Simtgades izstāde

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” iekārtota skaista un izglītojoša izstāde “Stūru stūriem Tēvuzeme”, kas veltīta Latvijas simtgadei un cildina latviešu prasmes, dzīvesziņu no paaudzes paaudzē.

Veicina valstisko piederību
“Šogad mēs visi īpaši gaidām Latvijas dzimšanas dienu, jo svinam simto gadskārtu. Katru gadu arī bērnudārzā gādājam, lai audzēkņos raisītu patriotiskas jūtas. Arī šogad veicinām valstisko piederību, radot interesi par latviešu tautas tradīcijām, folkloru, stiprinot piederību savai valstij un novadam,” stāsta “Pienenītes” vadītājas vietniece izglītības jomā Dace Gailāne.
Izstādes “Stūru stūriem Tēvuzeme” idejas autore ir “Pienenītes” skolotāja Rita Bušenko. Tā iekārtota bērnudārza sporta zālē. Daudzus eksponātus no savas privātās kolekcijas izstādei atvēlējusi skolotāja Skaidrīte Melne. D.Gailāne uzsver, ka S.Melne ir ļoti profesionāla skolotāja, kurai gadu gaitā par katru no tēmām izveidots bagātīgs materiālu krājums. “Lietām, kam mēs ikdienā paejam garām, Skaidrīte piešķir īpašu vērtību un palīdz arī kolēģiem to saskatīt,” saka D.Gailāne.

Daļiņa no Latvijas simtgades
Izstādi ikdienā apmeklē skolotājas kopā ar grupu bērniem, lai vadītu tur izglītojošas nodarbības. “Katrai grupai bija tēma, par ko jāapkopo eksponāti izstādei: koks, māls, folklora, rokdarbi, suvenīri, tekstilijas un ražošana. Sākumā šķita, ka būs grūti tos sarūpēt, bet, kad sākām mājās pārcilāt savus krājumus, secinājām, ka ļoti daudz ko bērniem varam parādīt. Katrai lietai ir savs stāsts un vēsture, ko varbūt reizēm ikdienā nenovērtējam, un pietrūkst laika, lai to ar bērniem pārrunātu. Jāuzsver, ka daudzi eksponāti izmantoti arī no paša bērnudārza krājumiem, piemēram, simboliska koka atslēga, kas bērnudārzam uzdāvināta, to atklājot, un kas šogad tika svinīgi nodota jaunās vadītājas rokās. Tā ir mūsu bērnudārza vēsture, kas arī ir daļiņa no Latvijas simtgades,” stāsta D.Gailāne.

Cildina latviskās vērtības
S.Melne atzīst, ka latviskās vērtības noteikti jāsaglabā nākamajām paaudzēm. “Lai saglabātu latviešu tautas un kultūras tradīcijas, estētiskās vērtības, mūsu pienākums ir nodot nākamajai paaudzei mantojumā visas šīs lietas. Kopā ar audzēkņiem regulāri apmeklējam dažādas izstādes muzejā, Kultūras centrā un citviet, skatām attēlus un filmas, iepazīstam tautas daiļamata meistaru darbus – arī klātienē, braucot ekskursijās uz viņu darbnīcām. Latviskās vērtības bērniem ir jāmāca. Mūsu vecvecāku ieguldītais roku darbs apvienojumā ar dabas materiāliem ir pamatu pamats, kas ielikts arī mūsos. Mums tas jāsaglabā un jāceļ gaismā,” ir pārliecināta S.Melne.
Šoruden S.Melnes grupas audzēkņi kopā ar vecākiem devās ekskursijā uz keramiķa Uģa Puzuļa darbnīcu, kur kopīgi tapa darbiņi no māla, kas arī skatāmi izstādē. Iedvesmojoties no jaukā pasākuma, arī bērnudārza darbinieki devās uz “Racupkalnu” pie keramiķa un izveidoja savus meistardarbus, kas arī skatāmi izstādē. S.Melne izstādei atnesusi arī dažādus māla izstrādājumus ar gravējumiem, ko dāvinājuši kādreizējie audzēkņi pateicībā, skatāmi arī vecmāmiņas Sandras Buliņas keramikas darinājumi.

Lai Alūksnē priecīgas bērnu balsis!
Par godu Latvijas simtgadei “Pienenītē” notiek arī apdziedāšanās “Simts tautasdziesmas Latvijai”, kad katra grupa gatavo tautasdziesmas par noteiktu tēmu un dodas cita pie citas ciemos, lai kopā tās izdziedātu, ietu rotaļās. 
Izstāde “Pienenītē” skatāma līdz novembra beigām. D.Gailāne rosina arī vecākus to aplūkot. “Mīlestību pret savu valsti ieaudzina ģimene, bet to pastiprina bērnudārzs un skola. Gribētos, lai līdzcilvēki ir dzīvespriecīgāki, laimīgi un lai Alūksnes ielās būtu vairāk cilvēku!” saka D.Gailāne. S.Melne novēl, lai skanīgas, priecīgas bērnu balsis skan mūsu skaistajā Alūksnē!
— Teksts un foto: Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Svinot Lāčplēša dienu 11. novembrī, Alūksnes novada iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties svinību pasākumos Alūksnes pilsētā. Turklāt šogad vakara...

 • Lāčplēša dienai

  Tu, Lāčplēsi, kas Latviju uz pleciem nesis,Tu varonis priekš mūsu zemes, tautas vienmēr būsi, esi.Pār Latvijas ārēm iet Lāčplēša gars -Drošs,...

 • Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns 2

  Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns  1

  (Turpinās no 1.lpp.)Tuvojoties Lāčplēša dienai, gribas izcelt kādu mūsu alūksnieti, kurš pelnījis Lāčplēša tēla statusu. Un kura gan cita profesija,...