Skolās trūkst līdzekļu, lai iegādātos uzskates materiālus

Mācību stundās ir svarīgi skolēniem izrādīt uzskates līdzekļus, lai bērnam būtu vieglāk izprast mācību vielu. Taču ne vienmēr izglītības iestādēs ir šie uzskates līdzekļi, jo finanšu trūkuma dēļ tos nevar atļauties iegādāties.

Mācību stundās ir svarīgi skolēniem izrādīt uzskates līdzekļus, lai bērnam būtu vieglāk izprast mācību vielu. Taču ne vienmēr izglītības iestādēs ir šie uzskates līdzekļi, jo finanšu trūkuma dēļ tos nevar atļauties iegādāties.
Ilzenes un Zeltiņu pamatskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Rota Salmiņa ir pārliecināta, ka uzskates līdzekļus stundās noteikti ir jāizmanto, jo skolēni informāciju uztver dažādi: viens -vizuāli, otrs - audiāli, bet trešais - vēl citādāk.
"Ir izstrādāti speciāli standarti, kuros noteikts, kas no uzskates līdzekļiem bioloģijas stundās ir nepieciešams. Šis saraksts tiek caurskatīts, atzīmējot, kuri uzskates līdzekļi jau ir, un tālāk nodots izglītības iestādes vadībai. Domāju, ka reti kurš kabinets izglītības iestādēs ir pilnībā nodrošināts ar standartos prasīto, jo tur parasti ir norādīts skaits, piemēram, cik mulāžām - modeļiem - skolā ir jābūt. Mazajās skolās šajā gadījumā priekšrocība ir tā, ka vienā solā sēdošie var strādāt ar vienu mulāžu, jo skolēnu skaits ir mazāks un vismaz vienu mulāžu uz sola var nodrošināt," stāsta R.Salmiņa.
Zeltiņu pamatskola salīdzinājumā ar Ilzenes skolu ir celta daudz agrāk. Tajā visi uzskates līdzekļi galvenokārt ir iegādāti pirms 50 gadiem. "Tāpēc daudzi ir nolietojušies, piemēram, cilvēka skelets, bet tomēr tas ir skolas rīcībā. Ilzenes skola strādā kopš 1987.gada, tāpēc vecās bāzes nav un uzskates līdzekļi ir iegādāti nesen. Diemžēl tie ir dārgi, tādēļ vienā skolā izmantoju to, kā tur nav, un pretēji," atzīst R.Salmiņa.
Viņa domā, ka skolēnu sekmes vairāk ir atkarīgas no viņu attieksmes un motivācijas mācīties, nevis no uzskates līdzekļu klāsta, kas viņiem tiek parādīts. "Protams, var skolēnu ieinteresēt ar dažādiem eksponātiem, bet pašlaik ir arī ļoti daudz enciklopēdiju un citas literatūras ar uzskatāmiem attēliem, kas ir mūsdienīgāki nekā vecs eksponāts. Arī tos stundās izmantoju. Šajā ziņā plašs literatūras klāsts ir Zeltiņu un Ilzenes skolas bibliotēkā," saka R.Salmiņa.
Reizēm pedagogiem esot kauns no skapjiem vilkt ārā tos uzskates līdzekļus, kas savu laiku ir nokalpojuši, apdrupuši un daļēji salūzuši.
"Arī es neuzdrošinos bērniem rādīt tos eksponātus, kas, stāvot formalīnā, jau ir sakaltuši. Runājot par uzskates tabulām, es iegādājos bilingvālos materiālus, jo tie izmaksā lētāk. Stundās neiesaka izmantot tabulas, kur informācija rakstīta vēl krievu valodā. Taču uzskatu, ka skolotājam, izmantojot šādas tabulas, reizēm pat ir vieglāk atprasīt uzdoto, jo skolēni nelasa, kas ir rakstīts," viņa saka.
No 2005./2006.mācību gada 1., 4. un 7.klasē ir ieviesti jauni standarti, kā mācīt dabas zinības. Tie paredz, ka skolēni jāmudina vairāk nodarboties ar pētniecisko darbu. R.Salmiņa ir novērojusi, ka audzēkņiem, Ilzenē un Zeltiņos tas patīk.
"Ir jāmudina bērns pētīt to, kas viņā ir izraisījis interesi. Tad skolēns izvirza savu hipotēzi un mēģina to pierādīt vai noliegt. Stundās jau esam gājuši ārā un pētījuši dabu, augu valsti pie skolas. Bērniem tas ļoti patīk. Arī man kā skolotājai tas šķiet interesanti. Ir plānots, ka nākamgad šie jaunie standarti tiks ieviesti 2., 5. un 8.klasē, bet 2008.gadā šī reforma būs ieviesta pilnībā," norāda R.Salmiņa.

Citu datumu laikraksti