Skolās risinās Veselības nedēļas pasākumi

Šonedēļ Alūksnes rajonā risinās daudzveidīgi Veselības nedēļas pasākumi. Diemžēl tāpat kā citus gadus tie galvenokārt notiek tikai rajona izglītības iestādēs.

Šonedēļ Alūksnes rajonā risinās daudzveidīgi Veselības nedēļas pasākumi. Diemžēl tāpat kā citus gadus tie galvenokārt notiek tikai rajona izglītības iestādēs.
Veselības nedēļas devīze šogad ir "Laimīga un vesela ģimene". Visās rajona skolās rīko tematiskus pasākumus par ģimenes nozīmi cilvēka dzīvē, atkarību izraisošo vielu kaitīgumu un cilvēku savstarpējām attiecībām. Vidusskolas vecuma skolēni piedalās instalāciju konkursā "Mīlestība - attiecību pamats".
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā otrdien bija tikšanās ar ārsti Zitu Skulti nodarbībā "Par sanitāri higiēnisko normu ievērošanu skolā". 10. līdz 12.klasēs ķīmijas stundās diskutēja par tēmu "Smēķēt vai ne?", risinājās zīmējumu un eseju konkurss "Vai es zinu, kas nogalina?", kā arī bija tikšanās ar uzņēmējiem par tēmu "Tabakas izstrādājumu realizācijas un lietošanas ierobežošanas iespējas". 14.maijā skolā rīkos apaļā galda diskusiju vecākiem, skolēniem, pedagogiem, pašvaldību darbiniekiem par atkarību profilaksi.
Annas pamatskolā rīko ģimenes dienai veltītu pasākumu, Pededzes pamatskolā risinās literāro darbu konkurss, sporta diena, akcijā "Sakoptā vidē" paredzēts sakopt Pededzes jauno parku. Apes vidusskolā rīko plakātu konkursu "Mēs pret atkarībām" un runā par matu veselību un kopšanu. Strautiņu pamatskolā bija tikšanās ar ārsti Āriju Bertuku par tēmu "Kā vari palīdzēt pats sev un citiem traumu gadījumos".
Savukārt Veclaicenes pamatskolā rīko ģimeņu sporta dienu, bet Jaunannas pamatskolā reklāmu konkursu "Veselīgs dzīvesveids" un citus konkursus. Ziemeru pamatskolā skolēnus izglītos par sieviešu un vīriešu veselību, bet Alūksnes vidusskolā skolas ārsts un medmāsa veiks pārrunas ar audzēkņiem par nelaimes gadījumiem, atkarību, smēķēšanas kaitīgumu un personīgo higiēnu.
Liepnas internātpamatskolā organizē konkursu "Higiēniskākā klase", pretsmēķēšanas akciju "Cigaretes kaitē veselībai", kā arī citas aktivitātes.
Bejas pamatskolā rīko ģimeņu pasākumu "Laime - saticīga, draudzīga ģimene" un citus konkursus, savukārt Mārkalnes pamatskolā rit instalāciju konkurss "Veselīgs dzīvesveids".
Veselības nedēļas aktivitātes notiek arī Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte". Tur 19.maijā ar vecākiem runās par bērnu drošību.

Citu datumu laikraksti

 • Nepaliek tikai savā lauku sētā

  Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo kolhoza “Umara” lopkopības speciālisti, satiekam pagalmā.Lāčplēšu mājas saimnieci Ritu Gorbāni, bijušo...

 • Kazai Mušai piedzimst četrīši

  Inresesants un visai negaidīts notikums pārsteidzis “Sprekstu” mājas saimieci Ināru Ķeseli. Viņas četrgadīgajai kazai Mušai 27.martā piedzimuši...

 • Katrs saimnieks pēc savām iespējām

  Pārmaiņas valstī vairāk vai mazāk skārušas katru pagastu un tā cilvēkus. Noteikušas likteņus, ražošanas iespējas, ievilkušas vaibstus katrā lauku...

 • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

  28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

 • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

  Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

 • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

  Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...