Sola veidot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamu vidi

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Beitlere sveica Vidzemes reģiona biedrus, kas bija ieradušies informatīvajā dienā Alūksnē.

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Beitlere sveica Vidzemes reģiona biedrus, kas bija ieradušies informatīvajā dienā Alūksnē. Kafejnīcā "Altiņš" tikās ne tikai Alūksnes, bet arī Gulbenes un Cēsu rajona nodaļas biedri.
Viņi dalījās pieredzē un pārrunāja aktualitātes. S.Beitlere atzina, ka Alūksnes nodaļa ir aktīva. Tās vadītāja Ināra Priede stāstīja par dalību "Sustento" projektā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
"Pašlaik projekts iziet finiša taisnē. 19.jūlijā Jūrmalā būs projekta noslēguma konference. Augustā parakstīsim vienošanos ar pašvaldībām, kas paredz nodrošināt invalīdiem pieeju bibliotēkās, medicīnas un citās iestādēs, kā arī palīdzēt risināt specializēta transporta iegādi. Jāizmanto visas iespējas, lai invalīdi justos neatkarīgi ar asistentu, surdotulku vai pavadoņu palīdzību, tāpēc jānodrošina finansējums viņu pakalpojumiem. Pāris reižu gadā jautāsim pašvaldībām, kas ir izdarīts, īstenojot vienošanos," akcentē I.Priede. Viņa atzīst, ka Alūksnē ir jūtama vēlme radīt pieejamu vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Alūksnes domes izpilddirektore Una Zadumina atklāj, ka pēc Vecās pils rekonstrukcijas tur būs pirmā izstāžu zāle, kurā varēs iekļūt cilvēki ar ratiņkrēsliem. Pagājušajā sestdienā atvērta jaunuzceltā pilsētas publiskā tualete, kas ir starp invalīdiem piemērotākajiem objektiem Vidzemē. "Multiplā skleroze skar arī gados jaunus cilvēkus, tāpēc sagatavots projekts uzbrauktuves ierīkošanai pie pilsētas dzimtsarakstu nodaļas un bibliotēkas ēkas. Ir iecere ierīkot liftu poliklīnikā un slimnīcā. Veselības ministrija solījusi finansējumu, ja budžeta grozījumos to apstiprinās," informē domes priekšsēdētāja vietnieks Edvīns Fricis Svars.
Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe atgādina, ka devīze "Ne soli par mums bez mums!" ir bijusi sadarbības vadmotīvs kopš 2003.gada. Kad izstrādāja Alūksnes rajona sabiedrības integrācijas programmu, tajā viena mērķgrupa bija cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tika izzinātas un iekļautas programmā viņu vēlmes un vajadzības.
"Man ir prieks, ka rajona padomes piešķirto nelielo finansējumu sabiedriskās organizācijas neizlieto ikdienas vajadzībām, bet projektu rakstīšanai un līdzekļu piesaistei," saka G.Ļuļe.
Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāles vadītāja Virgīnija Veļķere skaidro, kādas iespējas atrast darbu ir invalīdiem. Aģentūra saņem Eiropas Savienības Sociālo fondu finansējumu subsidēto darbavietu radīšanai un mācībām. Šogad izveidotas piecas subsidētas darbavietas invalīdiem. "Uzskatu, ka vispieejamākā profesija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir datora operators. Pašlaik notiek datora operatoru mācības," norāda V.Veļķere. Alūksnes rajonā ir reģistrēti 37 invalīdi bezdarbnieki. LMSA Alūksnes nodaļas priekšsēdētājas vietniece Anna Fursenko ir Nodarbinātības valsts aģentūras padomes locekle un aktīvi piedalās tās darbā.

Citu datumu laikraksti

  • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

    Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

  • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

    “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

  • Aicina pieteikties pagasta konkursā

    Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...