Simone” nedrīkstot veikt ieguldījumus trešo personu īpašumā.

Pašvaldība maldījusies
Savukārt 2016.gada 28.aprīlī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu par “Simones” siltumapgādes sistēmas robežu sakārtošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu, kas paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu. SIA “Alūksnes nami” juriste Iveta Zaķe vērsa uzmanību, ka šā panta daļā nekas nav minēts par siltummezgliem. Otrs likums, uz ko pašvaldība atsaucas, ir Enerģētikas likums, kura 18.pantā teikts, ka siltumenerģijas un gāzes apgādes iekārtas, kā arī elektroenerģijas apgādes instalācijas, kuras atrodas ēku un būvju iekšienē un kuras izmanto vienīgi šo ēku un būvju apgādei ar siltumenerģiju, gāzi vai elektroenerģiju, izņemot energoapgādes komersantu uzstādītus kontroles aparātus un mēraparātus, ir galveno lietu - šo ēku un būvju - blakus lietas, un visi ar tām saistītie izdevumi ir jāsedz un nastas ir jānes galvenās lietas īpašniekam vai valdītājam.
“Respektīvi – iedzīvotājiem, kas tā arī būtu, ja viss būtu bijis tā, kā tam jābūt. Siltummezgli jau sākotnēji ir uzstādīti, plānojot to sasaisti un kalpošanu mājas labā, līdz ar to “Simonei” likumiski nevienā brīdī nevarēja rasties īpašuma tiesības uz siltummezgliem. Siltummezgli pieder ēkai kopš mirkļa, kad tika ēkās uzstādīti, un par siltummezglu īpašniekiem automātiski kļuva ēkas īpašnieki. Tas ir saskaņā arī ar Civillikuma 1441.pantu,” sacīja I.Zaķe. 

Rosina atcelt domes lēmumu
“Alūksnes novada dome ir maldījusies attiecībā uz darījuma veidu, kad 2012.gada 23.augustā izdeva lēmumu par siltummezglu ieguldīšanu “Simones” pamatkapitālā. Līdz ar to ir veiktas svešas lietas – siltummezglu, kas pieder ēku īpašniekiem, ieguldīšana “Simones” pamatkapitālā. Viss ir bijis samērā veiksmīgi, jo cietušo personu šajā gadījumā nav. “Simone” ir rīkojusies ar lietu, kas tai nepieder, un “Simone” bija spiesta to darīt,” skaidroja I.Zaķe. Viņa uzsvēra, ka “Alūksnes nami” nav trešā persona, kurai būtu jāpārņem valdījumā siltummezgli un pēc tam jānodod ēku īpašniekiem.
Iedzīvotāji rosināja, lai Alūksnes novada dome atceļ savu 2012.gada 23.augusta kļūdaino lēmumu, citādi sanāk, ka iedzīvotāji akceptē domes pieņemtās muļķības un būs “gala muļķi”. “Lai dome izstrēbj putru, ko pati ievārīja. Lai izņem siltummezglus no “Simones” pamatkapitāla un izskaidro, kādēļ tā vispār noticis!” pauda iedzīvotāji. I.Zaķe skaidroja, ka iedzīvotāji nevarot likt domei atcelt lēmumu – tas neesot likumiski.
Alūksnes novada domē “Alūksnes Ziņām” notikušo skaidro skopi - 2012.gada 23.augusta lēmums esot pieņemts pēc “Simones” iniciatīvas. “2016.gada 28.aprīlī dome pieņēma lēmumu “Par akciju sabiedrības “Simone” siltumapgādes sistēmas robežu sakārtošanu”, ar ko ”Simonei” tika uzdots veikt nepieciešamās darbības siltumapgādes robežu sakārtošanā.
2012.gada 23.augusta lēmums nav atcelts, bet 2016.gada 28.aprīļa lēmums paredz “Simonei” nodot siltummezglus māju kopīpašumā. Šobrīd “Simone” aktīvi strādā pie dokumentācijas sagatavošanas siltummezglu nodošanai māju kopīpašumā. Tas tad arī ļaus sakārtot atbildības robežas un piederību pēc spēkā esošajiem normatīviem,” skaidro pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Druvis Mucenieks. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Dārzs – sirdsmieram un priekam 7

  Dārzs – sirdsmieram un priekam

  Jaunalūksnes pagasta “Kolberģī 34” Sarmīte un Aivars Aizupieši saimnieko kopš 1987.gada. Tad arī iekopts piemājas dārzs un sāktas veidot krāšņās puķu...

 • Iemīlēties Alūksnē

  Alūksnes pilsēta atkal ir svētku gaidās – šovasar Pilsētas svētkus svinēsim no 4. līdz 7.augustam. Tie būs svētki alūksniešiem, pilsētas viesiem un...

 • Alūksnē - dziesmu spēle “Muļķe sirds”

  Alūksnē - dziesmu spēle “Muļķe sirds”

  “Muzikālais teātris 7” tradicionāli kuplinās Alūksnes Pilsētas svētku pasākumus – šoreiz 6.augustā pulksten 21.00 ar jauno brīvdabas izrādi - dziesmu...

 • Pilssala - kā odziņa 3

  Pilssala - kā odziņa  17

  Turpinās no 1.lpp. Uzņēmējiem pašvaldības pārstāvji prezentēja ēkas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma skiču  projektu un stāstīja par...

 • “Saimnieks meklē saimnieci” Alūksnē

  “Saimnieks meklē saimnieci” Alūksnē

  Šovasar deviņās Latvijas brīvdabas estrādēs skatītāju vērtējumam izrāžu apvienība „Pannas Teātris” nodod jaunāko izrādi - komēdiju „Saimnieks meklē...

 • Audžuģimeņu bērni atpūšas nometnē

  Audžuģimeņu bērni atpūšas nometnē

  Apes novada “Kalnarušķos” vēl līdz trešdienai notiks Latvijas Bērnu fonda atbalstīta vasaras nometne bērniem no aizbildņu un audžuģimenēm. Bērniem tā...