Sociālā darba attīstības programma būs atbalsts pašvaldībām

Ir apstiprināta Profesionālā sociālā darba attīstības programma 2005. līdz 2011.gadam, kas iedzīvotājiem nodrošinās iespēju saņemt kvalitatīvākus un viņu vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus.

Ir apstiprināta Profesionālā sociālā darba attīstības programma 2005. līdz 2011.gadam, kas iedzīvotājiem nodrošinās iespēju saņemt kvalitatīvākus un viņu vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus.
Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine vērtē, ka šīs programmas īstenošana valstī būs liels atbalsts pašvaldībām. Tās mērķis ir attīstīt pašvaldībās sociālos pakalpojumus.
"Šī programma paredz regulāras sociālā darbinieka izglītības ieguves iespējas. No 2006. līdz 2008.gadam ik gadu sociālie darbinieki varēs uzsākt studijas par valsts budžeta līdzekļiem. Katru gadu par valsts līdzekļiem mācības varēs uzsākt 100 praktiķi. Jau līdz šim sociālajiem darbiniekiem ir bijusi iespēja divreiz iestāties augstskolās un mācīties par valsts budžeta līdzekļiem. No Alūksnes rajona šādi mācās trīs darbinieki - Sarmīte Zilaua, Dzintra Bičevska no Alūksnes un Maija Kārkliņa no Apes. Pretendentiem ir jāiztur iestājpārbaudījumi, pēc tam notiek atlase. Kamēr speciālistam nav atbilstošas izglītības, no viņa arī nevar prasīt veikt sociālo darbu ar klientu. To var darīt tikai tad, ja sociālajam darbiniekam ir otrā līmeņa augstākā izglītība," stāsta V.Vārtukapteine.
Programmā paredzēts, ka valsts segs arī daļu atalgojuma tiem sociālajiem darbiniekiem pašvaldībās, kuri strādās ar ģimenēm, kurās ir bērni. Šī atalgojumam piešķirtā valsts mērķdotācija būs kā līdzfinansējums sociālā darbinieka darba algai, ko maksā vietējā pašvaldība.
"Valsts dotācija būs 100 latu katram darbiniekam, vēl nodokļu apmaksa. Savukārt vietējai pašvaldībai būs jāsedz pārējā daļa no sociālā darbinieka darba algas. Pašvaldībām tas nenoliedzami būs atbalsts no valsts puses," saka V.Vārtukapteine.
Profesionālajā sociālā darba attīstības programmā paredzēts, ka sociālo dienestu darbiniekiem jāveicina sadarbība ar izglītības iestādēm, policiju un citām institūcijām.
"Valsts ir iecerējusi atbalstīt netradicionālas sociālā darba formas, strādājot ar riska grupām. Vēl īsti nav zināms, kā tas notiks. Iespējams, tas būs kā projektu konkurss. Tajā varētu piedalīties pašvaldības, kas vēlēsies ieviest kādu jaunu sociālo pakalpojumu. Ja pašvaldības projektu atbalstīs, tad varēs saņemt līdzfinansējumu mērķa īstenošanai," klāsta V.Vārtukapteine.
Ilzenes pagasta sociālā darbiniece Inese Pušpure piekrīt, ka cilvēkiem, kas strādā profesijās, kuru laikā palīdz citiem cilvēkiem, ir nepieciešama speciāla izglītība. "Skumji būs tad, ja kādam labam sociālajam darbiniekam, kuram ir liela darba pieredze, bet nav atbilstošas izglītības un nav ģimenē tik daudz līdzekļu, lai varētu studēt, šā iemesla dēļ būs jāaiziet no darba. Pozitīvi, ka arī valsts tomēr apmaksās šādas studijas. Jāuzsver, ka sociālajiem darbiniekiem bieži tiek rīkoti arī izglītojoši semināri," saka I.Pušpure.
Programma paredz, ka, sākot ar 2008.gada 1.janvāri, strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem būs jābūt augstākajai izglītībai. Lai arī pašlaik valstī pakāpeniski palielinās sociālo darbinieku skaits ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību, tomēr trīs reizes vairāk ir speciālistu bez attiecīgas izglītības. 2004.gadā pašvaldību sociālajos dienestos un domēs/padomēs kopā strādāja 1254 sociālā darba speciālisti, 397 -ar attiecīgu izglītību.

Citu datumu laikraksti

  • Ģimenes autobuss brauc kalnup

    Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

  • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

    Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

  • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

    Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...