Skolēnu skaits sarūk

Uzsākot jaunu mācību gadu, skolēni atkal vai pilnīgi no jauna izjūt atbildību, rītus, kad grūti piecelties, un sakārto savu ikdienu. Izglītībai un zināšanām mūsu dzīvē ir svarīga nozīme. Notiek dažādas reformas, skolas tiek likvidētas, un skolēnu skaits daudzviet samazinās. Cik daudz vai maz bērnu ir uzsākuši pirmklasnieku gaitas Alūksnes un Apes novados un cik visās mūsu skolās kopumā šajā mācību gadā ir skolēnu?

Krietni mazāks pirmklasnieku skaits
Sākoties jaunajam mācību gadam, apkopots skolēnu skaits izglītības iestādēs. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Silva Zariņa informē, ka Alūksnes novada izglītības iestādēs reģistrēti 1428 bērni. Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe norāda, ka Apes novada izglītības iestādēs skolas gaitas uzsākuši 502 bērni.
Šogad Alūksnes novadā 1.klasē mācās 107 skolēni – tas ir par 21 bērnu mazāk nekā pērn. Alūksnes pilsētas sākumskolā 1.klasē mācīties sāk par 10 skolēniem mazāk nekā pagājušajā mācību gadā. Būtisku pirmklasnieku samazinājumu neizjūt Alūksnes novada vidusskolā, kur šogad mācās 20, bet pagājušajā gadā tie bija 19 bērni. Bet Apes novadā ir 25 pirmklasnieki (par 9 pirmās klases skolēniem mazāk), no kuriem 14 skolas gaitas uzsāk tieši Apē.
Pērn Apes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” apmeklēja 63 bērni, šogad – par vienu vairāk. “Septembrī Apes pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” reģistrēti 40 bērni līdz piecu gadu vecumam un 24 piecus un sešus gadus veci bērni. Pārējie bērni apmeklē pirmsskolas grupiņas pie skolām Gaujienā, Trapenē un Vidagā (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas pirmsskolas programmu realizācijas vieta),” informē G.Ļuļe. Kopumā Apes novadā 116 bērni līdz piecu gadu vecumam un 69 sešus gadus veci bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes – kopumā tas ir par 9 bērniem vairāk kā pērn.

Apes novadā -
apvienotās klases
Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) apmeklē 686 bērni (par 4 bērniem mazāk), no kuriem 291 ir piecus un sešus gadus vecs. “Alūksnē PII ,,Cālis’’ apmeklē 49 bērni, PII ,,Sprīdītis’’ – 230, PII ,,Pienenīte’’ – 143, PII ,,Saulīte’’ Alsviķos  – 40, PII – Pūcīte’’ Kolberģī – 41 un PII ,,Mazputniņš’’ Malienā – 39,” stāsta S.Zariņa.
Alūksnes novada vidusskolā mācās 7 pirmsskolas vecuma bērni, Liepnas vidusskolā – 15, Bejas pamatskolā – 10, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā – 29, Pededzes pamatskolā – 15, Strautiņu pamatskolā – 34, Ziemeru pamatskolā - 34.
G.Ļuļe stāsta, ka Trapenes sākumskolā mācās 34 izglītojamie un 29 bērni pirmsskolas grupiņās; Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā – 65 bērni skolā un 42 pirmsskolas grupiņās, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā skolēnu skaits palicis nemainīgs – 150 izglītojamie 1.-12.klasē un 29 pirmsskolas grupiņā Vidagā. “Apvienotās klases būs 1.- 4.klašu grupā. Vecākajās klasēs jaunieši kopā mācīsies dažās jomās atbilstoši ieviešamajam kompetenču modelim,” piebilst G.Ļuļe. 

