Sodīs par likuma neievērošanu

Kopš janvāra ir mainīta skaidrās naudas darījumu deklarēšan”Par nodokļiem un nodevām” ir veikti grozījumi.

Kopš janvāra ir mainīta skaidrās naudas darījumu deklarēšan"Par nodokļiem un nodevām" ir veikti grozījumi.
"Līdz šim visiem nodokļu maksātājiem (izņemot fiziskās personas) bija pienākums deklarēt skaidrās naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 1000 latu. Kopš šāgada janvāra nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus - neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās -, kuru summa pārsniedz 3000 latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu - neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās," stāsta Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļas vadītāja Nora Rušķe.
Viņa uzsver, ka ir gadījumi, uz kuriem šie ierobežojumi neattiecas. Tie ir kredītiestāžu pakalpojumi; skaidras naudas iemaksas kredītiestādēs darījumu dalībnieku kontos; mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos ierobežojumi attiecināmi tikai uz preču pircēju; maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, ierobežojumi attiecināmi tikai uz pakalpojumu saņēmēju.
Sākot ar 2007.gadu, atbildība par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 159.7 pantā.
"Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 3000 latu, bet nepārsniedz 10 000 latu, uzliek naudas sodu 5 procentu apmērā no nedeklarētās summas. Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 10 000 latu, uzliek naudas sodu 15 procentu apmērā no darījuma summas. Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, uzliek naudas sodu no 100 līdz 500 latiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam ievērot skaidrās naudas lietošanas ierobežojumus un deklarāciju iesniegšanas termiņus," uzsver N.Rušķe.

Citu datumu laikraksti

 • Vajadzīga gudrība, pacietība un veiksme

  Apenietis Gvido Semjonovs ir mednieks un makšķernieks ceturtajā paaudzē. Gluži tāpat kā skolas gados pats gāja par dzinēju medībās līdzi tēvam, tā...

 • Piebarošana nav pabarošana

  Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem grūtāk sameklēt barību.Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem...

 • Ir izmaiņas likumā

  Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā...

 • Kādam jābūt cilvēkam, lai viņu uzskatītu par personību?

  Aleksandra Gira, Malienas tautas nama vadītāja: Es uzskatu, ka ikviens cilvēks ir personība un katram ir īpašības, kas viņu padara neatkārtojamu...

 • Personība nav nolemtība

  Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas vienu cilvēku dara atšķirīgu no otra, ļaudis centušies izprast jau sirmā senatnē.Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas...

 • Katrs cilvēks ir personība

  Saskarsmes konsultante Anita Rošāne: Sadzīvē mēs dažkārt par “personībām” dēvējam tos cilvēkus, kuri apveltīti ar īpašām dotībām, kas kaut ko...

 • Turpinās konkurss par logo

  Turpinās Finanšu ministrijas izsludinātais konkurss par logotipu (logo) un lozungu, kuri tiks izmantoti sabiedrības informēšanas kampaņā par vienotās...

 • Piedalies debatēs un brauc uz Romu!

  Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus no visas Latvijas pieteikt savu dalību Nacionālajām debatēm par to, kādu ES vēlas jaunieši.Latvijas...

 • Garantēto ienākumu saņēmēju skaits palielinās

  Garantētie minimālie ienākumi šogad noteikti 27 lati vienam cilvēkam, bet pērn bija 24 lati. Lai gan 3 lati nav daudz, katru mēnesi Alūksnes Sociālās...