Sociālie pakalpojumi – tomēr Uzvaras ielā 1

Alūksnes novada pašvaldība tomēr iegādāsies nekustamo īpašumu Alūksnē, Uzvaras ielā 1. Jau pērn pašvaldībā diskutēja par šo ieceri, lai lielajā ēkā īstenotu deinstitucionalizācijas projektu un izvietotu vienuviet Alūksnes novada sociālās pārvaldes struktūrvienības, veidojot daudzfunkcionālu centru. Tomēr no ieceres atteicās, jo rēķinājās ar 105 000 eiro, bet īpašnieks vēlējās 125 000 eiro. Savukārt tagad, pēc gada, pašvaldība ir gatava maciņu atvērt plašāk un īpašumu, kurā īpašnieks jau uzsācis iekštelpu remontu, iegādāties par 143 000 eiro.

Kas notika pirms gada?
“Alūksnes Ziņās” jau pērn rakstījām par pašvaldības ieceri iegādāties ēku Uzvaras ielā 1. Toreiz starp deputātiem raisījās plašas diskusijas, vai tik dārgi vajag īpašumu pirkt, vai nevar pielāgot sociālā projekta vajadzībām jau kādu pašvaldības rīcībā esošu īpašumu, līdz beigās nolēma ēku Uzvaras ielā 1 nepirkt. Toreiz pašvaldībai bija informācija, ka īpašums novērtēts par 109 000 eiro. Toreiz tajā pašā dienā, kad pašvaldība saņēma informāciju par īpašuma novērtējumu, pašvaldībā tika saņemta arī vēstule no SIA “Baltic finanz-Invest”, kurai ēka pieder, ar rosinājumu pašvaldībai atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu Uzvaras ielā 1. Pirkuma summa, par kādu uzņēmums ar potenciālo pircēju - kādu fizisku personu, kas nav Alūksnes novada iedzīvotājs - esot vienojies, tika minēta 125 000 eiro. Pašvaldībā to traktēja kā ēkas īpašnieka mēģinājumu iegūt vairāk naudas no īpašuma pārdošanas, un, tā kā 125 000 eiro pašvaldībai nebija, tā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz ēkas iegādi un solīja meklēt citu ēku projekta īstenošanai.

Saņem divus piedāvājumus
Bet nu pagājušajā nedēļā Alūksnes novada domē augusta apvienotajā komitejā deputāti skatīja jautājumu par pašvaldības atbalstu nekustamā īpašuma iegādei Uzvaras ielā 1. Īpašums joprojām pieder SIA “Baltic finanz-Invest”, tikai pirkuma summa nu jau ir daudz lielāka – 143 000 eiro. Skatot jautājumu komitejā, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins stāstīja, ka pašvaldība šovasar bija izsludinājusi pieteikšanos un aicināja nekustamo īpašumu īpašniekus piedāvāt savas ēkas pašvaldībai sociālā projekta īstenošanai. Saņēma divus pieteikumus. Viens bija no SIA “Baltic finanz-Invest” no Rīgas, otrs no kopīpašniekiem - Edgara Brieža, Roberta Brieža un SIA “Old Windmill” no Siguldas.
“Tika izveidota komisija, kas tos izvērtēja. Komisija abas ēkas apmeklēja arī klātienē, jo radās jautājumi par 30 procentu telpu gatavību tūlītējai lietošanai, kas bija viens no pašvaldības nosacījumiem. Pēc telpu apskates lēmums tika pieņemts par labu ēkai Uzvaras ielā 1,” teica A.Fomins.

Starp pašvaldības īpašumiem neatradās
Deputāte Jana Zilkalne interesējās, kā noteica procentus telpu tūlītējai lietošanai, saņemot atbildi, ka vizuāli. “Nākotnē tomēr aicinu šādu novērtēšanu veikt pēc objektīviem rādītājiem, nevis “uz aci”,” rosināja J.Zilkalne. A.Fomins skaidroja, ka Uzvaras ielā 1 šobrīd īpašnieki ir izremontējuši jau visu pirmo stāvu – telpu gatavība ir pat vairāk nekā 50 procenti. “Otrajā piedāvājumā īpašums tiek piedāvāts par daudz lielāku summu un arī telpas ir lielākas – tik daudz pašvaldībai nevajag,” pauda A.Fomins.
Deputāte Līga Langrate interesējās, vai pašvaldība izskatījusi iespēju pielāgot kādu no saviem esošajiem īpašumiem, lai šo sociālo projektu īstenotu. Kā piemēru viņa minēja ēku Ojāra Vācieša ielā 2a, kas atrodas blakus Alūksnes mākslas skolai. A.Fomins norādīja – pašvaldībai nebija sociālajam projektam piemērota īpašuma. “Mērķis ir visus sociālos pakalpojumus, ko pašvaldība sniedz, izvietot vienuviet, nevis kā tagad, kad struktūrvienības izmētātas pa vairākām vietām. Protams, nākotnē jādomā arī par ēkas O.Vācieša ielā 2a sakārtošanu, bet jāņem vērā, ka tā atrodas Alūksnes kultūras rajonā, tāpēc nez vai sociālā pārvalde tur iederētos,” sacīja A.Fomins.