Klasēs - neliels bērnu skaits
Kopumā Alūksnes novada skolās mācās 1190 bērni no 1. līdz 9.klasei un 238 skolēni no 10. līdz 12.klasei, kas ir par 132 skolēnu mazāk nekā pagājušajā mācību gadā.
S.Zariņa informē, ka Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā zinības apgūst 292 skolēni, Alūksnes novada vidusskolā – 261, Liepnas vidusskolā - 64, Bejas pamatskolā - 63, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā - 54, Malienas pamatskolā – 70, Pededzes pamatskolā – 69, Strautiņu pamatskolā - 97, Ziemeru pamatskolā – 81, Alūksnes pilsētas sākumskolā – 377 bērni.
“Katra skola saskaņā ar iedalīto finansējumu veido klašu komplektus. Novada skolās būs apvienotās klases, jo vairākās skolās ir klases ar nelielu bērnu skaitu,” stāsta S.Zariņa un piebilst, ka skolās strādāt nav sākuši jauni pedagogi pēc augstskolas beigšanas. “Dažās skolās ir izmaiņas, jo pedagogi no citām izglītības iestādēm sāk mācīt atsevišķus priekšmetus vai arī stājušies pastāvīgā darbā,” informē S.Zariņa.


Arturs Dukulis,
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs:

    “Alūksnes novadā kopumā skolēnu skaits ir samazinājies. Patīkami pārsteidz Alūksnes novada vidusskola, kur 10.klasē uz 4.septembri bija 38 skolēni – tas ir daudz. To varētu skaidrot arī ar valsts aizsardzības mācības pilotprojekta sākšanu šajā skolā.
    Lielākais skolēnu skaita pieaugums ir Ziemeru pamatskolā slēgtās Jaunlaicenes sākumskolas dēļ. Ziemeru skolā tagad ir arī plaša pirmsskolas grupa. Vilšanās ir Liepnas vidusskolā, kur internāta pakalpojumus šobrīd izmanto mazāk nekā 10 bērni, lai gan pašvaldība internātu paplašināja, izremontēja un tur var uzņemt 45 audzēkņus. Bet ceram, ka šis skaits palielināsies, jo daudzi audzēkņi rudenī braukā uz mājām, bet ziemā paliek internātā.
    Alūksnes novada vidusskolā vēl notiek remontdarbi, bet mācību process tiek nodrošināts. Remonts turpinās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internātā, bet tas netraucē skolēniem to izmantot. Ar 2019.gadu ģimnāzijā sāksies jaunā korpusa remontdarbi, kad viss mācību darbs būs jāorganizē vecajā korpusā, draudzīgi saspiežoties. Pusotra līdz divu gadu laikā ģimnāzijas ēkas vajadzētu izremontēt, un tad tiks lemts jautājums par ģimnāzijas nākotni no stratēģiskā viedokļa un to, vai tur pārcelt sākumskolas klases.
    Sociālo lietu pārvaldei ir uzdots risināt jautājumu par to, kā nākotnē izmantot slēgtās Ilzenes pamatskolas ēku. Ir iecere par pansijas izveidi. Tā būtu vieta, kur uzturēties personām, kuras neatbilst noteikumiem, lai uzturētos pansionātā, bet kurām ir vajadzīga dzīvesvieta un pieskatīšana. Pansijā cilvēks varētu nākt arī ar savu iedzīvi, saņemtu trīsreizēju ēdināšanu.
    Savukārt Jaunlaicenes skolas ēkā ir pirmsskolas grupa, kurā šobrīd ir 14 bērni. Pašvaldībai ir iecere šajā ēkā veidot Jaunlaicenes pagasta pārvaldes pakalpojumu centru. Tur tiktu pārcelta arī bibliotēka un feldšerpunkts, kas šobrīd iekārtots dzīvokļos. Tādējādi Jaunlaicenē atbrīvotos arī dzīvojamā platība, kas tur ir deficīts.
    Bet oktobrī savu redzējumu par Alūksnes novada izglītības iestāžu tīklu 2020./2021.`mācību gadam sniegs darba grupa, kas pie situācijas izpētes un analīzes strādā jau vairākus mēnešus.”
Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...