Skolas durvis aizveras

Turpinās no 1.lappuses

Skolai visus pastāvēšanas gadus izdevies piesaistīt domājošus un pašaizliedzīgus sava darba pratējus. Daudziem šī skola ir pirmā un vienīgā darbavieta mūža garumā. Bet šogad skola aizver savas durvis... Visdrīzāk bērnu čalas šīs ēkas sienās neskanēs vairs nekad, Liepnas internātpamatskola būs tikai vēsture, visi 50 darbinieki - Liepnas patrioti paliks katrs ar savu sapni un atmiņām.

Paldies visiem
Liepnas internātpamatskolas direktore Ina Aizupe svinīgajā izlaiduma uzrunā atzina, ka izjūtas ir divējādas: prieks par padarīto darbu un absolventiem, skumjas, jo atvadās no absolventiem un skolas. “Šāgada absolventi atstās mūs kā ļoti īpašs izlaidums – pēdējais izlaidums skolas vēsturē. Uz atvadām vēlu: ejiet mierīgi starp trokšņiem un dzīves steigu, cik iespējams – bez sevis zaudēšanas. Esiet labās attiecībās ar visiem cilvēkiem, uzklausiet arī citus – pat tos, kuri šķiet neinteresanti vai kļūdās. Izvairieties no skaļiem un agresīviem cilvēkiem – tie satrauc katru. Nesalīdziniet sevi ar citiem, lai nejustos mazvērtīgi un sarūgtināti. Priecājieties par saviem panākumiem un iespējām!” sacīja I.Aizupe.
Īpašu paldies, arī par sadarbību, I.Aizupe teica arī vecākiem un skolas kolektīvam. “Mīļie skolotāji un darbinieki – pēdējo reizi arī jums paldies, ka bijāt mana komanda! Viens pats direktors nav karotājs, viens pats viņš nav kalnus gāzis un ieviesis jaunus likumus. Paldies visiem kolēģiem par plecu dzīves grūtākajos brīžos! Paldies par dunkām sānos, kas neļāva man iesnausties. Paldies par visiem nesavtīgajiem darbiem un radošajām idejām, kas mūsu grūto ikdienas darbu darīja mazliet vieglāku un krāšņāku! Vienkārši paldies visiem – arī pašvaldībai par sadarbību. Paldies par to, ka mēs visi šeit bijām un ka bija tāda jauka Liepnas internātpamatskola!” uzsvēra I.Aizupe.

Laime jākaļ pašiem
Skolas padomes pārstāvji, vecāku pārstāvji pateicās skolas kolektīvam par ieguldīto darbu un mīlestību bērnu audzināšanā un skološanā, par to, ka bijuši blakus priekos un bēdās.
9.klases audzinātājas Inguna Matule un Iveta Bankova teica sirsnīgus vārdus par katru absolventu, vēlot laimi un izdošanos turpmākajā ceļā, uzsverot, ka katrs pats ir savas laimes kalējs. Skolas direktore, suminot abas audzinātājas, uzsvēra, ka internātskolā nevar strādāt jebkurš. “Mums bērniem jādod ne tikai zinātņu gudrības, bet arī gudrības dzīvei. Jādomā ne tikai par bērnu drošību, bet jādod padomi, kā pašiem visu sarūpēt. Šodien varu ļoti lepoties ar abu audzinātāju paveikto!  Jūsu pašu jaunība un neprāts bija vislielākais atbalsts jūsu nenovērtējamajā darbā – paldies par to!” uzsvēra direktore.

Sveiciens no skolas
vecvecākiem
Izlaiduma noslēgumā I.Aizupe visiem nodeva sveicienus no skolas ilggadējiem draugiem Somijā – Toma un Marijas. Viņi ir skolas labdari jeb, kā paši mīļi saka, skolas vecmamma un vectēvs jau vairākus gadus. “Sadarbība ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem mums nebeigsies. Mūsu skolas absolventi ir izkaisīti pa visu Latviju. Toms un Marija, bariņš Liepnas skolotāju un iedzīvotāju ir nolēmuši sekot līdzi mūsu skolas absolventu gaitām un būt viņu sargeņģeļiem: interesēties, kā viņiem klājas, un palīdzēt. Šāgada Goda absolventiem – Kristiānai un Ritai – somu draugi dāvina datoru un nelielu naudas summu turpmākajam izglītošanās procesam. Rita arī būs viena no katra gada absolventēm, kura visu laiku, kamēr apgūs izvēlēto profesiju, saņems no Toma un Marijas 50 eiro pabalstu ik mēnesi. Viņi ir izteikuši vēlmi iespēju robežās atbalstīt arī skolas darbiniekus un arī turpmāk šad un tad tikties ar mums Liepnā,” uzsvēra I.Aizupe.
Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrības valde nolēmusi, ka biedrība netiks likvidēta – tai mainīs nosaukumu un turpinās darbu citādāk sadarbībā ar somu draugiem.

