Sociālajiem darbiniekiem ir daudz darba

Liepnas pagastā divus mēnešus sociālās darbinieces pienākumus veic Laila Gorkija. Viņa atzīst, ka šis amats nav grūts fiziski, bet gan psiholoģiski.

Liepnas pagastā divus mēnešus sociālās darbinieces pienākumus veic Laila Gorkija. Viņa atzīst, ka šis amats nav grūts fiziski, bet gan psiholoģiski.
"Amatam pieteicos pati, jo zināju, ka pašvaldība meklē jaunu sociālo darbinieku, tādēļ ieteicu savu kandidatūru. Pirms tam strādāju Liepnas pasta nodaļā par operatori. Darbu nolēmu mainīt, jo gribējās dzīvē pārmaiņas, man pašai ir meita ar īpašām vajadzībām, tāpēc sociālie jautājumi nav sveši. Apmeklēju arī organizācijas bērniem ar īpašām vajadzībām "Saulstariņi" nodarbības, bet tās notiek sestdienās. Pastā ir jāstrādā arī sestdienās, bet jaunajā darbā šīs dienas ir brīvas. Šajos gados esmu iepazinusi arī Liepnas pagasta iedzīvotājus, tas atvieglo darbu," stāsta L.Gorkija.
Šoruden viņa sāks studijas sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība" Smiltenes filiālē, kur apgūs sociālās darbinieces specialitāti un pirmā līmeņa augstāko izglītību. "Ar 2008.gadu sociālajiem darbiniekiem būs nepieciešama arī otrā līmeņa augstākā izglītība, tādēļ arī man vajadzēs mācīties tālāk. Domāju, ka sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešama augstākā izglītība, bet ir vajadzīga arī darba pieredze. Pieļauju, ka man būtu ļoti grūti strādāt, izmantojot tikai teorētiskās zināšanas, tādēļ ir labi, ka varu gūt arī pieredzi jau pirms studijām," vērtē L.Gorkija.
Rudenī un ziemā sociālajam darbiniekam esot vairāk darba nekā vasarā. "Tagad vēršas vairāk vecāku, kas bērniem grib izkārtot brīvpusdienas. Daudzi nāk rakstīt izziņas par garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņemšanu," saka L.Gorkija.
Viņa atzīst, ka reizēm tie cilvēki, kam patiesi pašvaldības sociālā palīdzība ir vajadzīga, to neuzdrošinās nākt lūgt, bet tie, kas paši varētu nopelnīt līdzekļus ģimenes uzturēšanai, tomēr lūdz pašvaldības palīdzību. "Mēnesī sociālās palīdzības sniegšanai varam tērēt apmēram 660 latus, bet šajā summā ietilpst arī GMI pabalstu izmaksa. Brīvpusdienu apmaksai izlietojamo līdzekļu lielums katru mēnesi atšķiras, bet pavasarī bija mēneši, kad šim mērķim tērējām pat 150 latu. Tiek izmaksāti arī pabalsti aprūpei mājās. Pagasta sēdē tiek izskatīts katrs iesniegums individuāli, ja lūdz kompensēt medikamentu iegādes izdevumus," saka L.Gorkija.
Viņa negatīvi vērtē to, ka valdība ir iecerējusi vēl vairāk palielināt bērna piedzimšanas pabalstu atkarībā no bērnu skaita - jo vairāk bērnu, jo lielāks pabalsts. "Manuprāt, tas nav pareizi, jo ļoti daudzi cilvēki, it īpaši no nelabvēlīgām ģimenēm, bērnus dzemdēs tikai, lai saņemtu pabalstu. Valstī vajadzētu mainīt arī pašreiz esošo sistēmu, izmaksājot pabalstus bērniem invalīdiem. Pašlaik visiem bērniem invalīdiem tiek maksāts vienlīdz liels pabalsts, neņemot vērā diagnozi. Uzskatu, ka arī bērniem vajadzētu saņemt pabalstu atkarībā no diagnozes," viņa vērtē.

Citu datumu laikraksti

 • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

  Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

 • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

  Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

 • Jauna iespēja skolēniem

  Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...

 • Aicinām sievietes kļūt par SOS mātēm!

  Līdz 23.septembrim Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina pieteikties sievietes, kuras vēlētos kļūt par SOS mātēm bez vecāku aprūpes palikušiem...

 • Par Gaujas plostnieku stāsta leģendas

  “Ilgupes” - tādu skanīgu un neparastu vārdu mājai izvēlējies Ulda Jaukuļa vectēvs Pēteris. Sikšņu mežā viņš līda līdumus."Ilgupes" - tādu skanīgu un...

 • Atver trešo informācijas centru rajonā

  Vakar Pededzes pagastā atvēra tūrisma informācijas centru, kas ir trešais pēc projekta rajonā. Centra vadītājas pienākumus veiks pagasta padomes...