Skolas muzejam dāvina pētniecisku darbu

Liepnas vidusskolas angļu valodas skolotāja Lilita Spirka ir izstrādājusi maģistra darbu “Liepnas pagasta skolas no 1879. līdz 2000.gadam”.

Liepnas vidusskolas angļu valodas skolotāja Lilita Spirka ir izstrādājusi maģistra darbu "Liepnas pagasta skolas no 1879. līdz 2000.gadam". Vienu no diviem darba eksemplāriem viņa atstās vidusskolas muzejā kā dāvanu skolai 125 gadu jubilejā un 50. izlaiduma gadā, kas ir šogad.
Šogad L.Spirka Latvijas Universitātē iegūs maģistra grādu vispārīgajā pedagoģijā. Viņa nevēlējās izstrādāt metodisku materiālu, tādēļ nolēma pētīt sava pagasta skolu vēsturi.
"Profesore Aīda Krūze ieteica, ka darbus varam veidot arī kā pētījumus par skolu vēsturi. Secināju, ka man tas būtu piemērotākais temats, jo līdz šim informācija par Liepnas pagasta skolām bija diezgan fragmentāra, tādēļ vēlējos apkopot cilvēku atmiņas un citu informāciju par skolām. Man interesē viss par vietu, kurā es dzīvoju. Ir neziņa un bailes, kas būs ar Liepnas pagastu pēc teritoriālās reformas, tādēļ gribējās atstāt vismaz rakstītu vārdu par Liepnu," stāsta L.Spirka.
Darbu viņa veidoja divās lielās daļās. Pirmajā posmā pētīja skolu vēsturi no 1879. līdz 1940.gadam un no 1940. līdz 2000.gadam. Otrajā daļā autore atspoguļojusi četru ievērojamāko šo skolu pedagogu personības - Liepnas skolas dibinātāju Alekseju Grāvīti, viņa dēlu un pedagogu Nikolaju Grāvīti, latviešu valodas un literatūras skolotāju Austru Brici un Liepnas vidusskolas ilggadējo direktori Austru Lāci.
"Daudz informācijas par skolotājiem Grāvīšiem ieguvu no Alekseja Grāvīša mazmeitas, pensionētās skolotājas Gunas Skujas. Bagātīgas atmiņas radu arī Austras Brices ģimenes arhīvā. Direktore Austra Lāce skolu vadīja 26 gadus. Par viņu ir izveidots daudzpusīgs pētījums, jo ir apkopotas ļoti daudzu cilvēku atmiņas, kas atspoguļo A.Lāces daudzšķautnaino personību. Viņa ir cilvēks un pedagogs, kas darba dzīvi ir veltījusi skolai," saka L.Spirka.
L.Spirka atzīst, ka bija grūti muzejos un arhīvā rast informāciju par Liepnas skolām. "Agrāk Liepnas pagasts bija vēl nomaļāks nekā tagad, jo nebija ne transporta satiksmes, ne sabiedriskās dzīves. A.Grāvītis pirmo skolu Liepnā izveidoja rijā. Sākumā tajā mācījās septiņi skolēni. Pētījuma laikā atklāju interesantu faktu - kad pie varas bija kreisi noskaņoti spēki, A.Grāvītis strādāja Liepnā, bet varasvīri viņu sūtīja strādāt uz Bērziņiem - apdzīvotu vietu Liepnas pagastā," norāda L.Spirka. No februāra skolas muzejā ir iekārtota pastāvīga ekspozīcija par kādreizējo direktori Austru Lāci. To Projektu nedēļas laikā veidoja L.Spirka ar audzināmo klasi.
A.Krūze ir atzinīgi novērtējusi L.Spirkas veikto pētniecisko darbu. Katru gadu A.Krūze publicē rakstu krājumu "Laikmets un personība". Tajos viņa izmanto dažādu pētījumu materiālus.Piektajā rakstu krājumā profesore ir iecerējusi iekļaut arī L.Spirkas darba fragmentus.

Citu datumu laikraksti

 • Vai esam gatavi upuriem?

  Mūsu valsts augstākās amatpersonas un politiķi meklē jaunas prioritātes ārpolitikā, nepieciešami jauni izaicinājumi un mērķi.Mūsu valsts augstākās...

 • Eiropas dienas svinēs plaši

  Eiropas nedēļas pasākumi, kas iezīmēs Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, paredzēti Alūksnes rajona skolās, bibliotēkās, kultūras iestādēs un...

 • Skolā vēlas organizēt humora šovu

  Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā vēlas organizēt humora šovu vai sacensības starp klašu grupām.Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā...

 • Sāpes nespēj izdzēst sievietes dzīvotspēju

  Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur sastapt Noru Arāju. Toties Ombas dzīvesvietu parādīs pat bērni.Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur...

 • Deputāti paziņo par ienākumiem

  Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Grūbe ienākumu deklarācijā Valsts ieņēmumam dienestam norādījis, ka pērn domē nopelnījis algu...

 • Veic darījumus ar nekustamiem īpašumiem

  Alūksnē nesen sācis darbu SIA “Vidzemes īpašumi” birojs, kas veiks darījumus ar nekustamiem īpašumiem, sniegs juridiskus pakalpojumus un finanšu...