Būs jauni sociālie
pakalpojumi
Deputāte Maruta Kauliņa interesējās, kādus jaunus sociālos pakalpojumus piedāvās Alūksnes novadā, jo pēc projekta īstenošanas tas ir paredzēts. Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Evija Švalbe norāda – tādi būs vairāki.
“Taps dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Esošo dienas aprūpes centru personām ar garīgas attīstības traucējumiem mēs būtiski paplašināsim gan klientu skaita, gan piedāvāto nodarbību ziņā. No jauna būs specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkcionāliem traucējumiem varēs saņemt viņiem nozīmētos rehabilitācijas pakalpojumus. Tas viss būs pieejams ēkā Uzvaras ielā 1,” stāstīja E.Švalbe.
Šobrīd birojs “Aprūpe mājās” un psihologs atrodas Brūža ielā 1 pašvaldības ēkā, īrētās telpās Jāņkalna ielā izvietots dienas centrs “Saules stars”, noliktavas vajadzībām izmanto telpas O.Vācieša ielā 2a. Uzvaras ielā 1 izvietos visas minētās struktūrvienības, atbrīvojot līdzšinējās telpas.

Grupu dzīvokļiem –
pārāk laba
Jaunums ir arī tas, ka uz Uzvaras ielu 1 tomēr pārcelsies arī Sociālo lietu pārvalde kā iestāde no ēkas Lielā Ezera ielā 11. Iepriekš tika uzsvērts, ka tā paliks pilsētas centrā. Apvienotajā komitejā izskanēja, ka divstāvu ēkā Lielā Ezera ielā 11 pašvaldība iekārtos grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. E.Švalbe uzsvēra, ka arī tas pašvaldībā ir ļoti nepieciešams pakalpojums. “Šie cilvēki nevar dzīvot patstāvīgi, bet šādu pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldība nav viņiem ieviesusi,” pauda E.Švalbe. Deputāte M.Kauliņa uzsvēra, ka ēka Lielā Ezera ielā 11 ir ļoti laba. “Ja tur veido grupu dzīvokļus, tad ēkā vajadzēs veikt lielus ieguldījumus. Uzskatu, ka šī ēka ir par daudz laba grupu dzīvokļiem,” pauda M.Kauliņa.

Jāizlemj šoruden
E.Švalbe skaidroja, ka deinstitucionalizācijas projektā kopējais finansējums ir 570 555 eiro, kur 484 972 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, bet 85 583 eiro – Alūksnes novada pašvaldības. No šī finansējuma daudzfunkcionālā centra izveidei Uzvaras ielā 1 paredzēti 419 214 eiro, bet grupu dzīvokļu izveidei – 151 341 eiro. Ēkas iegādes izmaksas var attiecināt uz projektu 10 procentu apmērā. Pārējā nauda ir paredzēta projekta izstrādāšanai un infrastruktūras sakārtošanai - remontam, vides pielāgošanai, tostarp liftu ierīkošanai, lai ievērotu prasības, kas noteiktas sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
“Problēma ir tajā, ka, izvērtējot pašvaldības rīcībā esošās ēkas, nevaram šo pakalpojumu nodrošināt, jo izmaksas, lai ēkas pielāgotu, būtu ļoti lielas. Pirmais, kas jānodrošina, ir pakalpojuma kvalitāte un prasības – obligāti jābūt pacēlājiem, pandusiem vai liftiem, lai ēka būtu pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Uzvaras ielā 1 to varam īstenot par pieejamo finansējumu. Ēka Lielā Ezera ielā 11 ir piemērota, jo tur vajag tikai kosmētisko remontu un nedaudz jāpārbūvē higiēnas telpas. Arī šo pakalpojumu novadā vajag, un, ja ne Lielā Ezera ielā 11, tad kur citur ir līdzvērtīgas telpas?” jautāja E.Švalbe. Viņa arī vērsa uzmanību, ka projekta termiņi liek pašvaldībai šoruden izlemt, kurā ēkā un kādi pakalpojumi atradīsies, norādot konkrētu adresi.
Otrs – par 1,7 miljoniem
“Alūksnes Ziņas” situācijas skaidrojumu taujāja A.Fominam un A.Dukulim. A.Fomins norāda – starp abiem piedāvājumiem bija ļoti liela cenu starpība: ēku Uzvaras ielā 1 piedāvāja par 143 000 eiro, bet ēku, kur savulaik atradās “Lattelekom” centrāle (O.Vācieša ielā) – par 1,7 miljoniem eiro. “Sludinājumu portālā ēku Uzvaras ielā 1 īpašnieks bija izlicis pārdošanā par 155 000 eiro, pašvaldībai piedāvāja par 143 000 eiro. Savukārt “Lattelekom” ēka platības ziņā sociālā projekta vajadzībām ir daudz par lielu – mēs šo piedāvājumu varējām pat neskatīt, tomēr izskatījām, jo divi vien bija. Pagājušā gada laikā īpašnieks Uzvaras ielā 1 veicis remontu – šobrīd jau viss pirmais stāvs ir izremontēts,” saka A.Fomins.

