Šogad valsts svētkus svinam emocionālāk

Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras darbā Sanita Eglīte apkopojusi informāciju par Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 87.gadadienai veltītajiem pasākumiem pašvaldībās.

Alūksnes rajona padomes padomniece kultūras darbā Sanita Eglīte apkopojusi informāciju par Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 87.gadadienai veltītajiem pasākumiem pašvaldībās.
Alūksnē 18.novembrī pulksten 15.00 tautas namā notiks pilsētas domes atzinības rakstu pasniegšana, kā arī dziedātājas, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres Ievas Akurateres un mūziķes Ilzes Gruntes koncerts. Pulksten 21.00 administratīvās ēkas lielajā zālē - balle, kurā muzicēs grupa "Kompromiss", pulksten 22.00 - tautas namā - diskotēka - karaoke.
Vairākās pagastu pašvaldībās pasākumi notiek visu svētku nedēļu. Apē būs vizuālās mākslas izstāde "Gaismas ceļš Latvijā", konkurss "Latvija 2005" un dokumentālās filmas par Latvijas vēsturi demonstrēšana D.Ozoliņa Apes vidusskolā, kā arī dzejas pēcpusdiena "Rudens noskaņās" tautas namā.
Annas pagasta svētku nedēļas programmā iekļauts vanadzēnu kopas piecu gadu jubilejas pasākums, Eināra Grosa veidotās dokumentālās filmas par Alūksni demonstrēšana un koncerts, kurā piedalās pašdarbnieki no Gulbenes rajona Stāmerienas.
Zeltiņos paredzēta filmas "Baltijas ceļš" demonstrēšana, lāpu gājiens, pašdarbnieku koncerts, pagasta iedzīvotāju godināšana un pensionāru sveikšana nozīmīgās jubilejās, kā arī Alūksnes Tautas teātra "Slieksnis" dzejas uzvedums "Par ko smīnēja O.Vācietis?".
Ziemeru pagastā visas aktivitātes koncentrētas Māriņkalnā, kur bibliotēkā paredzēts tematisks dzejas pasākums pensionāriem, tautas namā koncertu sniegs grupa "Latgales dāmu pops" un atpūtas vakarā muzicēs "Rolise".
Mārkalnē šī ir vēstures nedēļa, kurā skolēniem notiek neklātienes ceļojums "Mārkalnieši - Neatkarības cīņu dalībnieki, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri", kā arī 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kalnā Alūksnē tiek godināti neatkarības cīņu dalībnieki un notiek svētbrīdis Alūksnes kapsētā pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām un Garnizona kapos. Vēstures nedēļas norises ir arī konkurss 6. līdz 9.klašu skolēniem "Ko es zinu par Latviju un tās vēsturi?", zīmējumu konkurss "Mana Latvija" un tautas nama sieviešu vokālā ansambļa koncerts.
17.novembrī Alsviķu pagasta kultūras namā notiks sarīkojums "Es piederu šai zemītei", kura gaitā tiks pasniegti pagasta padomes pateicības raksti un koncertēs saksofonistu kvartets "N[ex]t".
Ilzenes pagasta pamatskolā skatāma bērnu zīmējumu izstāde "Mūsu Latvijai" un fotoizstāde "Mūsu skolai - 18", kā arī notiek "Dziesmu duelis".
Jaunannas pamatskolā notiek tematiska pēcpusdiena "Latvija laikā no 1918.-2004.gadam". Jaunlaicenieši tiek aicināti uz koncertu "Lai skan...", konkursa "Pagasta sakoptākā sēta" laureātu godināšanu un filmas par pagasta svētkiem "Pie sliekšņa zem jumta" noskatīšanos.
Malienas tautas namā - tematisks pasākums "Mēs mīlam savu Malienu" un balle kopā ar grupu "Buča". Mālupes pamatskolā notiek mācību stundas par Latvijas dibināšanu. Virešu pagasta SIA "Vireši" klubā - pagasta pašdarbnieku koncerts.
18.novembrī Gaujienā notiks koncerts ar tautas nama amatierkolektīvu, solistes Lienas Eglītes un mūzikas skolas ansambļa piedalīšanos, kā arī deju vakars kopā ar grupu "Rakari".
Jaunalūksniešus ar koncertu "Ticot, cerot un mīlot" priecēs Dina Bitēna un Atvars Sirmais.
Pededzes tautas namā notiks svinīgs koncerts.
Trapenes kultūras namā būs koncerts un konkursa "Sakoptākā pagasta sēta" uzvarētāju godināšana, atzinību pasniegšana un balle kopā ar grupu "Marčello".
19.novembrī Liepnas tautas namā paredzēts koncerts - balle ar Ē.Gruzniņa un S.Kasparsones piedalīšanos.
Veclaicenes tautas namā - tematisks pasākums "Es savā zemē", kurā piedalīsies viesi no Misso (Igaunija) un tiks demonstrēta dokumentālā filma par Veclaicenes kolhozu "Kam būs kalnus, kam pakalnus nest".

Citu datumu laikraksti

 • Politiķi izprot, bet nesola

  Spilgta Alūksnes 4. Grāmatu svētku epizode bija sociālajiem jautājumiem veltītā diskusija, kurā piedalījās pieci Latvijā pazīstami politiķi.Spilgta...

 • Latvijā ir melno stārķu populācijas centrs

  Alūksnes Dabas muzejā “Vides labirints” izveidota jauna izstāde, kas stāsta par mūsu spārnoto draugu tālajiem ceļojumiem.Alūksnes Dabas muzejā "Vides...

 • Dibina jaunu asociāciju

  Ceturtdien, 17.novembrī, Rīgā, viesnīcā “Rīga”, paredzēta Latvijas Augļu un dārzeņu importētāju un vairumtirgotāju asociācijas dibināšana.Ceturtdien,...

 • Lāčplēša svētkos

  Tālajā 1919.gadā visi, kas varēja un spēja nest ieročus, cēlās, lai aizstāvētu un atbrīvotu Rīgu no uzbrūkošās Bermonta armijas, un 11.novembrī Rīga...

 • Pirmie maksājumi par laukaugu un lopbarības platībām

  Šonedēļ Lauku atbalsta dienests uzsāk papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un lopbarības platībām avansa izmaksu 80 procentu apmērā, jo valstī...

 • Apvienos Mālupes pagasta pensionārus

  Mālupes pagasta “Mārās” pašvaldībā dzīvojošajiem pensionāriem šonedēļ bija otrā tikšanās, jo arī Mālupes pagastā ir nolēmuši veidot savu pensionāru...