Sociālo rehabilitāciju saņems pēc jaunas kārtības

Kopš janvāra ir mainījusies sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Kopš janvāra ir mainījusies sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtība. Tā nosaka, ka šogad šos pakalpojumus saņems ne tikai Černobiļas atomelekrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kā tas bija pērn, bet arī personas ar funkcionāliem traucējumiem un politiski represētās personas.
"Būtiskākais, ka personām pieteikums ir jāsniedz savas dzīvesvietas pašvaldībā. To var iesniegt attiecīgi Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centrā vai pagastu pašvaldībās," laikrakstam stāsta Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālajos jautājumos Vija Vārtukapteine.
Lai personas ar funkcionāliem traucējumiem saņemtu šo pakalpojumu, vajadzīgs ģimenes ārsta atzinums. "Ārsts sniedz atzinumu, vai personai ir funkcionāli traucējumi un viņam nav medicīnisku kontrindikāciju. Pēc tā saņemšanas tā dodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu vai pie sociālā darbinieka un iesniedz rakstisku iesniegumu un ārsta atzinumu," skaidro V.Vārtukapteine. Pēc tam sociālais darbinieks izvērtē funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi pēc punktu sistēmas, raksta protokolu un atbilstoši punktu skaitam pieņem lēmumu. Ja pakalpojumu piešķir, tad dokumentus nosūta uz Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldi, kur veido reģistru (rindu).
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai cietušām personām jāiesniedz ārsta atzinums, rakstisks iesniegums un dalībnieka vai cietušās personas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls). Pašvaldības sociālais darbinieks aizpilda novērtējuma karti, pieņem lēmumu un sūta dokumentus uz Sociālo pakalpojumu pārvaldi. Arī politiski represētām personām sociālās rehabilitācijas saņemšanai ir līdzīga kārtība.
Personas ar funkcionāliem traucējumiem atkārtoti šādu pakalpojumu var saņemt ne biežāk kā reizi divos gados, Černobiļas AES dalībnieki - reizi gadā, bet politiski represētās personas - reizi trijos gados.

Citu datumu laikraksti

  • Par studentu zinātnisko darbu konkursu

    Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu.Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu...

  • Specializēs zemessardzes bataljonu

    Uz Zemessardzes 31. bataljona bāzes veidos Zemessardzes 31. bataljonu aizsardzībai pret masu iznīcināšanas ieročiem.Uz Zemessardzes 31. (Balvu)...

  • Lems par divu miljonu latu kompensāciju

    Šodien, 25.janvārī, valdība lems par divu miljonu latu piešķiršanu pašvaldībām, lai kompensētu vētras radīto postījumu novēršanā iztērētos...