Skolotāji dodas uz Itāliju

Pirmā projekta dalībnieku tikšanās notika Latvijā.

Pirmā projekta dalībnieku tikšanās notika Latvijā
Alūksnes vidusskolas pedagogi starptautiskā projekta "Tolerances mācīšana vienotā Eiropā" gaitā šonedēļ viesojas pie projekta partneriem Itālijā.
Projekta sadarbības partneru pirmā tikšanās notika februārī Latvijā - Alūksnes vidusskolā. Projektā iesaistījušās arī Rumānijas, Itālijas, Lietuvas un Zviedrijas izglītības iestādes. Otrajā tikšanās reizē projektā iesaistīto skolu pārstāvji plānos tālākās aktivitātes. Itālijā projekta partneru otrajā sanāksmē Alūksnes vidusskolu pārstāvēs direktore Vija Puzule, projekta koordinatore skolotāja Aina Ezeriņa, kā arī skolotājas Ilma Kondratjeva un Marina Saveļjeva. Vidusskolā projekta laikā notika tolerances tematikai veltīti fotogrāfiju un zīmējumu konkursi, kuru labākos darbus alūksnieši vedīs nelielai ekspozīcijai Itālijā.
Rosina dzīvot mierā
Minēto projektu atbalstījusi COMENIUS partnerība "Mūžizglītības programma", un finansējumu piešķīrusi Akadēmisko programmu aģentūra. Projekta mērķi ir veidot izpratni par to, ka dažādām etniskām grupām jādzīvo mierā un drošībā vienotā Eiropas Savienībā, mainīt domāšanas stereotipus par citiem, veicināt starpkultūru izglītību un cīnīties pret rasismu un ksenofobiju, veidot eiropieša identitāti, balstoties uz savu vēsturi, attīstīt Eiropas vienotības sajūtu, mācīt būt izpalīdzīgiem citam pret citu, veidojot atbilstošu uzvedību konkrētā sabiedrībā un citi.
Stiprina skolas kolektīvu
Paredzams, ka projekta laikā papildināsies dalībnieku svešvalodu prasmes, uzlabosies mācīšanas metodes, tiks veicināta starpkultūru izglītība, skolotāji iemācīsies projektu organizēšanu, sadarbojoties ar dažādu jomu ekspertiem. Projektā skolēnus, viņu vecākus un skolotājus plānots iesaistīt tādu problēmu risināšanā, kas saistītas ar vardarbību un agresivitāti. Sagaidāms, ka projekta rezultātā veidosies ciešākas saiknes starp skolēnu vecākiem, skolotājiem un sabiedrību. Projekts norisināsies līdz 2009. gada beigām.

Citu datumu laikraksti

 • Ceļojums kultūru dažādībā

  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Sekretariāts Eiropas starpkultūru dialoga gadā organizē Latvijas 9. līdz 12. klašu skolēniem...

 • Muzeju nakts baronu aurā

  Starptautiskās Eiropas muzeju akcijas „Muzeju nakts” laikā 17. maijā Alūksnes muzejs aicina apmeklētājus nākt ciemos pie barona fon...

 • Pārprastā brīvība

  Gaujienas speciālajā internātskolā diskutē par problēmām.Gaujienas speciālajā internātskolā diskutē par problēmām Gaujienas speciālajā internātskolā...

 • Dziesmā ieliek dvēseli

  Sieviešu korī “Elisa” apvienojušās divu pagastu dziedātājas.Sieviešu korī "Elisa" apvienojušās divu pagastu dziedātājas Citā kolektīvā dziedāt vairs...

 • Datu apjoms nebūs ierobežots

  Ir ieviests jauns mobilā interneta pieslēgums „iBirojs Open” ar fiksētu maksu un neierobežotu datu pārraides apjomu LMT kvalitatīvajā tīklā. Tas ir...

 • Orķestrim 1.pakāpes diploms

  Alūksne. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 4. maijā Latvijas skolēnu pūtēju orķestru defilēšanas konkursa finālā pie Brīvības...

 • Baltijas ceļa bērni

  Lai veicinātu jaunsargu un jaunsargu kandidātu interesi par Latvijas jaunāko laiku vēsturi, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs ir...

 • Aicina apgūt lauksaimniecības profesiju

  Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku...

 • Lauki - manas mājas

  Latvijas Jauno zemnieku klubs no jūnija līdz augustam jau ceturto gadu organizē nometnes “Lauki – manas mājas”. Nometnēm var pieteikties 7.-9. klašu...