Cieņas un pateicības
izrādīšana
Pēdējo izlaidumu apmeklēja arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Priede. A.Fomins absolventiem vēlēja, lai Liepnā gūtās zināšanas noder turpmākajā dzīvē. “Esmu šeit, lai apliecinātu cieņu un izteiktu pateicību skolas skolotājiem un vadībai par gadiem, ko viņi veltījuši bērnu audzināšanai. Mēs visi esam lieli cilvēki un saprotam, ka šeit, uz vietas, cīnāmies ar sekām – visi jautājumi atrisinās citur. Mēs šeit varam bārties, cits citam pārmest – tā dzīvē notiek. Novēlu, lai šīm beigām būtu arī sākums kam jaunam un lai katrs sevi atrastu,” pauda A.Fomins.
Arī I.Priede absolventiem vēlēja veiksmīgu jaunā ceļa sākumu. “Skolas nebūs, bet būsim mēs, būs Liepna, būs iespēja atgriezties, būt šeit. Tas nekas, ka mēs nestrādāsim Liepnas internātpamatskolā, bet ar savu darbu, attieksmi mēs būsim Liepnā, strādāsim Liepnai un atgriezīsimies Liepnā. Domāsim labās domas un atcerēsimies cilvēkus, ar kuriem bijām šeit kopā. Liels paldies skolas kolektīvam, vecākiem!” pauda I.Priede.

Asaras runā bez vārdiem
Liepnas internātpamatskolas darbiniekiem šis ir ļoti grūts laiks. To bez vārdiem apliecināja arī izlaidums, kad no darbinieku acīm nemitīgi ritēja asaras. I.Aizupe “Alūksnes Ziņām” atzīst – arī visu audzēkņu vecāki ir lielā šokā, ka skolu slēdz. “Es daudz ko varu saprast: nav naudas, sekas un citu. Bet man nav saprotams, kā var aizslēgt skolu, kurā mācās simts bērni! Ja Latvijā kas tāds notiek, tad nezinu, kur vēl tālāk šī valsts var iet. Mūsu skolā bija spēcīgas tradīcijas, izveidota sistēma, sakārtotas telpas un vide, zinoši darbinieki – ieguldīts mežonīgs darbs! Jā, izglītībā vajag pārmaiņas, visa kā ir par daudz, bet, aizslēdzot šīs skolas, problēmas nepazudīs,” uzsver I.Aizupe.
Šobrīd nav zināms, kurp tālāk vedīs šo simts audzēkņu skološanās gaitas. I.Aizupe pieļauj, ka liela daļa izvēlēsies Gaujienas internātpamatskolu. 7. līdz 9.klašu skolēniem ir iespēja jau apgūt profesiju kādā no profesionāli tehniskajām izglītības iestādēm. Skolas direktorei pēdējā darba diena būs augusta beigās, līdz tam vēl priekšā nākamais sāpīgais notikums – jāizdara viss, kas saistās ar iestādes likvidāciju.

“Dāvana” simtgades
priekšvakarā
“Sāp tas, ka telpas attīrīs no iekārtām, mēbelēm, izslaucīs un viss paliks tukšs... Šobrīd skolas teritorija ir sakopta. Kā būs pēc tam? Vislielākā traģēdija ir Liepnas skolotājiem – staigāt garām šai ēkai, kas tagad būs tukša. Skolotājiem šeit bija otrās mājas, otra dzīve – viņi neatbrauca uz dažām stundām dienā un neaizbrauca. Šajā skolā bija Liepnas dzīve. Lai kā mūs nebarotu ar ilūzijām, ka gaida darbs, bet... kur tad ir šis darbs – tā nav! Liepnas vidusskolā pašu pedagogiem nav pilnas likmes.
Liepnā nekādas uzņēmējdarbības nebūs, 50 cilvēkiem šeit darba vietas nevar piedāvāt! Kūdras purvs ir aizslēgts, gateris arī, ar 1.jūliju slēgs arī aptieku... Simtgades priekšvakarā skolas slēgšana ir “lieliska dāvana”... Patīk vai ne, mēs, liepnieši, arī esam Latvijas daļa un iedzīvotāji. Mēs esam savas valsts patrioti, tāpēc neesam aizbraukuši uz ārzemēm. Tagad daļa jauno ģimeņu ar bērniem gan aizbrauks – tas ir neizbēgami... Bet Latvijā tikmēr tērē miljoniem eiro simtgades svinībām un zīmē plānus, ka atgriezīsies tautieši. Ko viņiem te darīt? Uz urrā pa pļavu skriet?”
Diemžēl šobrīd nav arī cerību, ka skolas ēku varētu apdzīvot kāda cita iestāde, jo līdz šim Alūksnes novada pašvaldībā neviena no ministrijām, kam piedāvājums par ēkām nosūtīts, nav izrādījusi interesi.

Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Kupčai “Alūksnes Ziņas” jautāja, kas notiks ar trīs likvidēto skolu pedagogiem un skolēniem.
“Viņi saņems visas kompensācijas atbilstoši nostrādāto gadu skaitam, kā to paredz Darba likums. Situācija ir ļoti dažāda – daļa šo pedagogu jau ir saistījušies darba attiecībās kādā citā skolā, daļa nolēmuši izmantot bezdarbnieka laiku un nestrādāt. Tādu, kuri pensionēsies, nav. Arī lielajā Liepnas internātpamatskolā tikai viens skolotājs ir pensionārs. Nav skolotāju, kuri var pretendēt uz finansiālu kompensāciju, jo līdz pensijai atlikuši trīs gadi. No Ilzenes daļa skolēnu mācības turpinās Lejasciemā, daļa – Strautiņos un Alūksnē. Lielākā daļa Jaunlaicenes skolēnu mācīsies Ziemeru pamatskolā, daži – Alūksnē. Šobrīd Jaunlaicenes pirmsskolas grupā no vecākiem saņemti tikai astoņi iesniegumi par bērniem, kas šo grupu apmeklēs. Tiesa, vēl ir laiks pieteikt,” saka G.Kupča.

Citu datumu laikraksti

 • Alūksnes pusē - jauns keramiķis 6

  Alūksnes pusē - jauns keramiķis

  Latviešiem ir pamats satraukties, ka nākotnē varētu izzust tādi amatniecības darbi kā glazēti māla podi, austi vilnas deķi vai pītie klūgu grozi, jo...

 • Luterāņu baznīca svin 230 3

  Luterāņu baznīca svin 230

  Viens no Alūksnes lepnumiem un simboliem - Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca - nedēļas nogalē svinēja 230 gadu jubileju. Draudzes locekļus un...

 • Alūksnes novada domes deputāts tikai nepilnu gadu

  Alūksnes novada domes deputāts tikai nepilnu gadu

  Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Alūksnes nodaļas vadītājam, uzņēmējam Druvim Tomsonam iespēja būt Alūksnes novada...

 • Kad sapņi piepildās 6

  Kad sapņi piepildās

  Nav nekāds jaunums, ka daudzi latvieši aizbrauc uz ārzemēm laimi meklēt, neatgriežoties dzimtenē. Apeniete Anda Sutugova pirms trīs gadiem atgriezās...

 • Kājnieku skolai jauns komandieris 2

  Kājnieku skolai jauns komandieris

  Alūksnē vakar notika Nacionālo Bruņoto spēku Kājnieku skolas komandiera maiņas ceremonija -  komandiera amatā stājās Kājnieku skolas komandiera...

 • Vecākiem jābūt kopā ar bērniem

  Vecākiem jābūt kopā ar bērniem

  Maija izskaņā Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” kolektīvs kopā ar audzēkņiem un vecākiem Jaunannas dabas takā atzīmēja...

 • Top jauna “cepure”

  Top jauna “cepure”

  Gaujienas tauta nama ēka, kas ir viena no Gaujienas muižas ansambļa ēkām un šogad svin 180 gadu jubileju, piedzīvo pēdējā laika ievērojamākos...

 • Bērni tiksies ikgadējos svētkos

  Trešdien, 30.maijā, jau septīto reizi notiks Apes novada svētki bērniem, kuriem šoreiz mainīta būtība un dots nosaukums „Apes novada skolu un...

 • Alūksnes ģimnāzisti iestāda Lutera koku 2

  Alūksnes ģimnāzisti iestāda Lutera koku

  Pie Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas 18.maijā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi iestādīja īpašu koku – miecvielu...