Vērsīsies Valsts kasē
A.Dukulis skaidro – pērn pašvaldība īpašuma Uzvaras ielā 1 novērtējumu neesot veikusi, tas bijis SIA “Baltic finanz-Invest” novērtējums, kas veikts pirms kāda laika. Kopš tā brīža pagājuši trīs gadi, iepriekš veiktais novērtējums vairs nav spēkā, tādēļ tagad pašvaldība veiks ēkas Uzvaras ielā 1 novērtējumu. Tas nepieciešams, lai varētu vērsties Valsts kasē un lūgt aizņēmumu, jo brīvu finanšu līdzekļu, par ko ēku iegādāties, pašvaldībai nav. “Viens no kritērijiem, lai saņemtu aizdevumu, ir ēkas pašreizējā vērtība. Atbilstoši tai varēsim gūt aizņēmumu Valsts kasē. Trūkstošo finansējuma daļu no Valsts kases varēsim saņemt, ja ar spēcīgiem argumentiem pierādīsim, ka par tādu summu pašvaldībai šo ēku tiešām vajag. Pretējā gadījumā trūkstošā daļa būs jāsedz no Alūksnes novada pašvaldības budžeta,” viņš saka.
Vai gada laikā netika rasta cita piemērota ēka, kur projektu īstenot? A.Dukulis skaidro – grupu dzīvokļus vēlējās ierīkot Mārkalnē bijušajā skolas ēkā. “Konkursā pieteicās viens pretendents, kas tikai projektēšanas izmaksas norādīja 110 000 eiro. Konkursu pārtraucām, jo pašvaldībai nav tādas naudas. Izskatījām arī vēl citas iespējas, piemēram, Alsviķos, bet viss bija neveiksmīgi. Tāpēc pašvaldība izsludināja konkursu, meklējot telpas deinstitucionalizācijas projektam, kur pieteicās divi minētie pretendenti,” saka A.Dukulis.

Domes sēdē atbalsta
Iepriekš bija noteikts, ka pašvaldībām dokumentācija deinstitucionalizācijas projektam jāiesniedz līdz 2019.gada pavasarim, bet tagad noteikts, ka tas jāizdara jau līdz 2019.gada 1.janvārim. Projektam jābūt ieviestam un sabiedrības konkrētajai mērķauditorijai pieejamam ne vēlāk kā līdz 2022. gada beigām.
Skatot jautājumu par atbalstu nekustamā īpašuma iegādei Uzvaras ielā 1 vakar Alūksnes novada domes sēdē, vairums deputātu to atbalstīja.

— Teksts un foto: Līga Vīksna
◆ Deinstitucionalizācijas mērķis ir panākt, ka klients apguvis sociālās prasmes un spēj kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, iekļauties darba tirgū. Cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski nodrošināt sociālos pakalpojumus dzīvesvietā, piemērojot tos individuāli katram cilvēkam.
◆ Alūksnes novada pašvaldība ir viena no Vidzemes reģiona pašvaldībām, kura iesaistījusies kopīgā projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanā. Darbības programmas nosaukums ir “Izaugsme un nodarbinātība”, specifiskais atbalsta mērķis ir “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”.

* Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...